ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Journal of Physics and Electronics

Journal of Physics and Electronics  ("Журнал фізики та електроніки") - науковий журнал, який друкує оригінальні наукові статті, присвячені дослідженням з питань теоретичної фізики, фізики твердого тіла, радіофізики та радіоелектроніки. Науковий журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі знань фізико-математичні науки (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 зі змінами від 16.07.2018 № 775).


Головний редактор: Скалозуб Володимир Васильович
Заступник головного редактора: Моісеєнко Василь Миколайович
Відповідальний секретар: Куцева Наталія Олександрівна


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23261-13101ПР від 22.03.2018 р.
Мова (мови) видання: англійська (переважно), українська
Періодичність: 2 рази на рік
Сфера розповсюдження та категорія читачів - наукові, інженерно-технічні та науково-педагогічні працівники, аспіранти і студенти, які працюють (навчаються) в галузі фізико-математичних наук

Web-сайт журналу: http://jphe.dnu.dp.ua

Key title: Journal of Physics and Electronics
Abbreviated key title: J. Phys. Electron.
ISSN 2616-8685 (Print)