Версія для друку

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Краснікова
Наталія Олександрівна
Доцент Доцент Канд. екон. наук Nataliya Krasnikova 57200648246 U-5474-2017 Nataliya Krasnikova 0000-
0002-
6484-
2050
Македон
Вячеслав Владиславович
Професор Доцент Д-р екон. наук Vyacheslav Makedon 56205903200 T-7382-2017 Vyacheslav Makedon 0000-
0001-
8131-
0235
Дзяд
Олена Василівна
Доцент Доцент Канд. екон. наук Olena Dzyad U-1928-2017 Olena Dzyad 0000-
0002-
0869-
599X
Михайленко
Ольга Геннадіївна
Доцент Доцент Канд. екон. наук Olga Mihaylenko U-1910-2017 Olga Mihaylenko 0000-
0002-
4405-
9093
Пащенко
Ольга Вячеславівна
Доцент Канд. екон. наук Olga Pashchenko U-3679-2017 Olga Pashchenko 0000-
0002-
9439-
5247
Трифонова
Ольга Дмитрівна
Доцент Доцент Канд. екон. наук Olga Trifonova 57200442773 U-1171-2017 Olga Trifonova 0000-
0002-
7980-
636X
Головко
Лілія Сергіївна
Старший викладач Liliya Golovko U-2927-2017 Liliya Golovko 0000-
0001-
8202-
2294
Ульянова
Людмила Петрівна
Доцент Доцент Канд. екон. наук Ulyanova Ludmila U-8263-2017 Ulyanova Ludmila 0000-
0002-
3082-
4831
Чайка
Юлія Миколаївна
Доцент Доцент Канд. екон. наук Yuliia Chayka Т-6860-2017 Yuliia Chayka 0000-
0001-
9971-
473X

Телефони: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, каб. 59, 60
E-mail: int_finance@i.ua

Завідувач кафедри – Краснікова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 292 Міжнародні економічні відносини
ОП Міжнародна економіка

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 292 Міжнародні економічні відносини
ОП Міжнародна економіка
Склад кафедри
Навчальний процес забезпечують: 1 доктор економічних наук, 7 кандидатів економічних наук, доцентів, 2 викладача, 1 асистент.

Співробітники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів


Краснікова Наталія Олександрівна – завідувач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Мікроекономіка», «Митне регулювання», «Регулювання міжнародної торгівлі».
Коло наукових інтересів: регулювання міжнародної торгівлі, міжнародні стратегії економічного розвитку, міжнародний туризм, сталий розвиток.
Контакти: krasnikova.n@ef.dnu.edu.ua

Дзяд Олена Василівна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Європейська інтеграція».
Коло наукових інтересів: міжнародна торгівля, міжнародна та європейська економічна інтеграція, інституціоналізація міжнародної економіки.
Контакти: dzyad@ef.dnu.edu.ua

Македон Вячеслав Владиславович – професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, доктор економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Макроекономіка», «Регіональна економіка», «Глобальна діяльність міжнародних компаній», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародний маркетинг».
Коло наукових інтересів: цифрова економіка, глобальні стратегії ТНК, корпоративне управління, міжнародна маркетингова діяльність.
Контакти: makedon@ef.dnu.edu.ua

Огданська Ольга Дмитрівна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Глобальна економіка», «Кон’юнктура міжнародних фондових ринків», «Глобальна інвестиційна діяльність», «Вступ до спеціальності».
Коло наукових інтересів: глобальна економіка, глобальна інвестиційна діяльність, фондові ринки.
Контакти: ogdanskaya@ef.dnu.edu.ua

Чайка Юлія Миколаївна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Основи економіки», «Історія економіки та економічної думки», «Соціально-економічна політика в умовах ринку».
Коло наукових інтересів: структурні особливості розвитку національної економіки, сталий розвиток економіки.
Контакти: chayka@ef.dnu.edu.ua

Ульянова Людмила Петрівна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Загальнотеоретична дисципліна (політекономія)», «Соціально-економічна політика».
Коло наукових інтересів: дослідження передумов забезпечення сталого економічного розвитку української економіки, а, саме, аналіз змін у змісті і характері праці та напрямів забезпечення кадровим потенціалом суспільного виробництва; сучасних інвестиційно-інноваційних тенденцій; проблем досягнення макроекономічної рівноваги у національному господарстві.
Контакти: ulyanova@ef.dnu.edu.ua

Михайленко Ольга Геннадіївна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна система страхування».
Коло наукових інтересів: міжнародна торгівля, міжнародний бізнес, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічна діяльність України.
Контакти: mihaylenko@ef.dnu.edu.ua

Пащенко Ольга Вячеславівна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні фінанси», «Фінансова глобалізація», «Як відкрити стартап з нуля», «Регіоналізм та міжнародна економічна інтеграція у сучасному світі».
Коло наукових інтересів: міжнародне інвестування, міжнародні фінансові ринки, криптовалюти, регіоналізація міжнародної торгівлі, діяльність міжнародних фондових бірж, стартапи, міжнародний туризм.
Контакти: paschenko@ef.dnu.edu.ua

Головко Лілія Сергіївна – старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна макроекономіка», «Регіоналізм та економічна інтеграція у сучасному світі», Глобальні виклики сталого розвитку», «Облік у зарубіжних країнах».
Коло наукових інтересів: інноваційні стратегії сталого розвитку світового господарства, міжнародні економічні відносини, глобальні інвестиційні процеси.
Контакти: golovko@ef.dnu.edu.ua

Жиліна Катерина Віталіївна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності».
Коло наукових інтересів: глобальні трансформації фінансових інструментів пенсійного забезпечення.
Контакти: k.v.kovalchuk@gmail.com

Основні напрями наукових досліджень:
– Глобальні та національні механізми забезпечення цілей розвитку тисячоліття;
– Фінансова глобалізація та інтеграція фінансової системи України в міжнародне фінансове середовище;
– Інтернаціоналізація банківської системи України;
– Глобальні виклики сталого розвитку світового господарства;
– Спільні економічні політики Європейського Союзу та їх значення для України;
– Регулювання міжнародної торгівлі товарами;
– Міжнародна інтеграція та регіональні угоди;
– Сталий розвиток міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією;
– Конкурентоспроможність України на світових ринках.

На кафедрі виконувалися наступні науково-дослідні роботи за рахунок державного бюджету України:
– Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин (№ 0105U000363), 2005-2007 рр.;
– Перспективи інтеграції України у міжнародну фінансову систему (№ 0108U000629), 2008-2009 рр.;
– Методологія дослідження національних фінансових систем в умовах глобалізації (№ 0110U001286), 2011-2012 рр.;
– Концептуальні основи економічної політики країн світу в контексті досягнення цілей розвитку тисячоліття, 2015-2017 рр.
– Інноваційні стратегії збалансованого розвитку світового господарства (№0119U100888), 2019-2021 рр.;
– Світова економіка після пандемії: нова нормальність, відновлення, трансформація, 2022-2024 рр.

Починаючи з 1997 року, кафедра провела цілу низку міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі 18 щорічних міжнародних конференцій:
1997-2011 – «Фінанси України»;
2012-2014 – «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку»;
2015 – «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації»;
2016 – «Глобальні детермінанти світогосподарського розвитку»;
2017 – «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку».

Співробітники та випускники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів