Версія для друку

Кафедра наук про Землю

вул. Казакова, 22, 16 корпус ДНУ, кімата 205
E-mail кафедри: ekodnu@i.ua
Веб-сторінка кафедри: https://www.chemistrydnu.com.ua/kafedri/kafedra-nauk-pro-zemlyu/

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Шерстюк Наталія Петрівна

Завідувач кафедри

Професор

Д-р. геогр. наук

Наталья Шерстюк

 

D-1364-2016

 

Sherstyuk N. P.

 

0000-0002-1541-5570

Мокрицька Тетяна Петрівна

Професор

Доцент

Д-р. геол. наук

Tatiana Mokritskaya, T.P. Mokritska, T.P. Mokritskaya

55661341900

J-7945-2012

D-2855-2016

Tatiana Mokritskaya

                           

0000-0002-1152-0699

Довганенко Денис Олександрович

Доцент

-

Канд. геогр. наук.

Довганенко Денис

 

D-1342-2016

Denis Oleksandrovich Dovganenko

0000-0003-1440-9344

Бондар Олеся Вікторівна

Доцент

Доцент

Канд. геол. наук.

Бондар Олеся Вікторівна / Bondar Olesia

 

A-5588-2018

Olesya Bondar

0000-0002-7860-5750

Сердюк Світлана Миколаївна

Доцент

Доцент

Канд. біол. наук.

Svitlana Serdiuk

 

D-1350-2016

Svitlana Serdiuk

 

Манюк Володимир Васильович

Доцент

Доцент

Канд. геол.-мін. наук.

Владимир Манюк Volodymyr Manyuk

6505861150

G-9793-2015

Volodymyr Manyuk

0000-0003-1511-7079


Завідувач кафедри – доктор географічних наук, професор Шерстюк Наталія Петрівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Шерстюк Наталія Петрівна, завідувач кафедри, д-р. географ. наук, професор;
Мокрицька Тетяна Петрівна, д-р.геол. наук, доцент;
Манюк Володимир Васильович, канд. геол. наук, доцент;
Сердюк Світлана Миколаївна, канд. біол. наук, доцент;
Бондар Олеся Вікторівна, канд. геол. наук, доцент;
Довганенко Денис Олександрович, канд. географ. наук.

Освітня діяльність

Кафедра наук про Землю здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 103 Науки про Землю

Кафедра наук про Землю здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
103 Гідрологія
Гідрологія та інженерна геологія

Кафедра наук про Землю здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами
:
103 Науки про Землю

Практичну підготовку студенти кафедри проходять під час загальногеографічної, геологічної, міжзональної, асистентської практик на базах міжнародного науково-дослідного біосферного стаціонару ДНУ у с. Андріївка, біосферних та природних заповідниках України, Регіональних центрах з гідрометеорології тощо. Виробничі практики проводяться на промислових об’єктах регіону. Практики об’єднані загальною концепцією наскрізної фахової підготовки, яка спрямована на опанування навичками практичної роботи. Під час літніх навчальних практик студенти відвідують і вивчають особливості гідрогеологічних процесів не лише території України, а й держав-сусідів (Польща).

Випускники кафедри працюють на посадах: геолога-знімальника, петрографа, мінералога, геохіміка, інженера-геолога, гідрогеолога, інженера-гідролога, гідролога, гідрографа. Науковий ступінь доктора філософії (PhD) дозволяє випускникам працювати викладачами у закладах вищої освіти України та світу.
 
Наукова діяльність

Професорсько-викладацький колектив кафедри здійснює наукові дослідження в рамках різноманітних держбюджетних тем та співпрацює з провідними науковими установами України і зарубіжних держав, підтримує тісні зв’язки із національними університетами України, Дніпровсько-Орільським природним заповідником, Інститутом проблем природокористування та екології НАН України, інститутом «Дніпроводхоз», інститутом «Дніпро ДІІНТР»-ДФ «УкрНДІІНТВ», природоохоронними організаціями області й організаціями, що вирішують прикладні питання раціонального природокористування.

Викладачі кафедри є членами міжнародних наукових співтовариств: доц. Манюк В.В. є дійсним членом Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини ProGEO та доц. Мокрицька Т.П. є членом Міжнародної асоціації з інженерної геології IAEG.

Усі наукові досягнення науково-педагогічного персоналу кафедри є визнаними не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Це забезпечується тим, що результати наукових досліджень співробітників публікуються у провідних виданнях світу. До таких наукових видань також належить Журнал з геології, географії та геоекології, який редагується під керівництвом доцента Манюком В.В.