Версія для друку

Оковитий Сергій Іванович

Ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,

Член Наукового комітету Національної ради України
з питань розвитку науки і технологій

Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України

доктор хімічних наук, професор

Контакти:
Телефон робочий: (056) 374-98-07,
E-mail: sokovyty@icnanotox.org

Наукова біографія

 • Закінчив у 1993 р. Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Хімія».
 • У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Теоретичне дослідження структури та реакційної здатності олефінів та епоксидів аліциклічного ряду» за спеціальністю «Органічна хімія», спецрада при Дніпропетровському державному університеті. У 2006 році захистив докторську дисертацію на тему «Квантово-хімічне дослідження механізмів реакцій утворення та розкриття епоксидного циклу», спеціальність «Органічна хімія», спецрада при Харківському національному університеті ім. В. Каразіна.

Викладацька та наукова діяльність

 • Після закінчення хімічного факультету Дніпропетровського державного університету з 1993 року викладає на кафедрі органічної хімії на посадах асистента (1993 – 1996 р.), старшого викладача (1996 – 1997 р.), доцента (1997 – 2004), завідувача кафедри (2004 – 2017) та професора (2017 – до цього часу).
 • Підготував та викладав (викладає) наступні дисципліни: «Органічна хімія», «Фізичні методи дослідження будови речовини», «Інтернет-технології в хімічних дослідженнях», «Інтернет в бізнесі», «Пакети прикладних програм», «Прикладна комп’ютерна хімія», «Квантово-хімічні методи дослідження механізмів хімічних реакцій», «Комп’ютерне моделювання в хімії», «Теоретичне моделювання динаміки хімічних систем».
 • Тематика наукових досліджень: квантово-хімічне дослідження механізмів органічних реакцій, властивостей та спектральних характеристик органічних сполук; удосконалення теоретичних методів розрахунку електричних та магнітних властивостей молекул.
 • Автор (співавтор) 370 наукових та науково-методичних робіт, в тому числі 5 монографій та 102 статей, з яких 56 опубліковано у міжнародних виданнях, що мають високий імпакт-фактор і реферуються наукометричними базами Scopus та Web of Science. Індекс Гірша за вказаними базами складає 12 та 13 пунктів відповідно.

Міжнародне співробітництво

 • З 2007 р. обіймає посаду позаштатного професора Джексонського державного університету (США), що надає йому право викладати курси студентам та аспірантам, а також буди співкерівником дисертаційних робіт та членом спеціалізованої вченої ради вказаного університету.
 • За його безпосередньої участі було підготовлено рамковий договір з Джексонським державним університетом (США), який функціонує з 1996 р., та узгоджено програму спільної підготовки докторів філософії в галузі хімічних наук.
 • Тричі отримував гранти стажування в провідних університетах світу за відповідною державною програмою України (2012, 2013 роки – в Джексонському державному університеті, США, 2014 р. – в Оксфордському університеті, Великобританія).
 • Координує діяльність колективу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, виконавців проекту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» за програмою Еразмус+ «Розвиток потенціалу вищої освіти» (2017-2019 роки).

Досвід експертизи наукових проектів, дисертацій та наукових статей

Член експертної групи Міністерства освіти і науки України з оцінки запитів на держбюджетні теми в галузі хімії.

Член 3 спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій:

 • Джексонський державний університет, США;
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Український державний хіміко-технологічний університет.


Редакційна діяльність

Відповідальний редактор наукового журналу "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія".
Член редколегії журналів:
 • Journal of Quantum Chemistry
 • Journal of Nanotoxicology and Nanomedicine

Рецензент журналів

 • Journal of Organic Chemistry
 • International Journal of Molecular Sciences
 • International Journal of Quantum Chemistry
 • Journal of Molecular Structure (THEOCHEM)
 • Structural Chemistry
 • Journal of Molecular Modeling
 • Molecules

Почесті, нагороди, стипендії

 • Грант Європейської комісії за програмою академічної мобільності Еразмус+ (викладання курсу лекцій в Середньо-східному технічному університеті, Анкара, Туреччина, 2016 р.);
 • Грант для академічного обміну фонду Mevlana (викладання курсу лекцій в Караманському університеті, Туреччина, 2015 р.);
 • Грант НАТО «Наука заради миру», 2004 р. (співкерівник – проф. Є. Лещинський, Джексонський державний університет, США);
 • Грант для молодих науковців і викладачів Міжнародного наукового фонду – 1998;
 • Стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених – 1997-1998;
 • Стипендія Українського державного комітету з питань науки і техніки – 1995;
 • Гран-прі на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт – 1991.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Захищено 2 кандидатських дисертації (Святенко Л.К. та Токар А.В.) та 1 дисертація доктора філософії в галузі хімічних наук (Сергеєва Т.Ю., Джексонський державний університет, США, співкерівник – проф. Є.Лещинський).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508259940

http://www.researcherid.com/rid/F-9838-2010

Монографії

 1. Quantum-Chemical Investigation of Epoxidic Compounds Transformation. Application for In Vitro and In Vivo Processes Modeling (Chapter 10) Book chapter in Application of Computational Techniques in Pharmacy and Medicine, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics Eds: L. Gorb, V. Kuz’min, E. Muratov // Springer Science. – 2014. – Vol. 17. – P. 295-323. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-9257-8_10
 2. Qasim M., Kholod Y., Okovytyy S., Isayev O., Gorb L., Boddu V. M., Leszczynski J. Mechanisms and Kinetics of CL-20 Modes of Transformation via Alkali Hydrolysis and via Photolysis and Thermolysis Free Radical Reactions / Book chapter in Energetic Matherials Thermophysical Properties, Predictions, and Experimental Measurements Ed. Boddu V., Redner P. // CRC Press, 2010, 280 p. http://dx.doi.org/10.1201/b10475-7
 3. Касьян Л. И., Касьян А. О., Оковитый С. И., Тарабара И. Н. Амины с каркасными фрагментами и их производные. Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2009, 652 с.
 4. Касьян Л. И., Сеферова М. Ф., Оковитый С. И. Алициклические эпоксидные соединения. Методы синтеза. Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2003, 208 с.
 5. Касьян Л. И., Касьян А. О., Оковитый С. И. Алициклические эпоксидные соединения. Реакционная способность. Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2003, 516 с.

