В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...
Версія для друку

Наукові заходи СНТ

Всеукраїнські олімпіади
Всеукраїнські конкурси
Конференції в ДНУ
Інші заходи

Всеукраїнська студентська олімпіада

Дніпропетровський університет завжди намагався усіляко сприяти широкому розкриттю здібностей й талантів своїх студентів. Однією з форм такої діяльності є заохочення студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін.

Студенти, що бажають взяти участь в Олімпіаді, повинні пройти І (відбірковий, внутривузівський) етап, й, заповнивши необхідні документи, можуть бути відряджені до того ВНЗ, якому згідно наказу МОНУ, надано право проведення відповідної олімпіади. Всі студенти, що відряджаються для участі від ДНУ в олімпіаді з певної дисципліни в іншому місті, обов’язково оформлюють відрядження тільки через свого наукового керівника (визначеного відповідною кафедрою викладача), який їх супроводжує до міста проведення олімпіади. Для цього розміщуємо Наказ МОНУ №1052 від 20.11.2009 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2009/2010 навчального року», де наведений перелік необхідних для оформлення документів, а також перелік ВНЗ, на базі яких проходитимуть олімпіади із відповідних дисциплін .

Для співробітників університету, яких призначено супроводжувати студентів ДНУ до міст проведення олімпіад з відповідних дисциплін, наводимо форму Наказу про участь студентів ДНУ у Всеукраїнській олімпіаді, який необхідно підписати для оформлення відрядження.

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт

Дніпропетровський університет завжди намагався усіляко сприяти широкому розкриттю здібностей й талантів своїх студентів. Однією з форм такої діяльності є заохочення студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Студенти, наукові роботи яких пройшли рецензування у ВНЗ, який призначений МОНУ для організації й проведення Конкурсу із відповідної навчальної дисципліни, отримали запрошення на заключний етап Конкурсу – звітну конференцію-захист своїх наукових робіт, отримують відрядження від ДНУ.

Всі студенти, що відряджаються для участі від ДНУ в заключному етапі (підсумкова наукова конференція) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з певної дисципліни в іншому місті, обов’язково оформлюють відрядження тільки через свого наукового керівника (визначеного відповідною кафедрою викладача), який їх супроводжує до міста проведення Конкурсу.

Для цього розміщуємо Наказ МОНУ №904 від 01.10.2009 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році», де наведений перелік необхідних для оформлення документів, а також перелік ВНЗ, на базі яких проходитиметься Конкурс із відповідних дисциплін .

Співробітники університету, яких призначено супроводжувати студентів ДНУ до міст проведення Конкурсу з відповідних дисциплін, необхідно оформити Наказ про участь студентів ДНУ у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з відповідної навчальної дисципліни, який необхідно підписати для оформлення відрядження.

Наукові конференції
за Планом проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2010 році,
що організовані для студентської молоді


п/п

Назва заходу

Навчальний заклад, відповідальний за
проведення, адреса, телефон

Термін проведення

1 ХV Міжвузівська студентська наукова конференція
«Сучасні тенденції в розвитку банківської системи
та фінансових ринків України»
Економічний факультет, кафедра банківської справи;
Шевцова О.Й. тел. 46-04-03
03.2010
2 Всеукраїнська наукова студентська
конференція «Сучасний стан і
перспективи розвитку держави і права
в Україні очима студентів»
Юридичний факультет, кафедра
теорії держави і права Марков К.А.
тел.377-06-66, 377- 81-93
12.03.2010
3 Регіональна студентська науково–практична
конференція «Наслідки фінансово-економічної
кризи і перспективи економічного
зростання в Україні»
Факультет міжнародної економіки,
кафедра економіки та управління
національним господарством Тимошенко Л.М.
тел. 373-12-14
15.03.2010
4 Регіональна студентська наукова
конференція «Актуальні дослідження
у сфері соціально-гуманітарних наук»
Економічний факультет, кафедра
іноземних мов для економічних
спеціальностей; Ваняркін В.М.;
тел. 744-32-24
17.03.2010
5 VІ Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція «Система національних
ЗМК у сучасній Україні: нова візія»
Факультет систем та засобів масової
комунікації; Демченко В.Д.;
тел/факс 374-97-14
 
