Версія для друку

Кафедра зарубіжної літератури

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Максютенко
Олена Валеріївна
в.о. завідувача
кафедри
зарубіжної
літератури
доцент кандидат
філол. наук
Olena Maksiutenko D-3924-2016 Elena-Maksutenko 0000-
0002-
5576-
0141
Потніцева
Тетяна Миколаївн
професор
кафедри
зарубіжної
літератури
професор доктор
філол. наук
Tatiana Potnitseva 2010847 Tatiana Potnitseva 0000-
0002-
7271-
1763
Гусєв
Віктор Андрійович
професор
кафедри
зарубіжної
літератури
професор доктор
філол. наук
Viktor Gusev 5006577 Viktor Gusev 0000-
0002-
7220-
4331
Родний
Олег Володимирович
професор
кафедри
зарубіжної
літератури
професор доктор
філол. наук
Oleg Rodnij U-1513-2017 Oleg-Rodnij 0000-
0002-
4305-
0433
Мироненко
Людмила Андріївна
професор
кафедри
зарубіжної
літератури
професор доктор
філол. наук
Ludmyla Myronenko V-7936-2017 Ludmyla Myronenko 0000-
0002-
2300-
3461
Калашникова
Ольга Леонідівна
професор
кафедри
зарубіжної
літератури
професор доктор
філол. наук
Olga Kalashnikova U-1677-2017 Olga-Kalasnikova 0000-
0003-
3584-
1427
Воєводіна
Ольга Андріївна
доцент
кафедри
зарубіжної
літератури
доцент кандидат
філол. наук
Оlga Voevodina U-1451-2017 Olga-Voevodina 0000-
0002-
9506-
9750
Ватченко
Світлана Олексіївна
доцент
кафедри
зарубіжної
літератури
доцент кандидат
філол. наук
Svitlana Vatchenko D-3889-2016 Svetlana-Vatcenko 0000-
0001-
9677-
4980
Пічугіна
Тетяна Євгенівна
доцент
кафедри
зарубіжної
літератури
доцент кандидат
філол. наук
Tatiana Pichugina U-1542-2017 Tatiana Pichugina 0000-
0002-
7000-
2357
Левченко
Олексій Володимирович
доцент
кафедри
зарубіжної
літератури
доцент кандидат
філол. наук
Oleksij Levchenko D-3921-2016 Oleksij-Levchenko 0000-
0001-
5773-
4783
Велігіна
Наталія Геннадіївна
доцент
кафедри
зарубіжної
літератури
доцент кандидат
філол. наук
Natalia Veligina D-3850-2016 Natalia-Veligina 0000-
0001-
6070-
039X
Власенко
Наталія Іванівна
доцент
кафедри
зарубіжної
літератури
доцент кандидат
філол. наук
Natalia Vlasenko D-3894-2016 Natalia-Vlasenko 0000-
0002-
4916-
5995
Ліпін
Гліб Володимирович
доцент
кафедри
зарубіжної
літератури
доцент кандидат
філол. наук
Gleb Lipin Gleb Lipin U-5000-2017 Gleb Lipin 0000-
0003-
2341-
548X
Гавриленко
Євген Вікторович
старший
викладач
кафедри
зарубіжної
літератури
- - Yevhen_Havrylenko - U-1705-2017 Yevhen-Havrylenko 0000-
0001-
9380-
1090
Нікітіна
Ганна Євгенівна
викладач
кафедри зарубіжної
літератури
- - Ganna Nikitina - T-6962-2017 Ganna_Nikitina 0000-
0001-
5731-
6960

Адреса: пр. Гагаріна, 72, корп. ДНУ № 1, к. 1201/1203, м. Дніпро, 49010
Тел.: +38 (056) 374-98-78
E-mail: kafedra_uzl@i.ua

Кафедра зарубіжної літератури – один із найстаріших центрів філологічної підготовки Дніпровського національного університету. Історія кафедри унікальна: її існування стало можливим, насамперед, завдяки науковій і педагогічній діяльності, таланту та зусиллям однієї людини – Ніни Самійлівни Шрейдер (1909-1976), кандидата філологічних наук, доцента, випускниці легендарної в 20-х роках минулого століття Державної Академії Мистецтв. Майже всі випускники та співробітники кафедри 1950-70-х років, часу, коли дніпропетровська літературознавча школа стала помітним явищем у вітчизняній філології, – учасники знакового для гуманітаріїв університету наукового студентського гуртка, незмінним керівником якого була Н.С.Шрейдер.

У різні часи кафедру очолювали проф. Л.Д. Іванов, проф. Л.Я. Потьомкіна (1968-1984), доц. Н.П. Орлик (1984-1994), проф. Т.М. Потніцева, проф. О.І. Романова.

