Версія для друку

Кафедра технології виробництва

Завідувач кафедри – Санін Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор.
Телефон: 373–12–30.

Навчальний процес забезпечують 6 професорів, 13 доцентів, 6 старших викладачів, 2 викладачі.

Дізнайся про кафедру із перших вуст!

Завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів Анатолій Санін у студії "ОТВ-Дніпро": про переваги навчання, перспективи працевлаштування й актуальні програми міжнародного обміну

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямами підготовки „Інженерне матеріалознавство” та „Інженерна механіка” та освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр за спеціальностями „Прикладне матеріалознавство” та „Металорізальні верстати та системи”.

Основні напрями наукових досліджень:
  • розробка нових технологій у машинобудуванні;
  • розробка конструкцій і технологій зварних з’єднань;
  • автоматизація та комп’ютеризація технологічних процесів в машинобудуванні;
  • розробка нових матеріалів і технологій їх одержання в машинобудуванні;
  • розробка конструкцій та технологій одержання друкованих плат;
  • розробка нових порошкових та композиційних матеріалів та технологій їх одержання;
  • розробка радіаційно-захисних матеріалів та технологія виготовлення виробів з них.
На базовому підприємстві “Південний машинобудівний завод” і на базі УкрНДІ „Технології машинобудування” функціонують філії кафедри. В склад кафедри входять три лабораторії: галузева технологічна, науково-дослідна технології виробництва друкованих плат, науково-дослідна лабораторія фізики і технології спікання порошків.