Версія для друку

Кафедра геології та гідрогеології

Телефон: 744–86–03
E-mail:

Завідувач кафедри – доктор геологічних наук, доцент Мокрицька Т.П.

Професорсько-викладацький склад: професор, доктор геологічних наук, професор Євграшкіна Г.П.; доцент, кандидат геологічних наук, доцент Манюк В.В.; доцент, кандидат геологічних наук, доцент Бондар О.В.; доцент, кандидат технічних наук, доцент Жолудєв С.В.; доцент, кандидат геологічних наук, с.н.с.Стефанська Т.А.

Виконується підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальністю «Науки про Землю», освітня програма «Гідрогеологія». Підготовка магістрів виконується 1,5 роки, передбачено викладання дисциплін «Математичне моделювання гідрогеологічних процесів», «Інженерно-геологічне прогнозування», «Моніторинг об’єктів геологічної спадщини», які не викладаються в інших ВНЗ держави.

Співробітники кафедри виконують наукові дослідження у межах виконання бюджетних науково-дослідницьких проектів. Проф. Мокрицька Т.П. є керівником науково-дослідницької теми № 0115U002403 «Експериментальне визначення та прогноз змін просадових властивостей (деградації) лесових ґрунтів при техногенезі». Темою досліджень кафедри є «Моніторинг гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів Придніпровського регіону».

Доцент Манюк В.В., член ProGEO – Європейської Асоціації зі збереження геологічної спадщини, продовжує участь у проекті Міжнародного союзу геологічних наук (IUGS) ГЕОСАЙТИ. Доц. Бондар О.В. та доц. Стефанська Т.А. є членами міжнародної наукової мережі NECLIME (Неогенові клімати Євразії, http://www.neclime.de/) з проектом «Neogene and Paleogene biodiversity, palaeogeography and climate evolution on Southern Ukraine part of Paratethys». Проф. Мокрицька Т.П. є членом Міжнародної асоціації з інженерної геології IAEG (індивідуальне членство) та членом Міжнародної асоціації з геоетики IAPG.

Студенти кафедри беруть участь в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Студентка 4 курсу Проценко Валентина посіла 3 місце в другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 н. р. з геології. Зацікавленість у геологічних дисциплінах допомагає виконувати складні маршрути при проходженні навчальних практик у Карпатах.