Версія для друку

НДЛ теоретичних та прикладних проблем хімії

  Керівник – проф. Оковитий С.І.
 Тел. +380 50-591-92-76; e-mail: sokovyty@icnanotox.org

Напрями діяльності НДЛ

1) Розробка методів синтез у ряду нових гетероциклічних систем та виявлення перспективних біологічно активних речовин на основі in silico, in vitro та in vivo тестів
2) Розробка нових енергоємних композиційних матеріалів та металоорганічних регуляторів швидкості горіння ракетних палив для потреб військово-промислового комплексу України на основі вітчизняної доступної сировини
3) Розробка нових методик аналізу лікарських речовин, продуктів харчування тощо.

Матеріально-технічна база, методики, особливості, унікальність.
Газовий хромато-мас-спектрометр Shimadzu GCMS-QP2020 (Японія), три оригінальні роторні випаровувачі IKA (Німеччина), колбонагрівачі Daihan (Корея), фотореактори на LED та CFL джерелах випромінювання.

Перелік послуг, які може надавати НДЛ:
1) Комерційний (по замовленню) синтез та очищення органічних сполук та реактивів
2) Розробка та оптимізація хімічних реакцій
3) Встановлення структури та складу невідомих речовин та сумішей методом газової хромато-мас-спектрометрії та методом ядерного магнітного резонансу
4) Проведення квантово-хімічних розрахунків та моделювання складних систем
5) Професійний пошук хімічної літератури, методик синтезу та аналізу, написання оглядів, прогнозування біологічної активності/токсичності сполук, тощо за допомогою спеціалізованих комерційних баз даних Scopus та Reaxys.

НДР, які виконувалися за останні 5 рокі
1) Прогнозування геодинамічних небезпек Придніпровського регіону як складова управління урбанізованих територій в умовах зростання загроз. № 0117U001210 (2017-2019).
Науковий керівник Мокрицька Т.П.
2) Нові типи іонних асоціатів і комплексних сполук для аналізу гідрооб`єктів гірничодобувних підприємств, лікарських препаратів, продуктів харчування. № 0117U001204 (2017-2019).
Науковий керівник Вишнікін А.Б.
3) Нова компонентна база для створення високоенергетичних систем. Синтез, моделювання енергоємних композицій та процесів їх трансформації. № 0118U003300 (2018-2019). Науковий керівник Варлан К.Є.
4) Конструювання N,O,S-вмісних гетероциклів із залученням нових каталітичних систем. Експериментальне та теоретичне дослідження. № 0119U100724 (2019-2021).
Науковий керівник Оковитий С.І.
5) Створення та удосконалення твердих палив і захисних полімерних покриттів з новим компонентним складом і властивостями для ракетних засобів ураження. № 0121U109769 (2021-2022). Науковий керівник Санін А.Ф.
6) Нові методи мікроекстракційного і сорбційного концентрування та відділення, їх використання при розробці сенсорів, гібридних та автоматизованих методів аналізу. № 0122U001227 (2022-2023). Науковий керівник Вишнікін А.Б.
7) Синтез N,O,S-вмісних гетероциклів та дослідження їх взаємодії з нуклеїновими кислотами. № 0122U001220 (2022-2024). Науковий керівник Оковитий С.І.


