Версія для друку

Кафедра органічної хімії

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID

Оковитий Сергій Іванович

Проректор з наукової роботи, професор кафедри органічної хімії

Професор

Д-р хім. наук

Сергій Іванович Оковитий /Sergiy Okovytyy

6508259940

F-9838-2010

Sergiy Okovytyy

0000-0003-4367-1309

Тарабара Ігор Миколайович

Завідувач кафедрою

Доцент

Канд. хім. наук

Игорь Тарабара

6602987178

 

U-6618-2017

Igor Tarabara

0000-0001-9408-0037

Аніщенко Андрій Олександрович

 

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Anishchenko, Andrey A.

6701771260

U-7515-2017

Andrey_Alexandrovich_Anishchenko

0000-0001-5437-9499

Коптєва Світлана Дмитрівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

 

6507384429

U-6673-2017

 

·         Svetlana Kopteva

 

0000-0002-7427-2143

Сеферова Марина Федорівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Seferova M.F.

 

7801556476

U-7467-2017

Maryna F. Seferova Or Galafeeva

0000-0002-7719-0426


м. Дніпро, 49050, вул. Казакова 22, 16 корпус ДНУ
Телефон: +38 (056) 776-82-23
Сторінка на сайті хімічного факультету: http://chem.dnu.dp.ua/organic_chemistry_dep.html

Завідувач кафедри – Тарабара Ігор Миколайович, кандидат хімічних наук, доцент.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 викладачів: 1 доктор наук, професор (Оковитий С.І.); 7 кандидатів хімічних наук, доцентів (Аніщенко А.А., Бондаренко Я.С., Дмитрикова Л.В., Коптєва С.Д., Петухова О.І., Сеферова М.Ф., Тарабара І.М.).

Кафедра готує фахівців за спеціальністю «Хімія» (спеціалізація «Медична та фармацевтична хімія»).

Навчальний план спеціалізації передбачає підготовку з наступних дисциплін: фармацевтична хімія, фармакологія, фармакокінетика, біохімія, мікробіологія та основи вірусології, фармакогнозія, фізико-хімічні методи дослідження лікарських препаратів та ін.

Перший випуск студентів спеціалізації відбувся у 2010 році. Кафедра органічної хімії має великий досвід з підготовки хіміків за трирівневою системою – бакалаврів, магістрів (спеціалістів) з класичною університетською освітою та аспірантів, докторантів за спеціальністю «органічна хімія».

Отримані навички допомагають випускникам кафедри у працевлаштуванні в якості співробітників науково-дослідних лабораторій; у закладах, які займаються розробкою, дослідженням та виробництвом лікарських речовин; на виробництвах харчової, парфумерної та фармацевтичної промисловості; частина з них обирають педагогічну кар’єру – викладають у коледжах та вищих навчальних закладах.


Основні напрямки наукових досліджень кафедри органічної хімії
:
  • дизайн нових біологічно активних гетерополіциклічних сполук на основі промислово доступної сировини;
  • регіо- та стереоконтрольований синтез складних каркасних систем гетероциклічної природи;
  • синтез та особливості хімічної поведінки N,N-дизаміщенихгемінальних систем; дослідження механізмів перегрупування ацилоїнів;
  • удосконалення неемпіричних квантово-хімічних методів розрахунку електронних та магнітних властивостей молекул;
  • комп’ютерне моделювання хімічних процесів.

Міжнародні проекти:

За результатами майже 20-річної співпраці з Джексонським державним університетом (США) узгоджено програма спільної підготовки кандидатів хімічних наук (доктор філософії), за якою вже відбувся захист дисертаційної роботи та продовжують навчання аспіранти кафедри.

За програмою Європейського Союзу Эразмус+ студенти кафедри М. Біліченко, К. Соколюк, А. Легайло, А. Решетняк отримали грант для навчання протягом семестру у Середньо-східному технічному університеті (Анкара, Туреччина). За грантами Міністерства освіти і науки України пройшли стажування в Оксфордському університеті (Великобританія) студентки Ю.Веліченко та І.Садкова.

На кафедрі створені умови для плідної науково-дослідної роботи студентів. Під керівництвом викладачів кафедри працює студентське наукове товариство, за спеціально розробленою програмою студенти молодших курсів вивчають обрані розділи органічної хімії, знайомляться з основними методами синтезу та аналізу органічних сполук.


Наукова робота студентів знаходить своє відображення в публікаціях: щорічно студентами самостійно і в співавторстві з викладачами видається 20-30 друкованих робіт, значну частину яких складають статті у фахових журналах, тези міжнародних і всеукраїнських конференцій. Традиційною є щорічна Регіональна конференція молодих вчених та студентів, яка проводиться на базі хімічного факультету. Про активну наукову роботи студентів свідчать 5 перемог у «Всеукраїнському конкурсі студентських робіт» і 9 в програмі фонду В. Пінчука «Завтра.UA».