Статті

 1. Zahorulko S. P., Varenichenko S. А., Farat O. K., Mazepa A. V., Okovytyy S. I., Markov V. I. Reactions of 2Н(4Н)-chromenes with dinucleophiles: one-step synthesis of 2-(1H-(bi)pyrazol-3-yl)-and 2-(1,4(5)-(benzo)diazepin-4-yl)phenols. Chem. Heterocycl. Compd., 2018, Vol. 54, Iss. 9, P. 859–867.
 2. Kazunin M. S., Voskoboynik O. Yu., Nosulenko I. S., Berest G. G., Sergeieva T., Okovytyy S., Karpenko O. V., Priimenko B. O., Kovalenko S. I. Synthesis, tautomerism, and antiradical activity of novel pteridinetrione derivatives. Journal of Heterocyclic Chemistry, 2018, Vol. 55, Iss. 4, P. 1033-1041. https://doi.org/10.1002/jhet.3135
 3. Kapusta K., Sizochenko N., Karabulut S., Okovytyy S., Voronkov E., Leszczynski J. QSPR modeling of optical rotation of amino acids using specific quantum chemical descriptors. Journal of Molecular Modeling, 2018, Vol. 24, Iss. 3, P. 59-69. https://doi.org/10.1007/s00894-018-3593-z
 4. Palchykov V. A., Zarovnaya I. S., Tretiakov S. V., Reshetnyak A. V., Omelchenko I. V., Shishkin O. V., Okovytyy S. I. Synthesis and characterization of sulfolanebased amino alcohols: A combined experimental and computational study. Journal of Molecular Structure, 2018, Vol. 1157, Iss. 5, P. 149-158. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.12.055
 5. Vargaljuk V., Okovytyy S., Polonskyy V., Kramska O., Shchukin A., Leszczynski J. Copper crystallization from aqueous solution: Initiation and evolution of the polynuclear clusters. Journal of Cluster Science, 2017, Vol. 28, Iss. 5, P. 2517–2528. https://doi.org/10.1007/s10876-017-1239-4
 6. Farat O. K., Farat S. A., Ananyev I. V., Okovytyy S. I., Tatarets A. L., Markov V. I. Novel xanthene push-pull chromophores and luminophores: Synthesis and study of their spectral properties. Tetrahedron, 2017, Vol. 73, Iss. 51, P. 7159–7168. https://doi.org/10.1016/j.tet.2017.10.027
 7. Voskoboynik O. Y., Кovalenko S. I., Okovytyy S. I., Shishkina S. V. Dimethyl Acetylene-dicarboxylate in reactions with substituted 3-(2-aminophenyl)-6-R1, 2, 4-triazin-5-(2H)-ones: Structure and properties of the products. Journal of Heterocyclic Chemistry, 2017, Vol. 54, Iss. 3, P. 2038-2042. https://doi.org/10.1002/jhet.2801
 8. Sviatenko L., Gorb L., Leszczynska D., Okovytyy S. I., Shukla M. K., Leszczynski J. In silico kinetics of alkaline hydrolysis of 1,3,5-trinitro-1, 3, 5-triazinane (RDX): M06-2X investigation. Environmental Science: Processes & Impacts, 2017, Vol. 19, Iss. 3, P. 388-394. http://dx.doi.org/10.1039/C6EM00565A
 9. Sergeieva T., Bilichenko M., Holodnyak S., Monaykina Y. V., Okovytyy S. I., Kovalenko S. I., Voronkov E., Leszczynski J. Origin of substituent effect on tautomeric behavior of 1,2,4-triazole derivatives: combined spectroscopic and Theoretical Study. J. Phys. Chem. A., 2016, Vol. 120 (51), P. 10116-10122. doi: 10.1021/acs.jpca.6b08317
 10. Kiss E., Campbell C. D., Driver R. W., Jolliffe J. D., Lang R., Sergieiva T., Okovytyy S., Paton R. S., Smith M. D. A counterion-directed approach to the diels-alder paradigm: Cascade synthesis of tricyclic fused cyclopropanes angew. Chem. Int. Ed., 2016, Vol. 128, Iss. 44, P. 14017–14021. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201608534
 11. Sviatenko L. K., Gorb L., Hill F. C., Leszczynska D., Shukla M. K., Okovytyy S. I., Hovorun D., Leszczynski J. In silico alkaline hydrolysis of octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine: Density functional theory investigation. Environ. Sci. Technol., 2016, Vol. 50, Iss. 18, P. 10039–10046. http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b06130