Найважливіші публікації, охоронні документи

1. Recent progress in the synthesis of morpholines (minireview) / V.A. Palchykov, V.A. Chebanov // Chem. Heteroc. Comp. – 2019. – Vol. 55, № 4-5. – Р. 324-332. https://doi.org/10.1007/s10593-019-02461-1
2. Dihydro-2H-thiopyran-3(4H)-one-1,1-dioxide – a new cyclic ketomethylenic reagent for the Dimroth-type 1,2,3-triazole synthesis / N.T. Pokhodylo, M.A. Tupychak, V.A. Palchykov // Synth. Commun. – 2020. – Vol. 50, № 12. – P. 1835-1844. https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1757113
3. Cage-like amines in the green protocol of transannular thieno[2,3-d]pyrimidinones formation as promising anticancer agents / O.Ya. Shyyka, N.T. Pokhodylo, V.A. Palchykov, N.S. Finiuk, R.S. Stoika, M.D. Obushak // Chem. Heteroc. Comp. – 2020.– Vol. 56, № 6. – Р. 793-799. https://doi.org/10.1007/s10593-020-02732-2
4. Detailing the elementary stages in the oxirane ring opening reactions with carboxylic acids catalyzed by tertiary amines / S. Bakhtin, E. Shved, Y. Bespal′ko, T. Tyurina, V. Palchykov // J. Phys. Org. Chem. – 2020. – Vol. 33, № 10. – Р. e4071. https://doi.org/10.1002/poc.4071
5. Synthesis of new azapolycyclic scaffolds via the domino aminolysis of dicyclopentadiene diepoxide in water / V.A. Palchykov, R.G. Gaponova, I.V. Omelchenko, L.I. Kasyan // Tetrahedron Lett. – 2020. – Vol. 61, № 28. – article number 152097, https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2020.152097
6. Open and rearranged norbornane derived polycyclic cage molecules as potential neuroprotective agents through attenuation of MPP+- and calcium overload-induced excitotoxicity in neuroblastoma SH-SY5Y cells / A.O. Egunlusi, S.F. Malan, S.I. Omoruyi, O.E. Ekpo, V.A. Palchykov, J. Joubert // Eur. J. Med. Chem. – 2020. – Vol. 204. – article number 112617. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112617
7. Stereoselective organocatalytic construction of spiro oxindole pyrrolidines using unsaturated α-ketoesters and α-ketoamides / T. Peňaška, V. Palchykov, E. Rakovský, G. Addová, R. Šebesta // Eur. J. Org. Chem. – 2021. – № 11. – P. 1693-1703. https://doi.org/10.1002/ejoc.202100022
8. Visible Light-Induced Pd-Catalyzed Alkyl-Heck Reaction of Oximes / N. Kvasovs, V. Iziumchenko, V. Palchykov, V. Gevorgyan // ACS Catal. – 2021. – Vol. 11, № 6. – P. 3749-3754.
https://doi.org/10.1021/acscatal.1c00267
9. Targeting a Cryptic Pocket in a Protein-Protein Contact by Disulfide-Induced Rupture of a Homodimeric Interface / D. Nguyen, X. Xie, S. Jakobi, F. Terwesten, A. Metz, P. Nguyen, V. Palchykov, A. Heine, K. Reuter, G. Klebe // ACS Chem. Biol. – 2021. – Vol. 16, № 6. – P. 1090–1098. https://doi.org/10.1021/acschembio.1c00296
10. Nucleophilic Vinylic Substitution in Bicyclic Methylene Aziridines: SNVπ or SNVσ? / Palchykov V., Dale P.C., Robertson J. // New J. Chem. – 2021. – Vol. 45, № 20. – P. 9020-9025. https://doi.org/10.1039/D1NJ01458G
11. Antimicrobial evaluation of arylsulfonamides bearing (aza)norbornane and related motifs / V. Palchykov, N. Manko, N. Finiuk, R. Stoika, N. Pokhodylo, M. Obushak // Med. Chem. Res. – 2022. – Vol. 31, № 2. – P. 284–292. https://doi.org/10.1007/s00044-021-02827-1
12. Recent Advances in Visible Light-Induced C(sp3)–N Bond Formation / M. Rivas, V. Palchykov, X. Jia, V. Gevorgyan // Nature Rev. Chem. – 2022. – Vol. 6. – P. 544–561. https://doi.org/10.1038/s41570-022-00403-8
13. Synthesis of 2-hexyl-5-ethylfuran-3-sulfonic acid (HEFS) – natural antithrombosis agent from Eisenia earthworms / V.A. Palchykov // Chem. Heteroc. Comp. – 2023. – Vol. 59, № 6-7. – Р. 512–516.
14. Synthesis of challenging 6-functionalized 1-oxaspiro[3.3]heptanes – new scaffolds for drug discovery / Y.K. Kozyriev, V.A. Palchykov // Tetrahedron Lett. – 2023. – Vol. 122. – article number 154515. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2023.154515
15. Rh-Catalyzed cyclization of carbamates – synthesis of a new heterocyclic system: tetrahydro-3H-4-oxa-2-thia-2b-azacyclopropa[cd]pentalen-3-one 2,2-dioxide / K.V. Dil, Y.K. Kozyriev, V.A. Palchykov // Chem. Papers. – 2023. – Vol. 77, https://doi.org/10.1007/s11696-023-03006-9
16. Пат. 120311 Україна, МПК8 C07D 335/02. Спосіб синтезу 3,4- і 3,6-дигідро-2Н-тіопіран-1,1-діоксидів / Козирєв Є.К., Чабаненко Р.М., Пальчиков В.О. // № a201800279. Заявл. 10.01.2018; Опубл. 11.11.2019; Бюл. № 21. – 4 c.
17. Пат. 151709 Україна, МПК (2006) C07D 295/00, A01N 43/00, A01P 21/00, C07D 335/02. Спосіб одержання 3-(4-eтилпіперазин-1-карбоніл)біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-карбоксильної кислоти, що проявляє рістстимулюючу активність на паростках кукурудзи / Лихолат Ю.В., Дідур О.О., Хромих Н.О., Оковитий С.І., Пальчиков В.О., Борисенко І.О., Лихолат Т.Ю. // № u202201123. Заявл. 06.04.2022; Опубл. 01.09.2022; Бюл. № 35. – 3 c.
18. Пат. №152137 Україна, МПК8 (2006.01) C07D 335/00, C07D 335/02. Спосіб синтезу 3- і 4-((2-гідроксиетил)аміно)тетрагідро-2H-тіопіран-1,1-діоксидів / Діль К.В., Шевченко О.В., Пальчиков В.О. // № u202200725. Заявл. 18.02.2022; Опубл. 02.11.2022; Бюл. № 44. – 3 c.