ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Разові ради із захисту докторів філософії


Назва ОНП Прикладна математика, спеціальність 113 Прикладна математика

Здобувач: Падалко Вадим Геннадійович

Тема дисертації: Методи і алгоритми побудови нечітких діаграм Вороного на основі теорії оптимального розбиття множин

Дисертація

Наказ про склад разової ради від 25.04.2022 р. № 123

Голова разової ради - Гук Наталія Анатоліївна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент - Яковлев Сергій Всеволодович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент - Блюсс Олег Борисович, кандидат фізико-математичних наук, Reader in Data Science and Statistics, Queen Mary University of London, Wolfson Institute of Population Health, Великобритания.

Рецензент - Гарт Людмила Лаврентіївна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Рецензент - Турчина Валентина Андріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Міністерства освіти і науки України.

Відгуки:

1 офіційного опонента
2 офіційного опонента
1 рецензента
2 рецензента

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.
Час і місце захисту: Буде повідомлено додатково

Відеозапис

Рішення разової ради

Наказ про видачу диплома