Версія для друку

Свинаренко Дмитро Миколайович


 
Проректор з науково-педагогічної роботи

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

кандидат технічних наук, доцент


Контакти:
Телефон робочий: Тел.: (056) 374-98-04
E-mail: prorektor_npr@dnu.dp.ua

Наукова біографія


- 1998-2003 рр.
Дніпропетровський національний університет – м. Дніпропетровськ.
Факультет: Радіофізичний
Спеціальність: Технології та засоби телекомунікацій (магістр)

- 2003-2006 рр.
Дніпропетровський національний університет – м. Дніпропетровськ.
Аспірантура
Спеціальність: Радіофізика

- 2012 рік – захист кандидатської дисертації на тему «Геометричi моделi та методи iдентифiкації просторових розподiлiв яскравостi растрових фотограмметричних зображень» зі спеціальності Прикладна геометрія, інженерна графіка у спеціалізованій вченій раді Д 18.819.02 у Таврійському державному агротехнологічному університеті.

- 2016 рік – отримання вченого звання доцента кафедри електронних засобів телекомунікацій.

Профілі в наукометричних базах


Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214167505

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qoHSWk0AAAAJ&hl=uk

ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-3179-9129

Web of Science:
ResearcherID: C-4406-2018

Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Dmytro-Svynarenko


Викладацька та наукова діяльність


Основні посади, які обіймав:

- 2006-2008 рр.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ
Провідний інженер Центру телекомунікаційних мереж Дніпропетровського національного університету.

- 2008-2013 рр.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ
Старший викладач кафедри електронних засобів телекомунікацій.

- 2013-2016 рр.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро.
Доцент кафедри електронних засобів телекомунікацій.
Заступник декана з навчальної роботи факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

- 2016-2019 рр.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Декан факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

- 2019 рік – по теперішній час
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Проректор з науково-педагогічної роботи


Навчальні курси, що викладає:
• Системи модуляції та сигнально-кодові конструкції;
• Первинні та вторинні телекомунікаційні мережі;
• Модуляційні формати цифрової передачі даних;
• Стільникове планування безпровідних систем зв’язку;
• Системне планування мереж стільникового зв’язку;
• Електромагнітна сумісність електронних апаратів телекомунікацій;
• Технологія виробництва радіоелектронної апаратури;
• Матеріалознавство та матеріали радіоелектронної апаратури.


Міжнародне співробітництво
• Представник ДНУ в проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), організованого «Американськими Радами з міжнародної освіти» за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
• Учасник тренінгової програми для наукових та педагогічних працівників «European Integration: Models of Students’ Practical Training», Merkur Academy of Professional Education, Slovak Republic;
• Учасник конференції від BIJB та Microsoft Ukraine «УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ЗВО».

Відзнаки, нагороди, стипендії
• Переможець обласного конкурсу наукових проектів 2013 р. «Молоді вчені – Дніпропетровщині»;
• Подяка Міністерства освіти та науки України, 2018 р.

Основні публікації

Монографії:

Антени та антенні решітки для мобільних рухомих об'єктів : монографія. / Безносова О. Р., Бухаров С. В., Овсяніков В. В., Свинаренко Д. М., Ципко Л. З. – Дніпро. ЛІРА, 2019. 140 с.

