ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Хімія

Journal of Chemistry and Technologies. ISSN: 2306-871X (Print), 2313-4984 (Online).

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1993.
Галузь і проблематика: В науковому журналі "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія" публікуються результати нових робіт в галузі прикладної і теоретичної хімії, присвячених історії хімії, аналізу хімічних об'єктів, синтезу органічних сполук, розробці технології одержання гальванічних покриттів, дослідженню координаційних сполук.
Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23401-13241ПР від 24.05.2018.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом №1279 Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014.
Періодичність: 2 випуски на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Засновник: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
Відповідальний редактор: Оковитий С.І., доктор хімічних наук.
Відповідальний секретар: Плясовська К.А., кандидат хімічних наук.
Адреса редакції: пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Телефон: +380567768223
E-mail: chem.dnu@gmail.com

Більш докладна інформація про журнал
Вимоги до рукописів
Індексування та розміщення журналу в наукометричних базах

Архів випусків
Том 27, № 1 (2019)
Том 26, № 2 (2018)

Том 26, № 1 (2018)
Том 25, № 2 (2017)
Том 25, № 1 (2017)
Том 24, № 2 (2016)
Том 24, № 1 (2016)
Том 23, № 2 (2015)
Том 23, № 1 (2015)
Том 22, № 2 (2014)
Том 22, № 1 (2014)
Том 21, № 20 (2013)
Том 21, № 19 (2013)
Том 20, № 18 (2012)
Том 19, № 17 (2011)
Том 18, № 16 (2010)
Том 17, № 15 (2009)
Том 16, № 14 (2008)

 
Завантажити