ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Вступ до магістратури: реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Шановні вступники до магістратури!

Вступ до магістратури на усі спеціальності ДНУ передбачає реєстрацію та складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), а при вступі на спеціальність 081 «Право» – Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

УВАГА! У цьому році на спеціальність 081 «Право» можуть вступати лише особи, які отримали (отримають в цьому році) диплом бакалавра (спеціаліста) за спеціальністю 081 Право або 6.030401 (7.03040101) Правознавство.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 09:00 11 травня 2021 року по 18:00 03 червня 2021 року відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України «Щодо реєстрації осіб для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні» від 30 квітня 2021 року № 1/11-3045 у дистанційному та очному режимі.

Складати додаткове фахове вступне випробування для тих, хто вступає до магістратури на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), не потрібно.

Перелік спеціальностей (освітніх програм), на які можна вступати виключно на контракт на основі диплома спеціаліста (магістра) зі складанням іспиту з іноземної мови в ДНУ:
  • 031 Релігієзнавство
  • 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування; Управління навчальним закладом)
  • 223 Медсестринство (для тих хто має диплом спеціаліста (магістра) за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я)
  • 224 Технології медичної діагностики та лікування (для тих хто має диплом спеціаліста (магістра) за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я)
  • 231 Соціальна робота
  • 281 Публічне управління та адміністрування
ТРИ КРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ:

ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ:

1. Підготуйте скановані копії (фотокопії):

1) заповненої заяви-анкети;
2) документа, що посвідчує особу;
3) облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера ОКПП);
4) документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках!);
5) медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЗНО);
6) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у пунктах З-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117);
7) довідки, виданої за місцем навчання щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти осіб).

2. Надішліть їх на електронну пошту, що вказана біля спеціальності, найбільш пріоритетної для Вас:

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та електронних адрес для надсилання скан (фото) копій.

Якщо Ви потребуєте створення особливих умов для проходження ЗНО надсилайте скан (фото) копії на адресу: pk@365.dnu.edu.ua

УВАГА!!! Реєстрацію здійснюють на одну спеціальність. Другий раз реєструватися не потрібно. Якщо Ви плануєте вступати на декілька спеціальностей, серед яких є спеціальність 081 «Право», необхідно зареєструватися тільки на ЄФВВ на спеціальність 081 «Право».

Обов'язково зазначте:
у темі листапрізвище, ім'я, по батькові
у тексті листапрізвище, ім'я, по батькові (повністю), номер облікової картки платника податків.

ДЛЯ ОЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ:

1. Подайте оригінали та копії вище перелічених документів особисто до приймальної комісії:

Пн–Пт з 09:30 до 14:30 години

вул. Казакова, 18, корпус ДНУ №14
кімн. 205: ФФЕКС
кімн. 111: ФТФ, ФПМ, ЮФ, ММФ
кімн. 301: БЕФ, ХФ, ІФ, ФМТДР, ФЕ, ФУІФМ, ФСНМВ, ФПСО, ФСЗМК

пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ №4
кімн. 19: НМЦПДОПК.