Версія для друку

Кафедра механотроніки

Телефон: (056) 373–12–60

Завідувач кафедри – Сергій Вікторович Алексєєнко, доктор технічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують
: професори: д.т.н. Т.М. Кадильникова, д.т.н. Г.І. Сокол; доценти: к.т.н. Н.С. Ащепкова, к.т.н. В.С. Дудніков, к.т.н. О.П. Юшкевич; ст. викладач Ю.В. Тарасенко.

Студенти групи ТР-15 під час лабораторних занять

НАШІ ПРИВІТАННЯ!

Ласкаво запрошуємо до фізико-технічного факультету ДНУ на навчання на кафедрі механотроніки за спеціальністю 131 Прикладна механіка. Випускники нашої кафедри працюють майже в усіх галузях промисловості: робототехніка, автоматизація, приладобудування, машинобудування, автомобілебудування, космічне та аерокосмічне виробництво, біоінженерія, хімічна та текстильна промисловість.

Нашою метою є надання студентам високоякісної інженерної освіти, яка включає як набуття теоретичного, так і практичного досвіду. Кожен із наших викладачів із задоволенням готовий працювати за своєю науковою спеціальністю зі здібними студентами над індивідуальними проектами. Основними сферами досліджень нашої кафедри є: інтелектуальні та робототехнічні системи, механічні системи, системи керування, акустичні коливання, програмування.

Ми прагнемо до того, щоб усі наші студенти, окрім отримання власне освіти, напрацьовували командні та лідерські якості, брали активну участь у студентському самоврядуванні, набували досвіду під час проходження виробничих практик та стажувань. Ми віримо, що акцентування цих напрямків дозволить нашим студентам отримати високу кваліфікацію та побудувати надійний фундамент їхнього майбутнього професійного та особистого успіху.

Також у нас діє сильна програма магістратури та аспірантури з мехатроніки. Магістранти та докторанти кафедри публікують результати власних досліджень у фахових рецензованих інженерних журналах та беруть активну участь у наукових конференціях високого рівня.
Незалежно від того, чи Ви є потенційним або ж нинішнім студентом, випускником чи просто відвідувачем не соромтеся завітати або зв’язатися з нами.

Ласкаво запрошуємо до нашої кафедри!

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра механотроніки фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара є наступницею (методичною, науковою, навчальною, кадровою) легендарних кафедр ФТФ ДНУ (ДДУ):

кафедра прикладної механіки – заснована у 50-х роках минулого століття. На кафедрі працювали такі викладачі, як: Косько, Головач, Каращенко, Конох та багато інших;
кафедра деталей машин – також одна із найстаріших кафедр ФТФ. У різні роки на кафедрі працювали: Осипова, Яременко, Нагорний, Коряков-Савойський;
• після об’єднання цих кафедр була створена кафедра технічної механіки (Макаренков, Міхєєв та інші);
• у 2014 році після об’єднання кафедри технічної механіки із кафедрою робототехніки, новостворена кафедра механотроніки стала профілюючою.

Нині на кафедрі механотроніки фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю «Прикладна механіка».

Кафедра забезпечує загальну інженерну підготовку студентів університету з дисциплін:

• інженерна та комп’ютерна графіка;
• прикладна та технічна механіка;
• аерогідромеханіка;
• деталі машин і приладів;
• теорія машин і механізмів.