 12. Johnston C. P., Kothari A., Sergeieva T., Okovytyy S. I., Jackson K. E., Paton R. S., Smith M. D. Catalytic enantioselective synthesis of indanes by a cation-directed 5-endo-trig cyclization. Nature Chemistry, 2015, Vol.7, Iss. 2, P. 171-177. http://dx.doi.org/10.1038/nchem.2150
 13. Sviatenko L. K., Gorb L., Hill F. C., Leszczynska D., Okovytyy S. I., Leszczynski J. Alkaline hydrolysis of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine: M06-2X investigation. Chemosphere, 2015, Vol. 134, P. 31-38. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.03.064
 14. Rossikhin V., Voronkov E., Okovytyy S., Sergeieva T., Kapusta K., Leszczynski J. Accurate calculations of dynamic first hyperpolarizability: Construction of physically justified slater-type basis sets. International Journal of Quantum Chemistry, 2014, Vol. 114, Iss. 11, P. 689-695. http://dx.doi.org/10.1002/qua.24617
 15. Okovytyy S. I., Zhurakovskyi O. A. Stereochemistry of the epoxidation of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene and its 7-syn-substituted derivatives. A DFT study. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series Chemistry, 2014, Vol. 22, Iss. 1, P.52-58. http://dx.doi.org/10.15421/081409
 16. Sviatenko L., Kinney C., Gorb L., Hill F. C., Bednar A. J., Okovytyy S., Leszczynski J. Comprehensive investigations of kinetics of alkaline hydrolysis of TNT (2,4,6-Trinitrotoluene), DNT (2,4-Dinitrotoluene), and DNAN (2,4-Dinitroanisole). Environmental Science Technology, 2014, Vol. 48, Iss. 17, P. 10465-10474. http://dx.doi.org/10.1021/es5026678
 17. Sergeieva T. Yu., Voskoboynik O. Yu., Okovytyy S. I., Kovalenko S. I., Shishkina S. V., Shishkin O. V., Leszczynski J. Hydrazinolysis of 3- R -[1,2,4]Triazino[2,3-c]quinazolin-2-ones. Synthetic and theoretical aspects. J. Phys. Chem. A, 2014, Vol. 118, Iss. 10, P. 1895-1905. http://dx.doi.org/10.1021/jp4052616
 18. Sergeieva T. Yu., Voskoboynik O. Yu., Okovytyy S. I., Kovalenko S. I., Leszczynski J. Tautomerism of 4-hydrazinoquinazolines: vibrational spectra and computational study. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series Chemistry, 2014, Vol. 21, Iss. 19, P. 35-43. http://dx.doi.org/10.15421/081313
 19. Okovytyy S. I., Kopteva S. D., Voronkov E. O., Sergeieva T. Yu., Kapusta K. S., Dmitrikova L. V., Leszczynski J. 1H NMR spectra of N-methyl-4-tolyl-1-(4-bromonaphthyl)amine and N-phenyl-1-(4-bromonaphthyl)amine: a combined experimental and theoretical study. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series Chemistry, 2014, Vol. 21, Iss. 20, P.7-5. http://dx.doi.org/10.15421/081313
 20. Hill F. C., Sviatenko L., Gorb L., Okovytyy S. I., Blaustein G. S., Leszczynski J. DFT M06-2X investigation of alkaline hydrolysis of nitroaromatic compounds. Chemosphere, 2012, Vol. 88, Iss. 5, P. 635-643. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.03.048
 21. Voronkov E., Rossikhin V., Okovytyy S., Shatckih A., Bolshakov V., Leszczynski J. Novel physically adapted STO##-3G basis sets. Efficiency for prediction of second-order electric and magnetic properties of aromatic hydrocarbons. International Journal of Quantum Chemistry, 2012, Vol. 112, Iss. 12, P. 2444-2449. http://dx.doi.org/10.1002/qua.23256
 22. Kas'yan L. I., Turov A. V., Karat L. D., Prid'ma S. A., Pal'chikov V. A., Svyatenko L. K., Okovityi S. I. Experimental and theoretical study on the reaction of bicyclo[2.2.1]hept-5- en-endo-2-ylmethanamine with glycidyl ethers. Russ. J. Org. Chem, 2011, 47 (1), P. 74-82. http://dx.doi.org/10.1134/s1070428011010088
