ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Соціальні комунікації

Наукове видання
"Communications and Communicative Technologies"


Науковий журнал "Communications and Communicative Technologies" публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Журнал засновано у 1993 р. У період з 1993 по 2012 р. видавався під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика". З 2012 по 2017 рр. виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації".

З 2018 р. видається під назвою "Communications and Communicative Technologies". ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Періодичність: 1 раз на рік.

Мови видання: англійська, українська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р.
УДК 007 : 304 : 070

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р., № 1328.

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:

Index Copernicus,
ERIH PLUS,
CrossRef,
Google Scholar,
NBUV,
Ukrainian Bibliometrics,
Open Archives Initiative, 
OpenAIRE,
the UIUC OAI registry, 
the OAIster,
Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
CEEOL,
ZENODO,
Polska Bibliografia Naukowa,
ResearchBib,
OpenLibrary,
World Catalogue of Science Journals (WCOSJ),
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 


"Communications and Communicative Technologies"


"Communications and Communicative Technologies" is an academic periodical that publishes results of scholar researches on history, theory and practice of social communications, editing studies as well as advertisement and PR studies are represented in this issue, which can be of great interest for scholars, lecturers and teachers, postgraduates, students and those concerned to the problems of contemporary communication studies.

The journal was founded in 1993 as "Dnipropetrovsk University Bulletin: Literary Studies and Journalism". From 2012 to 2017 it was published under the title "Dnipropetrovsk University Bulletin: Social Communication". 

From 2018 it's published with the title "Communications and Communicative Technologies". ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

The current frequency: 1 time a year.

Language of edition: English, Ukrainian, Russian.

Certificate of state registration of the printed mass media Series КВ № 23116-12956ПР from 05.01.2018 р.  

UDC 007: 304: 070

The journal is included to the List of scientific professional publications of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 21.12.2015 № 1328.

JOURNAL INDEXING:

Index Copernicus,
ERIH PLUS,
CrossRef,
Google Scholar,
NBUV,
Ukrainian Bibliometrics,
Open Archives Initiative, 
OpenAIRE,
the UIUC OAI registry, 
the OAIster,
Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
CEEOL,
ZENODO,
Polska Bibliografia Naukowa,
ResearchBib,
OpenLibrary,
World Catalogue of Science Journals (WCOSJ),
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Веб-сайт журналу / Web-site:
cct.dp.ua

Контакти / Contact
Адреса редколегії: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49005, Україна; тел.: +38 (056) 373-12-41 /
Editorial office address: Oles Honchar Dnipro National University, 72 Gagrin Av., Dnipro, 49005, Ukraine; tel.: +38 (056) 373-12-41.

Електронна адреса / E-mail:
fszmkdnu@gmail.com 

 Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія "Соціальні комунікації", Том 24 № 12 (2016)
Завантажити

Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія "Соціальні комунікації", Том 25 № 12 (2017)
Завантажити