Основні напрями теоретичних і прикладних досліджень кафедри пов’язані з механотронікою – галуззю науки і техніки, яка ґрунтується на синергетичному об’єднанні механіки, електротехніки, мікроелектроніки, теорії керування, комп’ютерної техніки, автоматизованого проектування:

• математичне моделювання процесів і систем;
• динаміка та аеродинаміка роботів-безпілотників;
• дослідження проблем динаміки та керування виробничими роботами,
• гнучкими виробничими системами, роботомеханічними системами космічного призначення, ракетами-носіями (РН), космічними апаратами (КА); розробка методів динамічного проектування РН і КА як об’єктів керування;
• теоретичні та прикладні дослідження у механіці, енергетиці та машинобудуванні;
• процеси аерогідродинаміки та тепломасообміну;
• акустика і аналіз випромінювання акустичних коливань, шуму двигунів та вітроенергетичних агрегатів;
• теоретичні та експериментальні дослідження у галузі нових конструктивно-компонувальних схем виробів ракетно-космічної та авіаційної техніки, електромеханічних пристроїв поступального та обертального руху, хвильових та кулько-гвинтових передач, міцності та оптимізації сучасних машинобудівельних конструкцій.

ЩО ТАКЕ МЕХАНОТРОНІКА

Мехатронна інженерія є поєднанням механічної, електричної та комп’ютерної наук та дозволяє розробляти якісно нові автономні системи. Спеціаліст із механотроніки створює розумні машини та системи, здатні вивчати навколишнє середовище та приймати рішення на основі обробки інформації.

ЧОМУ САМЕ МЕХАНОТРОНІКА

Попит на інженерів із досвідом та знаннями обчислювальної техніки, робототехніки та принципів автоматизованого проектування продовжує зростати разом із розвитком технологій та галузей промисловості. Такими прикладами є:

• автоматизація
• робототехніка
• комп’ютерне моделювання та обчислення
• ігри
• інженерний дизайн
• силові установки
• системи управління
• автомобілебудування
• нетрадиційні транспортні засоби (електровелосипеди, сегвеї, інвалідні візки, дрони)
• технологічні лінії та пакувальні машини харчової і обробної промисловості
• нові технології

НАША ПРОГРАМА

Освітня програма «Прикладна механіка» на кафедрі механотроніки фізико-технічного факультету відрізняється рівноцінним акцентом на трьох основних інженерних компонентах: електричному, механічному та програмуванні, і має на меті виховання творчих особистостей, які можуть застосовувати ідеї з різних дисциплін, одночасно орієнтуючись на результати наукових досліджень та використання дослідницької інфраструктури, для проектування сучасних складних інтелектуальних систем.

ДЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

Мехатронні інженери володіють основними навичками інженерів-механіків, інженерів-електриків та програмістів. Їх знання дозволяють їм вирішувати широкий спектр механічних, електричних та програмних проблем, брати участь у багатопрофільних командах проектування та керувати ними.

Підприємства, зацікавлені в спеціалістах із механотроніки:

• державні космічні підприємства України (КБ Південне, Південний машинобудівний завод, Інститут технічної механіки Національної академії наук і Державного космічного агентства України та ін.);
• комерційні фірми України і світу;
• виробничі підприємства, організації і фірми Дніпровського регіону.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Професори О.А. Приходько, Ю.Д. Шептун брали участь у підготовці магістрів із Бразилії.

Професор Г.І. Сокол є членом Американської Асоціації з науки та техніки.

Доцент О.О. Манойленко з 10 січня по 08 лютого 2012 року перебував за індивідуальним грантом для наукового стажування у Франції (м. Ле Ман, Технічний університет) у рамках бюджетної програми з навчання студентів та аспірантів, а також стажування наукових та науково-педагогічних робітників у провідних закордонних ЗВО та наукових установах у 2011-2012 рр.

 

Доцент С.В. Алексєєнко з 10 січня по 08 липня 2014 року перебував за індивідуальним грантом для наукового стажування у Німеччині (м. Брауншвейг, Технічний університет) у рамках бюджетної програми з навчання студентів та аспірантів, а також стажування наукових та науково-педагогічних робітників у провідних закордонних ЗВО та наукових установах у 2013-2014 рр.


Також у березні 2019 р. С.В. Алексєєнко брав участь у Програмі академічних обмінів MEVLANA (Туреччина, Караманський університет імені Махметбея) із курсом лекцій «Зледеніння аеродинамічних поверхонь літальних апаратів».