Статті:
Назва* Вихiднi данi Спiвавтори
Геометрична та радіометрична корекція проекційних багатоспектральних зображень Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харківський державний університет харчування та торгівлі – Випуск 9. – Харків, 2005. – C. 90-95.
(Фахове видання)
Корчинський
В.М.
Інформаційні ознаки просторових форм розподілів яскравостей багатотонових растрових зображень, інваріантні до афінних перетворень Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 3 (44). – Дніпропетровськ, 2006. – C. 17-22.
(Фахове видання)
Корчинський
В.М.
Інтегральні інформаційні характеристики розподілів яскравостей проекційних багатотонових зображень у задачах їхньої ідентифікації Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харківський державний університет харчування та торгівлі – Випуск 17. – Харків, 2007. – C. 228-232.
(Фахове видання)
Афінно-інваріантні інформаційні ознаки растрових багатотонових зображень Наукові нотатки Луцького державного технічного університету, 2008 – Випуск 22, Частина 2. – C. 308-313.
(Фахове видання)
Інформаційні характеристики просторових структур растрових фотограмметричних зображень дистанційного зондування Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Випуск 80. – К.:КНУБА, 2008. – С. 555-559.
(Фахове видання)
Кратномасштабні характеристики схожості геометричних структур багатотонових фотограмметричних зображень Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харківський державний університет харчування та торгівлі – Випуск 25. – Харків, 2009. – C. 138-143.
(Фахове видання)
Геометричне коригування багатоспектральних фотограмметричних зображень на основі кратномасштабного аналізу їхніх структур Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип. 4, т. 45. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – C. 124-130.
(Фахове видання)
Класифікація геометричних форм растрових проекційних зображень дистанційного зондування землі на основі їхніх головних компонент Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Випуск № 85. – К.:КНУБА, 2010. – С.301-305.
(Фахове видання)
Суміщення інформаційних складових мультиспектральних видових даних. Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Випуск № 89. – Київ, 2010. – С.152-156.
(Фахове видання)
Інформаційні ознаки растрових проекційних зображень, інваріантні до умов їхньої фіксації Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Випуск 86. – К.:КНУБА, 2010. – С. 439-443.
(Фахове видання)
Субпіксельна інтерполяція фотограмметричних растрових зображень проекційної природи. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип. 4, т. 50. – Мелітополь, 2011. – С.23-28.
(Фахове видання)
Інтегральні інформаційні ознаки багатотонових растрових зображень, інваріантні стосовно геометричних перетворень. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – Т.1. С.188-193.
Редискретизація рівнів яскравості растрових зображень дистанційного зондування. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – Т.1. С.194-200.
Методи ортогоналізації растрових фотограмметричних зображень Вісник Херс. нац. техн. ун-та. – Херсон: ХНТУ, 2014. – Вип. 3 (50). – С.601-604.
(Фахове видання)
Методи підвищення інформаційних показників багатоспектральних зображень на основі ортогоналізації даних Праці Таврійського державного агротехнологічного університету секція «Прикладна геометрія та інженерна графіка» – Вип.14, т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014 – С. 153-158.
(Фахове видання)
Корчинський
В.М.,
Мацулевич
О.Є.
Геометричне коригування багатоспектральних фотограмметричних зображень Вісник Херс. нац. техн. ун-та. – Херсон: ХНТУ, 2015. – Вип. 3 (54). – С.184-187
(Фахове видання)
Методи обробки багатоспектральних растрових зображень на основі ортогоналізації даних Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - Випуск 5(100). – Дніпропет-ровськ, 2015. - С. 46-52
(Фахове видання)
Характеристики схожості геометричних структур багатотонових фотограмметричних зображень на основі вейвлет-коефіцієнтів Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - 2016. - Вип. 6, Т. 2. - С. 63-68.
(Фахове видання)
Коригування косого зсуву багатоспектральних фотограмметричних зображень Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - 2016. - Вип. 6, Т. 2. - С. 101-107.
(Фахове видання)
О. Є.
Мацулевич
Інформаційні ознаки багатоспектральних растрових зображень дистанційного зондування, інваріантні до геометричних перетворень та просторової розрізненості Вісник Херсонського національного технічного університету . - 2017. - № 3(1). - С. 312-316
(Фахове видання)
В. М.
Корчинський
Пространственно-инвариантное представление многоспектральных видовых данных дистанционного зондирования Вісник Херсонського національного технічного університету . - 2018. - № 3(1). - С. 321-326.
(Фахове видання)
В. М.
Корчинський
Fast satellite imagery of lengthy territories with complex configuration November 2018