Науково-педагогічний склад кафедри

Максютенко Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Історія античної літератури», «Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна», «Англомовна література XXI ст.», «Основи літературознавчої компаративістики», «Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту», «Основи літературознавчих досліджень».
Сфери наукових інтересів: англійський роман XVIII ст., західноєвропейська література
XVII – XVIII ст., зарубіжна літератури ХХ ст.

Потніцева Тетяна Миколаївна — доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст.», «Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту», «Художній переклад та літературний процес», «Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна».
Сфери наукових інтересів: проблеми аналізу класичного та сучасного тексту, проблеми перекладу художньої літератури, історія літератури Англії та США.

Гусєв Віктор Андрійович — доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Історія російської літератури», «Історія літературно-художніх жанрів російської літератури», «Історія літературної критики», «Сучасна та класична література: проблема діалогу», «Утопія та антиутопія в художній фантастиці», «Форми фантастики в художній літературі».
Сфери наукових інтересів: компаративістика, соціальне функціонування літератури.

Калашникова Ольга Леонідівна — доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Історія російської літератури XVІІІ ст.», «Сучасні зарубіжні теорії та школи в контексті сучасної компаративістики», «Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна», «Нові художні тенденції та літературний процес», «Інтертекстуальність / інтертекст: теоретичний конструкт та літературознавчі практики».
Сфери наукових інтересів: літературознавство, культурознавство.

Родний Олег Володимирович — доктор філософських наук, професор.
Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Російська усна народна творчість», «Давньоруська література», «Російська література XVIII ст.», «Методика викладання зарубіжної літератури».
Сфери наукових інтересів: література Середньовіччя, сміхова література, світова література XIX – XX ст., методика викладання зарубіжної літератури.

Мироненко Людмила Андріївна — доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної літератури (ХІХ ст.: література романтизму і реалізму)», «Історія зарубіжної літератури (кінець ХІХ ст. — початок ХХ ст.)», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.»
Сфери наукових інтересів: французька література ХІХ ст. — першої половини ХХ ст.


Воєводіна Ольга Андріївна — кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Історія російської літератури», «Художня література для дітей», «Література і міф», «Література і біографія», «Основи літературознавчих досліджень».

Ватченко Світлана Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Історія античної літератури», «Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна», «Основи літературознавчої компаративістики», «Література в сучасному медіа-просторі: живопис, музика, кіно», «Література в інтермедіальному вимірі».
Сфери наукових інтересів: англійський роман XVIII ст., західноєвропейська література
XVII – XVIII ст., зарубіжна література ХХ ст.

Пічугіна Тетяна Євгенівна — кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної літератури», «Основи літературознавчих досліджень», «Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна», «Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту»
Сфери наукових інтересів: німецькомовна література кінця ХІХ – ХХ ст.

Левченко Олексій Володимирович — кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної літератури (література ХХ століття)», «Література Великої Британії та США», «Англомовна література 20-21 ст.», «Проблеми аналізу та перекладу літературного тексту», «“Античний текст” у світовій літературі», «Інтерпретація тексту: концепції та літературознавча практика»
Сфери наукових інтересів: інтертекстуальні студії з англомовної літератури, англійський модернізм, англійський роман ХХ ст., сучасна британська проза, компаративний вимір сучасної літератури

Велігіна Наталія Геннадіївна — кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної літератури (література ХІХ століття)», «Історія зарубіжної літератури (література ХХ століття)», «Література Великої Британії та США», «Англомовна література 20—21 ст.», «Проблеми аналізу та перекладу літературного тексту».
Сфери наукових інтересів: сучасна британська проза, компаративний вимір сучасної постмодерністської літератури, інтердисциплінарні (інтермедіальні) дослідження.

Власенко Наталія Іванівна — кандидат філологічних наук, доцент
Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної літератури» (Античність; Середні віки і Відродження; ХІХ століття); «Основи наукових досліджень», «Література Великої Британії та США», «Художній переклад і літературний процес», «Історія зарубіжного літературознавства та критики», «“Античний текст” у світовій літературі та культурі».
Сфери наукових інтересів: історія зарубіжного роману; теорія романного жанру; типологія художньої свідомості та літературної рефлексії; історична поетика, теоретична поетика, текстологія, естетика художньо-словесної творчості, філософія літератури, історія і теорія художнього перекладу.

Ліпін Гліб Володимирович — кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (японська), «Лінгвокраїнознавство (Японія)», «Актуальні проблеми стилістики, лексикології, граматики японської мови».
Сфери наукових інтересів: літературна компаративістика Схід – Захід.

