ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Фізика. Радіоелектроніка

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка» - науковий журнал, який друкує оригінальні наукові статті, присвячені дослідженням з питань теоретичної фізики, фізики твердого тіла, радіофізики та радіоелектроніки. Науковий журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі знань фізико-математичні науки (фізика) (постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 31.05.2011 р.).

Головний редактор: Скалозуб Володимир Васильович
Заступник головного редактора: Моісеєнко Василь Миколайович
Відповідальний секретар: Куцева Наталія Олександрівна

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21524-11424Р від 17.06.2015 р.
Мова (мови) видання: англійська (переважно), українська
Періодичність: 2 рази на рік.
Сфера розповсюдження та категорія читачів – наукові, інженерно-технічні та науково-педагогічні працівники, аспіранти і студенти, які працюють (навчаються) в галузі фізико-математичних наук

Key title: Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo unìversitetu. Serìâ Fìzika, radìoelektronìka
Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. unìv., Ser. Fìz. radìoelektron.
ISSN 2408-9419 (Print)

Web-сайт журналу: http://visnyk.dsu.dp.ua/

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2015, Том 23, Вип. 22, С.1-64.

Завантажити

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2015, Том 23, Вип. 22, С.65-99.

Завантажити

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2015, Том 23, Вип. 22, С.100-144.

Завантажити

 5. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2014, Том 22, Вип. 21, С.63-116.

Завантажити

 4. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2014, Том 22, Вип. 21, С.1-62.

Завантажити

 6. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2014, Том 22, Вип. 21, С.117-160.

Завантажити

 7. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2013, Том 21, Вип. 20, С.1-103.

Завантажити

8. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2013, Том 21, Вип. 20, С.104-142.
 
Завантажити

 9. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2012, Том 20, Вип. 19, С. 1-57.

Завантажити

 10. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2012, Том 20, Вип. 19, С. 58-86.

Завантажити

 11. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2012, Том 20, Вип. 19, С. 87-97.

Завантажити

 12. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2012, Том 20, Вип. 19, С. 98-105.

Завантажити

13. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2012, Том 20, Вип. 19, С. 106-111.
 
Завантажити

 14. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2012, Том 20, Вип. 19, С. 112-119.

Завантажити

 15. «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка», 2012, Том 20, Вип. 19, С. 120-155, 162-168.

Завантажити

1. Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Фізика. Радіоелектроніка", 2016, Том 24, Вип. 23, С.5-8. Gulov A. V., Kozhushko A. A. Estimates for axial-vector coupling of an abelian Z' boson from modern collider data

Завантажити