Версія для друку

Кафедра систем автоматизованого управління

Адреса: вул. Наукова 1, корпус ДНУ № 10
Кафедра на сайті факультету: https://fti.dp.ua/dacs/

Завідувач кафедри – Кулабухов Анатолій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії. Має близько 300 наукових и науково-методичних публікацій, у тому числі, три навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Є головою науково-методичної ради фізико-технічного факультету, секретарем науково-методичної комісії «Авіоніка» Міністерства освіти і науки, керівником студентського проектно-конструкторського бюро.

Професорсько-викладацький склад:
Професори:
Ларін Володимир Олексійович: оптимальне управління, радіолокація.
Авдеєв Вольт Васильович: цифрові системи, управління космічними системами.
Зірка Сергій Євгенович: електротехніка, процеси у феромагнітних матеріалах.
Доценти:
Мороз Юрій Іванович: автоматичне керування, моделювання магнітних процесів.
Лабуткіна Тетяна Вікторівна: інформаційні мережі, супутниковий зв'язок.
Голубек Олександр В'ячеславович: системи керування, навігаційні системи.
Старші викладачі:
Савченко Ігор Дмитрович: радіосистеми, наземні станції супутникових систем.
Філія кафедри у ДКБ «Південне»:
ст. викл. Грошелєв Дмитро Геннадійович: динаміка и балістика космічних апаратів.


Кафедра готує спеціалістів у галузі електроніки і телекомунікації по спеціальностям: 172 «Телекомунікації і радіотехніка», спеціалізація – мобільний і космічний зв'язок, і 173 «Авіоніка». Освітні рівні: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Підготовка спеціалістів по телекомунікації и радіотехніці здійснюється для підприємств Дніпропетровського регіону, які займаються проектуванням, виробництвом і експлуатацією радіоелектронної апаратури систем автоматики и зв’язку. Підготовка спеціалістів з авіоніки здійснюється для ракетно-космічної галузі і підприємств Дніпропетровського регіону, які займаються проектуванням, виробництвом і експлуатацією систем керуванням з використанням комп’ютерної техніки. Кафедра має шість навчальних лабораторій.

Умови вступу:
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: математика и українська мова і література, а також сертифікат з фізики або іноземної мови.

Наукова діяльність: космічні апарати дистанційного зондування Землі, системи управління ракет-носіїв и космічних апаратів, інформаційні космічні системи, системи орієнтації и навігації, мобільний і космічний зв'язок, автоматика и системи управління підприємств, процеси и явища у феромагнітних матеріалах.

За проектом TEMPUS із західноєвропейськими вищими навчальними створена лабораторія супутникового зв’язку. Сумісно з університетом Кардіфу проводяться дослідження процесів у феромагнітних матеріалах. Студенти мають можливість проходити стажування у провідних західноєвропейських вузах и отримувати дипломи європейського стандарту.

На кафедрі навчалися студенти і аспіранти з Італії, Бразилії, Індії, Йорданії, Тунісу, Лівану, Казахстану.

Іноземні студенти, які навчалися на кафедрі, успішно працюють у провідних компаніях, аерокосмічних агентствах и викладають в університетах різних країн.


Студенти беруть участь у навчальній, науково-дослідній роботі, студентському самоуправлінні и культурно-масових заходах. Досягнення в науковій, практичній і дослідницькій роботі студенти демонструють при захисті дипломних проектів, на конкурсах студентських робіт, студентських олімпіадах, міжнародних науково-практичних конференціях «Людина і космос», «Дніпровська орбіта», «Міжнародний астронавтичний конгрес» та інших.

На кафедрі працює студентське проектно-конструкторське бюро по створенню українських молодіжних супутників і університетського наносупутника.