IOP Conference Series Materials Science and Engineering 450(2):022013
DOI:
10.1088/1757-899X/450/2/022013
WoS / Scopus
Dmitry Mozgovoy,
Roman Tsarev,
Tatiana Nikolaevna Yamskikh
Satellite imagery of coastlines IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 450 (2018) 022027
doi:10.1088/1757-899X/450/2/022027
WoS / Scopus
D K Mozgovoy,
R Yu Tsarev,
T N Yamskikh,
E V Burdina
Approximate and strict methods for the calculation of rode angle antennas of microwave range ISSN 2616-8685. Journ. of Phys. and Electronics. Vol. 26 (1), 2018. Р. 83-88.
(Фахове видання)
V.V. Ovsyanikov,
O.R. Beznosova,
L.Z. Tsipko.
Dielectric rod surface mount antennas for telecommunications ISSN 2616-8685.
JOURNAL OF PHYSICS AND ELECTRONICS Vol. 26(2), 2018
DOI 10.15421/331831
(Фахове видання)
S.V.Bukharov,
U.V.Gornyak,
L.Z.Tsyp ko,
L.A.Filins’kyy
The use of day-time and night-time images of visible and infrared range for forest fires monitoring Space Sci. & Technol. 2018, 24(6):30-40 https://doi.org/10.15407/knit2018.06.030
WoS
Bilousov, K.G.,
Khoroshylov, V.S.,
Mozgovoy, D.K.,
Samsonova, Y.I.,
Khmara, D.О.
Mathematical models of extended objects used for planning submeter resolution satellite imagery June 2019
IOP Conference Series Materials Science and Engineering 537:052037 DOI: 10.1088/1757-899X/537/5/052037
WoS / Scopus
D K Mozgovoy
S V Kapustina
R Y Tsarev
T N Yamskikh
I N Kartsan
Ahmad M
Saleh
Satellite imagery of lengthy territories with complex configuration with the account of attitude and positioning errors E3S Web of Conferences 75, 01013 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20197501013
WoS / Scopus
Dmitry Mozgovoy,
Roman Tsarev,
Tatiana Nikolaevna Yamskikh
Simulated satellite imagery of lengthy territories with complex configuration E3S Web of Conferences 75, 01014 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20197501014
WoS / Scopus
Dmitry Mozgovoy,
Roman Tsarev,
Tatiana Yamskikh
Методы расчета произвольно изогнутых антенн с комплексными и реактивными нагрузками ISSN 1028-821X. Radiofi z. Electron. 2019.
Vol. 24, No. 3: 67–82
DOI: https://10.15407/rej2019.03.067
УДК 621. 396.67 PACS 84.40. Ba
(Фахове видання)
Овсяников В.В.,
Безносова Е. Р., Цыпко Л. З.
TWO RANGE ANTENNAS OF MICROWAVE RANGE OF WAVES ISSN 2616-8685.
Journ. of Phys. and Electronics. Vol. 26 (2), 2019. Р. ___-__.
(Фахове видання)
V.V. Ovsyanikov,
O.R. Beznosova,
L.Z. Tsipko.
Improvement of Directional Properties of Individual Radiators and Antenna Arrays by Dielectric Guiding Structures 2019 XXIV-th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED) S. V.Bukharov,
L. A. Filins’kyy
ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИЙ Вісник Херсонського національного технічного університету - 2019. - № 2(69), частина 2. - С. 244-249. \
(Фахове видання)
Automated detection of deforestation based on multi-spectrum satellite data Journal of Physics: Conference Series, Volume 1399, Issue 4
doi:10.1088/1742-6596/1399/4/044101
Scopus
D K Mozgovoy,
Y R Leong,
K Y Zhigalov,
R Y Tsarev,
T N Yamskikh and
N V Bystrova
Geometry-Based Automated Recognition of Objects on Satellite Images of Sub-meter Resolution Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1226)
CSOC 2020: Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems pp 371-379
DOI: 10.1007/978-3-030-51974-2_36
Scopus
D. K. Mozgovoy
D. V. Kapulin
T. N. Yamskikh
A. A. Chikizov
R. Yu. Tsarev
Automated Detection of Anthropogenic Changes in Municipal Infrastructure with Satellite Sub-meter Resolution Imagery Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1226)
CSOC 2020: Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems pp 362-370
DOI: 10.1007/978-3-030-51974-2_35
Scopus
D. K. Mozgovoy
D. V. Kapulin
A. I. Sablinskii
T. N. Yamskikh
R. Yu. Tsarev
ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ТА РАДІОМЕТРИЧНОГО РОЗРІЗНЕННЯ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДИСТАНЦІЙОНОГО ЗОНДУВАННЯ НА ОСНОВІ ЇХ АНАЛІТИЧНИХ СИГНАЛІВ APPLIED QUESTIONS OF MATHEMATICAL MODELLING, 3(2.1), 156-164.
https://doi.org/10.32782/KNTU2618-0340/2020.3.2-1.14
(Фахове видання)
В. М.
Корчинський
Hybrid Antennas on the Base of Element Vivaldi 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW), 2020, pp. 126-129,
doi: 10.1109/UkrMW49653.2020.9252724
Scopus
S. Bukharov,
L. Tsypko,
L. Filins’kyy
Instrumental Distortion Correction Method for the ETM + Scanner on Landsat-7 Multispectral Satellite Images International Journal of Engineering Research and Technology, 2020, 13(12), стр. 4799–4803
Scopus
Mozgovoy, D.,
Tsarev, R.,
Danichev, A.,
Karnaukhov, A.
Comparison of the Efficiency of Compression Algorithms for Multispectral Satellite Imagery International Journal of Engineering Research and Technology, 2020, 13(12), стр. 4816–4819
Scopus
Mozgovoy, D.,
Tsarev, R.,
Kuzmich, R.,
Ikonnikov, O.