ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Ракетно-космічна техніка

Науковий журнал

ISSN 2409-4056

Цілі та проблематика: Науковий журнал є періодичним виданням, яке орієнтоване на фахівців у галузі ракетно-космічної техніки, наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів старших курсів.

Метою видання є розвиток вітчизняного наукового потенціалу в галузі ракетно-космічної техніки через створення простору ефективної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот.

Вісник містить оглядові статті з матеріалами наукових досліджень, тематика та основна спрямованість яких торкаються питань актуальних проблем ракетно-космічної техніки: проектування і виробництва конструкцій, двигунобудування, конструкційних матеріалів, динаміки польоту, систем керування, математичного моделювання процесів і систем.

Науковий журнал входить до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні науки)», наказ Міністерства науки і освіти України від 24.05.2018 р. №527, від 16.07.2018 р. №775; свідоцтво про держреєстрацію КВ №23265-13105ПР від 22.03.2018 р.

Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Видається з 1993 р.

Періодичність: Один раз на рік.

Мови: Українська, Англійська, Російська.

Індексується: Index Copernicus, CrossRef, Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory), WorldCat, ResearchBible.

Електронну версію Наукового журналу «Вісник Дніпровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка» розміщено на платформі «Наукова періодику України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України www.nbuv.gov.ua та в Національному репозитарії академічних текстів.

Веб-сайт журналу:
rocketspace.dp.ua


Контакти
Адреса редколегії: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагріна, 72, Дніпро, 49010, Україна; тел. +38 (050) 480-63-83

Електронна адреса:
afedsa60@gmail.com 2019, Вип. 22
Завантажити

 2018, Вип. 21
Завантажити

 2017, Вип. 20
Завантажити

 2016, Вип. 19
Завантажити

 2014, Вип. 17
Завантажити

 2013, Вип. 16
Завантажити

 2015, Вип. 18
Завантажити