Версія для друку

Кафедра туристичного бізнесу та гостинності

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького 35, корп. 5 ДНУ, кімн. 77, 82  
E-mail: kafedra_tbg@ukr.net
Ми у Facebook: https://www.facebook.com/kafedraturbiznesy
Ми в Instagram: @kafedra_tbg

Кафедра здійснює підготовку конкурентоспроможних на ринку праці фахівців туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи, які володіють сучасними теоретичними знаннями у сфері туристичного та готельно-ресторанного обслуговування, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективних економічних процесів на підприємствах туристичного та готельно-ресторанного бізнесу у глобальному економічному середовищі.

Кафедра туристичного бізнесу та гостинності є випусковою за двома рівнями вищої освіти та забезпечує підготовку фахівців:

перший (бакалаврський) рівень – освітні програми:
спеціальність 242 Туризм:
• Міжнародний туризм
• Туристичний бізнес

спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа:
• Готельно-ресторанна справа

другий (магістерський) рівень – освітні програми:
спеціальність 242 Туризм:
• Міжнародний туристичний бізнес
• Туристичні послуги та гостинність

Склад кафедри

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Жиленко Катерина Миколаївна Завідувач кафедри Доцент Д-р. екон. наук Kateryna Zhylenko 57203780981 V-4700-2017 Kateryna_Zhylenko 0000-0002-3942-9467
Редько Вікторія Євгенівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Redko Viktoriia 57204243017 C-8909-2016 Redko Viktoriia 0000-0003-3569-907X
Самойленко Алла Олександрівна Доцент   Канд. екон. наук Alla Samoilenko 56606106600 U-1589-2017 Alla Samoilenko 0000-0001-9696-985X
Сливенко Вячеслав Альбертович Доцент Доцент Канд. істор. наук Vyacheslav Slyvenko   D-4159-2016 Vyacheslav Slyvenko 0000-0002-6149-9015
Фалько Єліна Артурівна Доцент   Канд. екон. наук Ielina Falko 57200655759 D-2611-2016 Ielina Falko 0000-0002-3726-2245
Семич Юрій Володимирович Старший викладач - - - - - - 0000-0002-1537-4158
Гапоненко Світлана Олександрівна Асистент - - https://scholar.google.com.ua/citations?user=eAg0gn4AAAAJ&hl=ru - https://publons.com/researcher/T-9788-2017/ - 0000-0001-6647-3335

На сучасному етапі кафедра туристичного бізнесу та гостинності є осередком науково-прикладних новацій у навчальному процесі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, оскільки поєднує емерджентні знання досвідчених викладачів-науковців та молодих вчених.

Завідувач кафедри – Жиленко Катерина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент.

Освітній процес забезпечують: 1 доктор економічних наук, 4 кандидати наук, 1 старший викладач, 1 асистент, 1 старший лаборант.

Професорсько-викладацький склад, що забезпечує підготовку фахівців спеціальності 242 Туризм та 241 Готельно-ресторанна справа:

Жиленко Катерина Миколаївна – завідувач кафедри туристичного бізнесу та гостинності, доктор економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Моніторинг міжнародних туристичних ринків», «Методологія та організація наукових досліджень», «Конкурентоспроможність туристичного бізнесу», «Етика та культура поведінки в готелях та ресторанах», «Вступ до спеціальності туризм», «Світовий туризм і готельне господарство».

Редько Вікторія Євгенівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Міжнародний туризм», «Економіка туризму: економіка підприємств туристичного бізнесу», «Організація туризму: туроперейтинг», «Основи туризмознавства», «Сталий розвиток туризму».

Сливенко Вячеслав Альбертович – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат історичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Історія розвитку світового туризму», «Туристичні ресурси України», «Вступ до спеціальності», «Географія туризму», «Зелена економіка», «Ризики й економічна безпека в міжнародному туризмі».

Фалько Єліна Артурівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Креативне управління міжнародним туристичним бізнесом», «Організація міжнародного туризму: Організація анімаційної діяльності», «Організація туризму: Організація анімаційної діяльності», «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності».

Самойленко Алла Олександрівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Організація готельного бізнесу», «Економіка туризму: планування і організація туристичного бізнесу».

Гапоненко Світлана Олександрівна– асистент кафедри туристичного бізнесу та гостинності.

Викладає дисципліни: «Зелена економіка», «Економіка туризму: планування і організація туристичного бізнесу», «Вступ до спеціальності туризм», «Економіка туризму: аналіз діяльності підприємств туризму», «Статистика міжнародного туризму».

Семич Юрій Володимирович – старший викладач кафедри туристичного бізнесу та гостинності.

Викладає дисципліни: «Організація туризму: спеціалізований туризм», «Організація туризму: менеджмент екскурсійної діяльності».