Версія для друку

Кафедра романської філології

ПІБ Посада Науковий ступінь Вчене звання Google Scholar Scopus
Author
ID
Webof
Science
Researcher ID
Researchgate
ID
ORCID
ID
Кірковська
Інга Станіславівна
Завідувач
кафедри
романської
філології
Доктор
філологічних
наук
Доцент https://scholar.
google.com.ua/
citations?hl=
ru&user=
qm8gW1oAAAAJ
http://www.
researcherid.
com/rid/
C-9400-2016
https://www.
researchgate.
net/profile/
Inga_Kirkovska
0000-
0001-
7239-
8773
Кім
Лариса Андріївна
Доцент
кафедри
романської
філології
Кандидат
філологічних
наук
Доцент https://scholar.
google.com.ua/
citations?hl=
ru&user=
xuBV63oAAAAJ
http://www.
researcherid.
com/rid/
C-8191-2016
https://www.
researchgate.
net/profile/
Kim_Larysa
0000-
0002-
2432-
9981
Писаренко
Наталія Дмитрівна
Доцент
кафедри
романської
філології
Кандидат
філологічних
наук
Доцент https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
EnUDbs8AAAAJ&hl=ru
http://www.
researcherid.
com/rid/
U-2363-2017
https://www.
researchgate.
net/profile/
Nataliya_Pysarenko
0000-
0002-
0656-
4996
Хабарова
Наталія Анатоліївна
Доцент
кафедри
романської
філології
Кандидат
філологічних
наук
Доцент https://scholar.
google.com.ua/
citations?hl=
uk&pli=1&user=
pPLtCpwAAAAJ
http://www.
researcherid.
com/rid/
U-5926-2017
https://www.
researchgate.
net/profile/
Nataliya_Khabarova
0000-
0001-
6108-
0495
Дядя
Валентина Миколаївна
Старший
викладач
кафедри
романської
філології
https://scholar.
google.com.ua/
citations?hl=
ru&user=
z9veoJcAAAAJ
http://www.
researcherid
.com/rid/
C-8530-2016
https://www.
researchgate.
net/profile/
Valentina_Dyadya
0000-
0002-
8017-
6107
Галаздра
Світлана Іванівна
Викладач
кафедри
романської
філології
https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
-w1SZ-QAAAAJ&hl
=uk&authuser=1
http://www.
researcherid
.com/rid/
C-9395-2016
https://www.
researchgate.
net/profile/
Svetlana-Halazdra
0000-
0002-
2294-
7276
Палькевич
Олена Сергіївна
Викладач
кафедри
романської
філології
https://scholar.
google.com.ua/
citations?view_op=list
_works&hl=
uk&hl=uk&user
=rS8zVvoAAAAJ
http://www.
researcherid.
com/rid/
C-9939-2016
https://www.
researchgate.
net/profile/
Olena_Palkevich
0000-
0003-
3575-
8471

Адреса: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 1016
Телефон: (056) 374-98-74
E-mail: kafedra_urf@i.ua

Сучасна кафедра романської філології протягом свого існування пройшла великий шлях розвитку та реформування. У 1952 році на історико-філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету було засновано кафедру іноземних мов. У 1962 році, на базі цієї кафедри, було створено романо-германське відділення і, зокрема, кафедру французької та латинської мов (згодом – кафедра французької мови). У 1988 р. кафедра одержала назву кафедри романської філології.

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працюють 9 викладачів, серед них: завідувач кафедри – 1, доцентів – 3, старших викладачів – 1, викладачів – 2, асистентів – 2.

Завідувачка кафедри – Кірковська Інга Станіславівна, доктор філологічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (французька)», «Теоретична граматика основної іноземної мови», «Вступ до романської філології», «Лінгвокраїнознавство».

Кім Лариса Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (французька)», «Історія основної іноземної мови», «Теорія та практика перекладу», «Друга іноземна мова (французька)», «Друга іноземна мова (французька) з практикою перекладу».

Писаренко Наталія Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Латинська мова», «Латинська мова з медичною термінологією».

Хабарова Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Мова підприємництва та ділового листування», «Стилістика основної іноземної мови», «Методика викладання основної іноземної мови», «Лінгвокраїнознавство», «Друга іноземна мова (французька)», «Третя іноземна мова (французька)».

Дядя Валентина Миколаївна – старший викладач.
Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (іспанська)», «Третя іноземна мова (іспанська)».

Галаздра Світлана Іванівна – викладач.
Викладає дисципліни: «Іноземна мова (вводно-корекційний курс з фонетики та граматики)», «Основна іноземна мова (французька)», «Іноземна мова (французька)», «Латинська мова», «Друга іноземна мова (французька)», «Третя іноземна мова (французька)».

Палькевич Олена Сергіївна – викладач.
Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова (французька)», «Методика викладання основної іноземної мови», «Мова засобів масової інформації», «Переклад науково-технічної інформації», «Лінгвокраїнознавство», «Друга іноземна мова (французька)», «Третя іноземна мова (французька)», «Третя іноземна мова (іспанська)».

Несправа Олекесандра Миколаївна – асистент.
Викладає дисципліни: «Третя іноземна мова (італійська)».

Пузирей Надія Владленівна
– асистент.
Викладає дисципліни: «Іноземна мова для менеджменту і маркетингу (французька)», «Іноземна мова в галузі (французька)», «Друга іноземна мова фаху (французька)», «Друга іноземна мова (французька)», «Третя іноземна мова (французька)».


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри

Кафедра романської філології здійснює підготовку за двома рівнями вищої освіти:
– першим (бакалаврським) за освітньою програмою «Французька та англійська мови і літератури»
– другим (магістерським) за освітньою програмою «Французька та англійська мови і літератури»

Крім того, кафедра забезпечує викладання інших романських мов в ролі другої та третьої, а також латини. Так, іспанська та французька мови викладаються як друга та третя іноземні мови.

Посилання на відео «Запрошуємо на навчання»:
https://youtu.be/AwLu8D6kYDY
https://youtu.be/lwVuiaR2P6I

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність викладачів кафедри по захисту кандидатських та докторських дисертацій здійснюється через цільову аспірантуру та докторантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Київського національного лінгвістичного університету.

Співробітники кафедри ведуть роботу над науково-дослідною темою «Семантико-прагматичні, соціолінгвістичні та методологічні аспекти вивчення та викладання романських мов».

Кафедрою романської філології були організовані чисельні міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції, найвизначнішою з яких є IV Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства» (2013 р.).

Міжнародна діяльність кафедри

Викладачі кафедри в різний час проходили лінгвістичне стажування у Франції завдяки стипендіям уряду Франції. Майже всі викладачі мають міжнародні сертифікати та дипломи ЗВО Франції. Також викладачі кафедри є членами Університетської агенції Франкофонії (AUF).

У межах щорічного договору між Посольством Франції в Україні та Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара вже понад шістнадцять років зі студентами французького відділення працюють французькі стажери.
Студентське життя

Студенти кафедру беруть активну участь у заходах, що організовуються університетом та кафедрою: Днях першокурсника, Днях відкритих дверей, ярмарках, ДНУ-фестах та інших профорієнтаційних заходах.

День першокурсника

Співпраця з роботодавцями

Кафедра співпрацює з такими закладами міста: Спеціалізована середня загальноосвітня школа №126 з поглибленим вивченням французької мови, Міська громадська організація «Альянс Франсез», Рекрутингове агентство The Gravity Agency.

Фахівці кафедри в медіа

 «Розмова про корисне. Інга Кірковська»

 «Жінки в науці. Інга Кірковська»

 «Думка експерта. Олена Палькевич»