ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Результати додаткової сесії фахового іспиту

13 вересня 2022 року

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська). Переклад з англійської та німецької мов

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

102 Хімія (Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів)

104 Фізика та астрономія

113 Прикладна математика (Комп'ютерна механіка)

131 Прикладна механіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії)

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)


14 вересня 2022 року

Фаховий іспит. Магістр

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

052 Політологія

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

073 Менеджмент (Міжнародний менеджмент)

106 Географія

113 Прикладна математика (Комп`ютерне моделювання та обчислювальні методи)

122 Комп’ютерні науки

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

161 Хімічні технології та інженерія

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини


15 вересня 2022 року

014.04 Середня освіта (Математика)

022.03 Дизайн середовища

035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

053 Психологія

075 Маркетинг

091 Біологія (Системна біологія та гідробіоресурси)

113 Прикладна математика (Інформатика)

123 Комп’ютерна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Космічні інформаційні технології)

181 Харчові технології

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії


16 вересня 2022 року

014.03 Середня освіта (Історія)

035.01 Філологія (Українська мова та література)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

061 Журналістика (Медіакомунікації)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

101 Екологія

111 Математика

121 Інженерія програмного забезпечення

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Технології виробництва літальних апаратів)

153 Мікро- та наносистемна техніка

224 Технології медичної діагностики та лікування


17 вересня 2022 року


014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.07 Середня освіта (Географія)

016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)

032 Історія та археологія

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури

035.065 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) Китайська та англійська мови і літератури

053 Психологія

061 Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю)

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси)

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

073 Менеджмент (Міжнародний менеджмент)

075 Маркетинг

091 Біологія (Системна біологія та гідробіоресурси)

104 Фізика та астрономія

106 Географія

112 Статистика

113 Прикладна математика (Комп`ютерне моделювання та обчислювальні методи)

122 Комп`ютерні науки

124 Системний аналіз

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Космічні інформаційні технології)

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Ракетні двигуни та енергетичні установки)

162 Біотехнології та біоінженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

231 Соціальна робота

242 Туризм (Міжнародний туристичний бізнес)

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)


19 вересня 2022 року


053 Психологія


14 жовтня 2022 року

Фаховий іспит. Магістр