Версія для друку

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Головко Лілія Сергіївна Старший викладач Liliya Golovko U-2927-2017 Liliya Golovko 0000-0001-8202-2294
Дзяд Олена Василівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Olena Dzyad U-1928-2017 Olena Dzyad 0000-0002-0869-599X
Краснікова Наталія Олександрівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Nataliya Krasnikova 57200648246 U-5474-2017 Nataliya Krasnikova 0000-0002-6484-2050
Литвин Марина Валентинівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Maryna Lytvyn D-3197-2016 Maryna Lytvyn 0000-0001-8597-6835
Македон Вячеслав Владиславович Професор Доцент Д-р екон. наук Vyacheslav Makedon 56205903200 T-7382-2017 Vyacheslav Makedon 0000-0001-8131-0235
Михайленко Ольга Геннадіївна Доцент Канд. екон. наук Olga Mihaylenko U-1910-2017 Olga Mihaylenko 0000-0002-4405-9093
Пащенко Ольга Вячеславівна Викладач Канд. екон. наук Olga Pashchenko U-3679-2017 Olga Pashchenko 0000-0002-9439-5247
Трифонова Ольга Дмитрівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Olga Trifonova 57200442773 U-1171-2017 Olga Trifonova 0000-0002-7980-636X

Телефони: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, каб. 59, 60
E-mail: int_finance@i.ua

Т.в.о. завідувача кафедри – Краснікова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 292 Міжнародні економічні відносини
ОП Міжнародна економіка

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 292 Міжнародні економічні відносини
ОП Міжнародна економіка

Навчальний процес забезпечують: 2 доктори економічних наук, професори, 7 кандидатів економічних наук, доцентів, 1 старший викладач, 2 викладача, 1 завідувач лабораторії, 1 інженер, 2 лаборанта.

Співробітники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів


Краснікова Наталія Олександрівна – т.в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародна мікроекономіка», «Митне регулювання ЗЕД», «Регулювання міжнародної торгівлі».

Дучинська Ніна Іванівна – професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, доктор економічних наук, професор. Викладає навчальні дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Сучасні економічні теорії».

Дзяд Олена Василівна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Європейська інтеграція», «Методологія та організація наукових досліджень», «Практичні аспекти розвитку угоди про асоціацію Україна – ЄС».

Македон Вячеслав Владиславович – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, доктор економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна макроекономіка», «Зовнішньоторговельні контракти», «Віртуалізація світогосподарських процесів», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств», «Міжнародний маркетинг».

Огданська Ольга Дмитрівна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Глобальна економіка», «Кон’юнктура міжнародних фондових ринків», «Глобальна інвестиційна діяльність», «Вступ до спеціальності».

Чайка Юлія Миколаївна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Основи економіки», «Історія економіки та економічної думки», «Соціально-економічна політика в умовах ринку».

Ульянова Людмила Петрівна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Загальнотеоретична дисципліна (політекономія)», «Соціально-економічна політика».

Михайленко Ольга Геннадіївна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне страхування», «Облік міжнародних операцій».

Пащенко Ольга Вячеславівна – доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародні фінанси», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Фінансова глобалізація».

Литвин Марина Валентинівна
– доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Глобальні економічно-фінансові проблеми», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародні фінанси».

Головко Лілія Сергіївна – старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна макроекономіка», «Регіоналізм та економічна інтеграція у сучасному світі», Глобальні виклики сталого розвитку», «Облік у зарубіжних країнах».

Жиліна Катерина Віталіївна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Фінансова глобалізація», «Вступ до спеціальності».

Волошина Ірина Валеріївна – асистент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна торгівля», «Міжнародна макроекономіка», «Міжнародна система страхування».

Фіногеєва Олена Вікторівна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Історія економіки та економічної думки», «Загальнотеоретична дисципліна (політекономія)».

Сергієнко Наталія Вікторівна – завідувач навчальної лабораторії фінансового менеджменту.

Кулік Поліна Едуардівна – лаборант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Основні напрями наукових досліджень:
– Глобальні та національні механізми забезпечення цілей розвитку тисячоліття;
– Фінансова глобалізація та інтеграція фінансової системи України в міжнародне фінансове середовище;
– Інтернаціоналізація банківської системи України;
– Глобальні виклики сталого розвитку світового господарства;
– Спільні економічні політики Європейського Союзу та їх значення для України;
– Регулювання міжнародної торгівлі товарами;
– Міжнародна інтеграція та регіональні угоди;
– Сталий розвиток міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією;
– Конкурентоспроможність України на світових ринках.

На кафедрі виконувалися наступні науково-дослідні роботи за рахунок державного бюджету України:
– Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин (№ 0105U000363), 2005-2007 рр.;
– Перспективи інтеграції України у міжнародну фінансову систему (№ 0108U000629), 2008-2009 рр.;
– Методологія дослідження національних фінансових систем в умовах глобалізації (№ 0110U001286), 2011-2012 рр.;
– Концептуальні основи економічної політики країн світу в контексті досягнення цілей розвитку тисячоліття, 2015-2017 рр.

Починаючи з 1997 року, кафедра провела цілу низку міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі 18 щорічних міжнародних конференцій:
1997-2011 – «Фінанси України»;
2012-2014 – «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку»;
2015 – «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації»;
2016 – «Глобальні детермінанти світогосподарського розвитку»;
2017 – «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку».

Співробітники та випускники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів