Версія для друку

Кафедра міжнародних відносин

Телефон: 374-98-69
E-mail: mv_dnu@i.ua, iv.ishchenko@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/internationalrelations.dnu/

Завідувач кафедри – Іщенко Ігор Васильович, доктор політичних наук, професор.

Кафедра міжнародних відносин створена в 2005 році у рамках реалізації спільного європейського проекту TEMPUS/TACIS. Склад кафедри формують професори, доценти, викладачі.

Кафедра міжнародних відносин здійснює діяльність, спрямовану на формування глобального світогляду майбутніх фахівців, впровадження міжнародних норм і стандартів в освіті і науці. Кафедра готує фахівців з основоположними знаннями та базовими навичками, з високим рівнем адаптивності в різних сферах професіональної діяльності.

Кафедра міжнародних відносин здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Кафедра міжнародних відносин здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Кафедра міжнародних відносин здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Під час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практики у провідних установах регіону за фахом, також їм надається можливість взяти участь у міжнародних конференціях, конкурсах тощо.

При кафедрі функціонує аспірантура, що дає можливість обдарованим випускникам під керівництвом висококваліфікованих викладачів проводити ґрунтовні дослідження, присвячені актуальним проблемам міжнародних відносин.

Наукова діяльність кафедри міжнародних відносин на сучасному етапі зосереджується на дослідженні особливостей сучасних інтеграційних процесів в Європі, вивченні різних аспектів функціонування трансатлантичної системи безпеки, ролі та місця України в ній. Підтвердженням значного наукового потенціалу кафедри є вихід у 2015 році колективної монографії під назвою «Європейський Союз у сучасній системі міжнародних відносин».

Кафедра міжнародних відносин у 2014-2016 роках була організатором ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини».

Кафедра регулярно організовує наукові конференції, співпрацює з низкою українських та закордонних університетів та дослідницьких центрів. Так, у 2015 році було проведено науково-практичну конференцію на тему «Трансатлантична безпека та роль України», що дозволило створити майданчик для взаємодії та подальшої співпраці викладачів, студентів, аспірантів ДНУ імені Олеся Гончара та експертів в галузі трансатлантичної безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

Кафедра міжнародних відносин активно співпрацює з Центром інформації та документації НАТО в Україні, зокрема, на базі університету створено Інформаційний центр НАТО в Дніпропетровській області. Викладач кафедри є координатором Інформаційного центру ЄС при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Формування інтелектуального розвитку студентів у процесі навчання ведеться в тому числі на основі функціонування студентського наукового гуртка, що сприяє залученню студентської молоді до аналізу ключових подій міжнародного життя