18.03.2010
6 XII Міжнародна молодіжна науково-практична
конференція «Людина і космос»
Фізико-технічний факультет;
Петренко О.М.; тел. 760-94-62,
факс 8-10-380-56-776-83-79,
е-mail: Petrenko_alex@ua.fm
7–9. 04.2010
7 Міжрегіональна наукова студентська
конференція «Латинська мова –
сполучна ланка між античністю
і сучасністю»
Факультет української й іноземної
філології та мистецтвознавства,
кафедра романської філології;
Пономарьова Л.В.; тел. 374-98-74
14.04.2010
8 Всеукраїнська наукова конференція
студентів та молодих вчених
«Історія світової цивілізації
від давнини до сучасності»
Історичний факультет; Бойко О.В.;
тел. 374-98-60
29–30. 04.2010
9 Міжвузівська студентська наукова
конференція «Актуальні проблеми
політичної науки»
Соціально-гуманітарний факультет,
кафедра політології;
Тупиця О.Л.; тел.374-98-67
05.2010
10 III Всеукраїнська науково-освітня
конференція школярів
«Зоряний шлях»
Фізико-технічний факультет;
Петренко О.М.; тел. 760-94-62,
факс 8-10-380-56-776-83-79,
е-mail: Petrenko_alex@ua.fm
05.2010
11 VІІ Міжнародна наукова конференція
студентів, аспірантів і молодих вчених
«Географія, геоекологія, геологія:
досвід наукових досліджень»
Геолого-географічний факультет,
кафедра фізичної та економічної географії;
Зеленська Л.І., тел. (056) 772-51-83;
Афанасьєв О.Є., тел. (056) 731-56-05
e-mail: olafn_dp@mail.ru
11–14. 05.2010
12 VII Регіональна конференція молодих вчених
та студентів з актуальних
питань сучасної хімії
Хімічний факультет, кафедра
органічної хімії; Оковитий С.І.;
тел. 771-29-74
17–19.05.2010
13 ХІІІ Міжвузівська науково-практична
конференція іноземних студентів
«Творчість народів світу»
Факультет української та іноземної
філології і мистецтвознавства,
кафедра перекладу та лінгвістичної
підготовки іноземців;
Панченко О.І.; тел. 47-50-49
21.05.2010
14 Регіональна студентська науково-
практична конференція
«Здоров’я, студент, спорт»
Кафедра фізичного виховання
та спорту; Саричев В.І.;
тел. 374-97-45
30.09.2010

В університеті вперше проведений конкурс «Лідер студентської науки ДНУ»

У першому півріччі цього року в університеті за ініціативою студентського наукового товариства організований і проведений перший конкурс «Лідер студентської науки ДНУ».

Загальноуніверситетський конкурс «Лідер студентської науки ДНУ» проводиться з метою залучення студентів університету до наукової, науково-технічної, науково-організаційної діяльності у процесі навчання та оволодіння спеціальністю, пошуку обдарованих студентів, створення умов для їх творчого зростання.

Головним завданням конкурсу є сприяння формуванню пріоритету наукової роботи студентів ДНУ ім. О. Гончара як вагомого фактора підготовки фахівця нового типу.

Право висувати кандидатів на Конкурс надається факультетським відділенням СНТ ДНУ.

Конкурс проводиться за підсумками наукових здобутків студентів за календарний рік, що минув.

Університет став першим вищим навчальним закладом на теренах Придніпров'я, де організований подібний конкурс. Для його організації розроблене і затверджене ректором ДНУ положення і умови. Запрошуємо студентів ДНУ брати в ньому активну участь і наступного року. Цьогорічні переможці визначені за трьома напрямами науки – «суспільні і гуманітарні науки», «природничі науки», «технічні науки». Усього для участі у конкурсі за підсумками наукової діяльності за 2011 рік подали відповідні запити і необхідні документи 68 студентів майже усіх факультетів ДНУ. Серед переможців цьогорічного конкурсу - справді найкращі студенти університету, які за звітній період отримали гранти й іменні стипендії, виступали авторами і співавторами монографій, навчальних посібників, підручників, фахових статей, брали участь у виконанні планових, держбюджетних і госпдоговірних тем на кафедрах, були нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, інших установ і навчальних закладів, отримували патенти на винаходи, ставали переможцями і призерами всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт тощо. Значні досягнення у науковій діяльності мають і ті студенти, котрі не потрапили у перелік призерів цього року. Але через рейтингову систему визначення переможців конкурсу перелік цьогорічних переможців має наступний вигляд.

П.І.Б. студента
Факультет
Рейтинг
Напрям «Суспільні й гуманітарні науки»
1
Сівкова Альона Вікторівна
Української й іноземної філології та мистецтвознавства
128
2
Нікітіна Ганна Євгенівна
105
3
Степанченко Юлія Станіславівна
Систем та засобів масової комунікації
101
Напрям «Природничі науки»
1
Третьяков Сергій Володимирович
Хімічний
92
2
Севериновська Анна Леонідівна
Біології, екології та медицини
83
3
Бурцева Дарья Олександрівна
80
Напрям «Технічні науки»
1
Коваленко Олег Вікторович
Механіко-математичний
113
2
Книш Павло Юрійович
111
3
Решняк Віктор Геннадійович
89

Науковий керівник СНТ ДНУ ім. О. Гончара, к.геогр.н., доц. Афанасьєв О.Є.