ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Мовознавство

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство
Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.
УДК 811(060.55)
ББК 81Я5
ISSN 2312-2919

У часописі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» (далі «Вісник») друкуються статті з загального мовознавства, теорії мови, слов’янських, германських та романських мов, перекладознавства, когнітивної лінгвістики й міжкультурної комунікації, які написані однією зі слов’янських чи західноєвропейських мов.
«Вісник» адресовано науковим співробітникам, спеціалістам-філологам, аспірантам та студентам філологічних факультетів, в також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасного мовознавства.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії наукового видання «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство» за 2008–2015 рр., які розміщено на порталі наукової періодики України за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Офіційна сторінка Вісника ДНУ: Мовознавство:

http://movoznavstvo.com.ua/
 Проблеми загального і слов'янського мовознавства, 2019, № 3
Завантажити

 Проблеми загального і словянського мовознавства, 2018, № 2
Завантажити

 Проблеми загального і слов'янського мовознавства, 2018, № 1
Завантажити

 Вимоги до статей часопису "Проблеми загального і слов'янського мовознавства"_2018
Завантажити

 Вимоги до статей часопису, 2018
Завантажити

 Мовознавство, 2017, випуск 23, том 2.
Завантажити

 Мовознавство, 2017, випуск 23, том 1.
Завантажити

 Мовознавство, 2016, випуск 22.
Завантажити

 Мовознавство, 2012, випуск 18. 
Завантажити

 Мовознавство, 2010, випуск 16. 
Завантажити

 Мовознавство, 2015, випуск 21, том 3. 
Завантажити

 Мовознавство, 2015, випуск 21, том 2. 
Завантажити

 Мовознавство, 2015, випуск 21, том 1. 
Завантажити

 Мовознавство, 2014, випуск 20, том 2. 
Завантажити

 Мовознавство, 2014, випуск 20, том 1. 
Завантажити

 Мовознавство, 2013, випуск 19, том 3. 
Завантажити

 Мовознавство, 2013, випуск 19, том 2. 
Завантажити

 Мовознавство, 2013, випуск 19, том 1. 
Завантажити

 Мовознавство, 2011, випуск 17, том 3. 
Завантажити

 Мовознавство, 2011, випуск 17, том 2. 
Завантажити

 Мовознавство, 2011, випуск 17, том 1.
Завантажити