Гавриленко Євген Вікторович — старший викладач.
Викладає дисципліни: «Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна», «Проблеми аналізу та перекладу художнього тексту», «Історія зарубіжної літератури (Античність)», «Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження)», «Історія зарубіжної літератури (ХVІІ — ХVІІІ ст.)», «Історія зарубіжної літератури (ХІХ ст.: література романтизму та реалізму)», «Історія зарубіжної літератури (перша половина ХХ ст.)», «Історія зарубіжної літератури (друга половина ХХ ст.)», «Методика викладання літератури».
Сфери наукових інтересів: французька література XIX століття, мемуарно-сповідальна література

Нікітіна Ганна Євгенівна — викладач.
Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження)», «Історія зарубіжної літератури (ХVІІ — ХVІІІ ст.)», «Історія зарубіжної літератури (ХІХ ст.: література романтизму і реалізму)», «Історія зарубіжної літератури (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)», «Історія зарубіжної літератури (перша половина ХХ ст.)», «Історія зарубіжної літератури (друга половина ХХ ст.)» та «Література країни, мова якої вивчається як основна іноземна» (для студентів спеціальності «Французька та англійська мови і літератури»).
Сфери наукових інтересів: французька література ХVІІ—ХVІІІ ст., французька літературна казка, імагінарне чарівної казки, література Середньовіччя.

Освітня діяльність кафедри

Кафедра зарубіжної літератури здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.041 Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
– 035.043 Німецька та англійська мови і літератури
– 035.055 Французька та англійська мови і літератури
– 014 Середня освіта: Англійська мова і література
– 035.034 Російська мова та література

Кафедра зарубіжної літератури здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.041 Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
– 035.043 Німецька та англійська мови і літератури
– 035.055 Французька та англійська мови і літератури
– 035.034 Російська мова та література

При кафедрі існує аспірантура та докторантура з трьох літературознавчих спеціальностей: література зарубіжних країн, російська література, порівняльне літературознавство. Протягом двадцяти років продовжувалась робота авторитетної у вітчизняній науковій спільноті спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна діяльність на кафедрі здійснюється за темою «Вектори змін у сприйнятті та інтерпретації класичної й сучасної літератури».

Результати наукової роботи оприлюднюються на щорічних Всеукраїнських наукових конференціях «Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер», «Ситніковські читання» і публікуються у збірках наукових праць «Від бароко до постмодернізму» та «Література в контексті культури».

Викладачами кафедри започатковано видання низки колективних монографій: «Література в дзеркалі літератури» (2018), «Фікціональність в літературі: фікція реальності/реальність фікції» (2021). Успішно працюють студентські проблемні групи: «У пошуках наукової метамови. Основи інтермедіального аналізу сучасних артефактів культури» та «Актуальні проблеми вивчення зарубіжної літератури XIX–XX ст.» За матеріалами студентських докладів на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях публікуються тези і статті.

Міжнародна діяльність

Співробітники кафедри залучені до Міжнародних проектів та програм.

Проф. Потніцева Т.М. є членом Міжнародної асоціації професорів англійської мови та літератури IAUPE (International Association of the University Professors of English), викл. Нікітіна Г.Є. входить до міжнародної інтернет-спільноти викладачів французької мови «IF Profs (Ukraine)» під егідою Посольства Франції в Україні. Редакційні колегії кафедральних збірок «Від бароко до постмодернізму» та «Література в контексті культури» мають міжнародний склад (доктор гуманітарних наук Анна Коженьовська-Бігун, Варшавський університет; проф. А.Варда, Польща; проф. Д. Поссамаі, Італія). Кафедра підтримує наукові контакти з колегами-філологами з Польщі (професор Гданьского університету Марта Коваль), Німеччини (професор Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері Євгенія Волощук).

Успішні випускники

Зоя Воронова, завідувачка кафедри перекладу Дніпровського державного технічного університету


«Почала свій академічний шлях як студентка ДНУ і продовжила його в аспірантурі на кафедрі зарубіжної літератури. Набула цінного досвіду впродовж перебування в університеті, навчилася планувати свій час, всебічно аналізувати літературні твори завдяки високій професійній майстерності наукової школи кафедри. Нетрадиційний підхід до вивчення західноєвропейської літератури допоміг мені здобути цінні педагогічні вміння та компетентності, які натепер постійно використовую у своїй професійній діяльності. Щиро вдячна».

Людмила Фоміна, кандидатка філологічних наук, перекладачка


Випускниця факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ ім. О. Гончара (2005–2010). Працювала викладачем на мовних курсах ДНУ, кафедрі перекладу Національного гірничого університету. Під керівництвом проф. Потніцевої Т.Н. у 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Своєрідність інтерпретації міфу про Ендіміона в англійській поезії ХIХ ст.». Сфера наукових інтересів пов’язана з перекладом літературних пам’яток англійської словесності, є автором понад 45 праць, кількох монографій. «Найщиріші слова про наставників, викладачів кафедри зарубіжної літератури, які навчили відтворювати в художньому перекладі реалії історико-культурної доби».
Співпраця з роботодавцями

Кафедра співпрацює зі стейкхолдерами: заступником директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи №16 Дніпровської міської ради Холодковим Вадимом Сергійовичем та професором Філат Тетяною Віталіївною, завідувачем кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету.