Версія для друку

Вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 (МС, ФМБ, МБ)

Структурний підрозділ Форма
навчання
Термін
навчання
Вид
конкурсної
пропозиції
Спеціальність Тис.
грн.
Біолого – екологічний
факультет
денна 1р. 10міс. відкрита 014 Середня освіта/
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
16
денна 2р. 10міс. відкрита 014 Середня освіта/
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
16
Хімічний факультет денна 1р. 10міс. відкрита 181 Харчові технології 16
денна 2р. 10міс. відкрита 181 Харчові технології 16
денна 2р. 10міс. відкрита 102 Хімія 16
Факультет економіки денна 2р. 10міс. відкрита 242 Туризм і рекреація 20
денна 2р. 10міс. відкрита 241 Готельно-ресторанна справа 20
денна 1р. 10міс. відкрита 072 Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок
20
денна 1р. 10міс. відкрита 075 Маркетинг 20
денна 2р. 10міс. відкрита 075 Маркетинг 20
денна 1р. 10міс. відкрита 076 Підприємництво та торгівля 20
денна 2р. 10міс. відкрита 076 Підприємництво та торгівля 20
Факультет прикладної математики денна 1р. 10міс. відкрита 113 Прикладна математика 18
денна 2р. 10міс. відкрита 121 Інженерія програмного забезпечення 18
Факультет фізики,
електроніки та комп’ютерних систем
денна 1р. 10міс. відкрита 123 Комп’ютерна інженерія 18
денна 2р. 10міс. відкрита 176 Мікро - та наносистемна техніка 16
Фізико – технічний факультет денна 1р. 10міс. відкрита 131 Прикладна механіка 16
денна 1р. 10міс. відкрита 133 Галузеве машинобудування 16
денна 2р. 10міс. відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 16
денна 2р. 10міс. відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 16
денна 2р. 10міс. відкрита 141 Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка
16
денна 2р. 10міс. відкрита 173 Авіоніка 16
Факультет медичних технологій
діагностики та реабілітації
денна 2р. 10міс. відкрита 231 Соціальна робота 18
дистанційна 10 міс. небюджетна 223 Медсестринство 14
НМЦЗВФН заочна 2р. 10міс. небюджетна 016 Спеціальна освіта
(016.01 Спеціальна освіта (Логопедія))
9
заочна 1р. 10міс. небюджетна 076 Підприємництво та торгівля 10
заочна 2р. 10міс. небюджетна 076 Підприємництво та торгівля 10

Наказ №175 від 22.06.2023 Про затвердження тарифів на навчання у 2023-2024 році