 23. Bolshakov V., Rossikhin V., Voronkov E., Okovytyy S., Leszczynski J. Accurate calculations of second-order electric and magnetic properties: Two ways of physically justified modifications of basis sets. Chemical Physics, 2010, Vol. 372, Iss. 1-3, P. 67-71. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2010.04.033
 24. Okovytyy S. I., Sviatenko L. K., Gaponov A. O., Tarabara I. N., Kasyan L. I., Leszczynski J. DFT Study on tautomerism of dihydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ones and dihydro-2H-1,5-benzodiazepine-2-thiones. European Journal of Organic Chemistry, 2010, Iss. 2, P. 280-291. http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.200900689
 25. Petrova T., Tarabara I., Palchikov V., Kasyan L., Kosenkov D., Okovytyy S., Gorb L., Shishkina S., Shishkin O., Leszczynski J. Ethanolysis of N-substituted norbornane epoxyimides: Discovery of diverse pathways depending on substituent’s character. Organic and Biomolecular Chemistry, 2010, Iss. 8, P. 2142–2157. http://dx.doi.org/10.1039/b917850c
 26. Kholod Y., Kosenkov D., Okovytyy S., Gorb L., Qasim M., Leszczynski J. S. CL-20 photodecomposition: Ab initio foundations for identification of products. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2008, Vol. 71, N 1, P. 230-237. http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2007.12.021
 27. Kholod Y., Okovytyy S., Kuramshina G., Qasim M., Gorb L., Leszczynski J. An analysis of stable forms of CL-20: A DFT study of conformational transitions, infrared and Raman spectra. Journal of Molecular Structure, 2007, Vol. 843, N 1-3, P. 14-25. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2006.12.031
 28. Kholod Y., Okovytyy S., Kuramshina G., Qasim M., Gorb L., Furey J., Honea P., Fredrickson H., Leszczynski J. Are 1,5- and 1,7-dihydrodiimidazo[4,5-b:4′,5′-e]pyrazine the main products of 2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane (CL-20) alkaline hydrolysis? A DFT study of vibrational spectra. Journal of Molecular Structure, 2006, Vol. 794, N 1-3, P. 288-302. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2006.02.061
 29. Okovytyy Y., Kholod M., Qasim H., Fredrickson H., Leszczynski J. The Mechanism of Unimolecular Decompositi on of CL-20 (2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane). A Computational DFT Study. J. Phys. Chem. A, 2005, Vol. 109, Vol. 12, P. 2964-2970. http://dx.doi.org/10.1021/jp045292v
 30. Kasyan L. I., Tarabara I. N., Kasyan A. O., Okovytyy S. I., Tokar A. V., Shishkina S. V., Shishkin O. V. Azabrendanes IV. Synthesis and characterization of N-(alkyl- and benzylsulfonyl)-exo-2-hydroxy-4-azatricyclo[4.2.1.03,7]nonanes. Tetrahedron, 2007, Vol. 63, N 8, P. 1790-1797. http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2006.12.039
 31. Kasyan L. I., Kasyan A. O., Tarabara I. N., Okovytyy S. I., Golodayeva E. A., Tokar A. V., Podolyan Y. Azabrendanes V. synthesis and reactions of stereoisomeric exo- and endo-5-aminomethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene-based ureas. Central European Journal of Chemistry, 2008, Vol. 6, N 2. P. 161-174. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-008-0012-9
 32. Petrova T., Okovytyy S., Gorb L., Leszczynski J. Computational Study of the Aminolysis of Anhydrides: Effect of the catalysis to the reaction of succinic anhydride with methylamine in gas phase and nonpolar solution. J. Phys. Chem. A, 2008, Vol. 112, N 23, P. 5224-5235. http://dx.doi.org/10.1021/jp7102897
 33. Okovytyy S., Gorb L., Leszczynski J. A reinvestigation of the mechanism of epoxidation of alkenes by peroxy acids. A CASSCF and UQCISD study. Tetrahedron, 2002, Vol. 43, P. 4215–4219. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4039(02)00747-5
 34. Okovytyy S., Gorb L., Leszczynski J. Is 2-oxabicyclobutane formed during the reaction of peroxyacids with cyclopropene? A high-level ab initio study. Tetrahedron, 2002, Iss. 58, P. 8751–8758. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4020(02)01087-6
 35. Rossikhin V. V., Okovytyy S., Kasyan L. I., Voronkov E. O., Umrikhina L. K., Leszczynski J. An investigation of the 17O NMR chemical shifts in oxiranes using magnetically corrected basis sets. J. Phys. Chem. A, 2002, Vol. 106 (16), P. 4176-4180. http://dx.doi.org/10.1021/jp0139080
 36. Okovytyy S., Gorb L., Leszczynski J. New insight on the mechanism of 2-oxabicyclobutane fragmentation. A high-level ab initio study. Tetrahedron, 2001, Vol. 57 (8), P. 1509-1513. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4020(00)01147-9
 37. Kas'yan L. I., Kas'yan A. O., Okovytyy S. I. Reactions of alicyclic epoxy compounds with oxygen-centered nucleophiles. Russ. J. Org. Chem., 2006, Vol. 42 (3), P. 307-337. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200638220
 38. Kas'yan L. I., Kas'yan A. O., Okovytyy S. I. Reactions of alicyclic epoxy compounds with nitrogen-containing nucleophiles. Russ. J. Org. Chem., 2004, Vol. 40 (1), P. 1-34. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200432293
 39. Qasim M., Fredrickson H., Furey J., Honea P., Leszczynski J., Okovytyy S., Szecsody J., Kholod Y. Prediction of CL-20 chemical degradation pathways, theoretical and experimental evidence for dependence on competing modes of reaction, SAR/QSAR in Env. Res., 2005, Vol. 16, No. 5, P. 495-515. http://dx.doi.org/10.1080/10659360500320453
 40. Okovytyy S., Sviatenko L., Gaponov A., Tarabara I., Kasyan L., Leszczynski J. Comprehensive DFT and MP2 level investigations of reaction of 2,3-dihydro-1,5-benzodiazepine-2-thiones with hydrazine. J. Phys. Chem. A, 2009, Vol. 113, Iss. 42, P. 11376-11381. http://dx.doi.org/10.1021/jp9047709
 41. Okovytyy S., Sviatenko L., Gaponov A., Tarabara I., Kasyan L., Leszczynski J. Theoretical study of mechanism of 2,3-dihydro-1,5-benzodiazepin-2-ones hydrazinolysis. J. Phys. Chem. A, 2009, Vol. 113, Iss. 8, P. 1475-1480. http://dx.doi.org/10.1021/jp807644e
 42. Bolshakov V. I. , Rossikhin V. V., Okovуtyу S. I., Voronkov E. O., Leszczynski J. The performance of the new 6-31G## basis set: Molecular structures and vibrational frequencies of transition metal carbonyls. Journal of Computational Chemistry, 2007, Vol. 28, Iss. 4, P. 778-782. http://dx.doi.org/10.1002/jcc.20596
 43. Okovytyy S. I., Voronkov E. O., Rossikhin V. V., Balalayev O. K., Leszczynski J. A new approach for calculations of the second-order magnetic properties: Magnetic susceptibility. J. Phys. Chem. A, 2004, Vol. 108, Iss. 22, P. 4930–4933. http://dx.doi.org/10.1021/jp0378081
 44. Okovytyy S., Kasyan L., Seferova M., Rossikhin V., Svjatenko L., Leszczynski J. Identification of the stereoisomers of tetrahydroindene diepoxide by the 1H and 13C NMR characteristics: A combined experimental and theoretical study. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 2005, Vol. 730, Iss. 1-3, P. 125-132. http://dx.doi.org/10.1016/j.theochem.2005.06.011
