ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Господарські НДР

Перелік науково-дослідних робіт, що виконуються в ДНУ за господарчими договорами та договорами підряду в 2019 році     

Положення про планування, організацію та звітність із науково-дослідних робіт, що виконуються на підставі господарських договорів у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Акт здачі-приймання виконаних науково-дослідних робіт за цивільно-правовим договором

Акт здачі-приймання науково-технічної продукції НДР

Цивільно-правовий договір на виконання науково-дослідних, дослідно-технологічних, дослідно-конструкторських та інших робіт (НДР)

Договір про виконання науково-дослідних робіт

Календарний план виконання робіт за договором

Календарний план виконання робіт за цивільно-правовим договором

Перелік робіт та їх розподіл серед виконавців

Наказ про науково-дослідні роботи (на виконання основного договору)

Наказ про науково-дослідні роботи (про призначення відповідальним виконавцем)

Протокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію (науково-дослідну роботу)

Протокол узгодження про договірну ціну на науково-технічну продукцію (науково-дослідну роботу)

Рапорт (для виконання науково-дослідних робіт за договором)

Рапорт (для виконання робіт за договором)

Кошторис витрат НДР

Технічне завдання на виконання НДР

Технічне завдання на виконання НДР за цивільно-правовим договором