ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Економіка

Офіційна сторінка: http://vestnikdnu.com.ua

У «Віснику ДНУ. Серія: Економіка» висвітлено досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи. Пропонуються результати економіко-математичних досліджень соціально-економічних процесів.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (пункт 118), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/3 від 08.07.2009).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 7898 від 17.09.2003 р.


Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 10(2), 2016
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 10(1), 2016
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 9(3), 2015
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 9(2), 2015
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 9(1), 2015
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 8(4), 2014
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 8(3), 2014
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 8(2), 2014
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 8(1), 2014
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 7(4), 2013
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 7(3), 2013
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 7(2), 2013
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 7(1), 2013
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 6(4), 2012
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 6(3), 2012
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 6(2), 2012
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 6(1), 2012
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 5(4), 2011
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 5(3), 2011
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 5(2), 2011
Завантажити

 Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 5(1), 2011
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 4(3), 2010
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 4(2), 2010
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 4(1), 2010
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 3(2), 2009
Завантажити

Вісник Дніпропетровського університету, серія "Економіка", випуск 3(1), 2009
Завантажити