 45. Kas'yan L. I., Okovityi S. I., Tarabara I. N., Kas'yan A. O., Bondarenko Ya. S. New tricyclic amides. Synthesis, structure, and oxidation with peroxyphthalic acid. Russ. J. Org. Chem., 2005, Vol. 41 (6), P. 816-824. http://dx.doi.org/10.1007/s11178-005-0250-7
 46. Kas'yan L. I., Golodaeva E. A., Okovityi S. I., Kas'yan A. O., Karpenko D. V., Umrykhina L. K. Synthesis, structure, and derivatives of endo-4-aminomethyltetracyclo[6.2. 1.13,6.02,7]dodec-9-ene. Russ. J. Org. Chem., 2004, Vol. 40 (8), P. 1080-1091. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200510062
 47. Okovityi S. I., Gaponova R. G., Seredyuk Yu. A., Kas'yan L. I. Epoxidation of 1-substituted 3-cyclohexenes. Theoretical and experimental investigation. Russ. J. Org. Chem., 2002, Vol. 38 (2), P. 160-164. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200241059
 48. Kas'yan A. O., Zlenko E. T., Okovityi S. I., Golodaeva E. A., Kas'yan L. I. Derivatives of exo-5-aminomethyl-endo-5-methylbicyclo-[2.2.1]hept-2-ene and exo-5-aminomethyl-endo-5-methyl-exo-2,3-epoxybicyclo[2.2.1]heptanes ene. Russ. J. Org. Chem., 2001, Vol. 37 (11), P. 1564-1569. http://dx.doi.org/10.1023/a:1013852002440
 49. Okovityi S. I., Platitsyna E. L., Kas'yan L. I. Theoretical study of alkaline methanolysis of alicyclic epoxy derivatives Russ. J. Org. Chem., 2001, Vol. 37 (3), P. 345-350. http://dx.doi.org/10.1023/a:1012320105530
 50. Kas'yan L. I., Okovityi S. I., Bomushkar' M. F., Driuk V. G. Epoxidation of stereoisomeric substituted norbornenes. Kinetic and theoretical investigation. Russ. J. Org. Chem., 2000, Vol. 36 (2), P. 195-202.
 51. Kas'yan A. O., Tarabara I. N., Zlenko E. T., Okovityi S. I., Kas'yan L. I. Stereoisomeric N-Alkyl(aralkyl)-5-aminomethylbicyclo[2.2.1]-hept-2-enes: Synthesis, 1H NMR spectra, and reactions with electrophilic reagents. Russ. J. Org. Chem., 1999, Vol. 35 (7), P. 1018-1031. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200016082
 52. Kasyan L. I., Okovity S. I., Kasyan A. O. Azabrendanes. II. Chemo-, regio- and stereoselective transformation of 3-oxatricyclo[3.2.1.02,4]octane-endo-6-carbonitrile in reaction with lithium aluminum hydride. Heteroatom Chemistry, 1997, Vol. 8 (2), P. 185-190. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199731151
 53. Kas'yan A. O., Okovityi S. I., Krasnovskaya O. Yu., Kas'yan L. I. Amines and sulfonamides containing an adamantane fragment. Theoretical and experimental study. Russ. J. Org. Chem., 1997, Vol. 37 (3), P. 985-990. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199721091
 54. Kas'yan L. I., Krasnovskaya O. Yu., Kas'yan A. O., Okovityi S. I., Danilenko G. I., Krivosheeva N. G., Guzhova S. V. 2-(1-Aminoethyl)bicyclo[2.2.1]heptane. Sulfonamides, ureas, and thioreas on its base. Russ. J. Org. Chem., 1997, Vol. 33 (7), P. 963-969.
 55. Kas'yan L. I., Okovityi S. I., Seferova M. F. Synthesis, structure, and transformations of 7-hydroxymethyltetracyclo[6.2.16,9.05,10]dodec-2-ene. Russ. J. Org. Chem., 1997, Vol. 33 (2), P. 228-233.
 56. Kas'yan A. O., Krasnovskaya O. Yu., Zlenko E. T., Okovityi S. I., Kas'yan L. I. Amines and sulfonamides of the norbornane series. Synthesis, structure, and biological activity. Russ. J. Org. Chem., 1996, Vol. 32 (8), P. 1113-1121. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199721091
 57. Markov V. I., Kasyan A. O., Tudvaseva S. P., Okovityi S. I. Synthesis, structure, and 1H NMR spectra of aromatic sulfonyl derivatives of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-endo-5-methylamine. Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal, 1993, Vol. 59 (6), P. 650-654.