Версія для друку

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій
Телефон: 776-82-41

Завідувач кафедри – Парфінович Наталя Вікторівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

На кафедрі працюють 2 доктори і 17 кандидатів фізико-математичних наук.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій була заснована в Дніпропетровському університеті у 1919 р. і є однією з найстаріших кафедр ДНУ. Дослідження з теорії підсумовування рядів та інтегралів і з теорії наближень було започатковано видатними науковцями професором І.Є.Огієвецьким, академіками А.М.Колмогоровим і С.М.Нікольським, що стояли у витоків наукової школи з теорії апроксимації. У різні часи цю школу очолювали професори О.П.Тіман, М.П.Корнейчук, В.П.Моторний, В.Ф.Бабенко.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій є випускаючою кафедрою зі спеціальності «Математика». Вона готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра, а також фахівців вищої кваліфікації: при кафедрі діє аспірантура, її випускники успішно захищають дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Викладачі кафедри читають на механіко-математичному факультеті такі навчальні дисципліни: математичний аналіз, теорія міри та інтеграла, комплексний аналіз, функціональний аналіз, теорія наближень, математичні методи в мікро- та макроекономіці, актуарна математика та інші. Кафедра викладає математичні дисципліни також на інших факультетах: фізико-технічному, геолого-географічному, економічному, міжнародних відносин, факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

На кафедрі активно ведеться наукова робота, працює науковий семінар під керівництвом члена-кореспондента Національної академії наук України професора Віталія Павловича Моторного. На семінарі викладачі, аспіранти і студенти університету, а також науковці з інших установ Дніпропетровська та інших міст України доповідають результати наукових досліджень, зокрема кандидатських та докторських дисертацій. В.П.Моторний є відповідальним редактором фахового видання – журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Математика».

Співробітники кафедри регулярно доповідають на всеукраїнських та міжнародних конференціях і публікують статті в журналах, що входять до переліку фахових видань з математики, а також у закордонних виданнях, зокрема в таких, що зареєстровані в наукометричній базі SCOPUS.
Кафедра має тісні наукові зв’язки з Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та іншими науковими установами і вузами України, а також інших країн.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій сприяє тому, щоб студенти механіко-математичного факультету ДНУ мали всі можливості проявити себе в науковій сфері. Результатом наукової співпраці студентів і викладачів є опубліковані спільні статті і доповіді студентів на наукових конференціях. Кафедра щорічно відсилає наукові роботи студентів на конкурси наукових студентських робіт з математики. Наші студенти неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах з математики.

Викладачі, аспіранти і студенти кафедри щорічно беруть участь в організації та проведенні Регіонального математичного турніру «Еврика». Під керівництвом викладачів кафедри математичного аналізу і теорії функцій здійснюється написання і підготовка до захисту наукових робіт школярів – членів Малої академії наук, у Дніпропетровському відділенні якої секцією «Математика» керує доцент кафедри О.В.Поляков. Дніпропетровські школярі неодноразово перемагали у ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Співробітники кафедри протягом багатьох років входять до складу журі обласних математичних олімпіад, головою якого зараз є завідувач кафедри Наталія Вікторівна Парфінович. Наші викладачі беруть участь також у проведенні всеукраїнських шкільних олімпіад з математики: доцент Д.С.Скороходов є членом журі, а доцента О.В.Полякова організатори неодноразово залучали як експерта-консультанта.

Дисципліни спеціалізації для бакалаврів:
"Пакети прикладних програм";
"Методи розрахунків економічних ситуацій";
"Теоретичні основи комп’ютерних технологій стиску інформації";
"Вступ до теорії наближень";
"Нерівності для похідних";
"Сплайн-функції і прикладні питання теорії наближення";
"Дослідження операцій";
"Екстремальні задачі теорії наближень".

Дисципліни спеціалізації для спеціалістів і магістрів:
"Сучасні питання теорії наближення";
"Задачі з параметрами".