Версія для друку

Кафедра географії

Адреса: 49044, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, корпус № 1 ДНУ, ауд. 610.
Тел. +38 (056) 374-98-99
E-mail: geo@if.dnu.edu.ua


Історична довідка

Історія географічної науки і освіти в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара є однією з найтриваліших. Кафедра географії існує з 1918 р. – року заснування університету. За свою тривалу історію вона перебувала в рамках різних установ та їх підрозділів, розділялась на окремі кафедри, закривалась та повновлювалась. Сучасна кафедра існує з 1986 р. Детальніше з історією кафедри можна ознайомитися на спеціальній сторінці.

Навчальна діяльність

Кафедра готує студентів за рівнями бакалавр і магістр, бакалаврат зі спеціальності «Географія» (освітня програма «Географія рекреації та туризму») і Середня освіта (Географія), магістратура зі спеціальностей «Географія», «Середня освіта (Географія)». Кафедрою забезпечується навчальний процес з понад 50 дисциплін, здійснюється керівництво курсовими і кваліфікаційними роботами, навчальними і виробничими практиками, проведення занять з географічних дисциплін у Дніпровській академії неперервної освіти, у Малій академії наук, Ліцеї інформаційних технологій та підготовчих курсах ДНУ. Кафедра бере участь в організації та проведенні міських та обласних олімпіад школярів із географії. Крім того, викладачі кафедри викладають на інших факультетах (психології, хімічному, економіки тощо).

На кафедрі при підготовці фахівців впроваджуються новітні форми навчання. Всі викладачі кафедри працюють за потребою в режимі онлайн з використанням Офіс 365 із запровадженням новітніх форм і методів та технологій організації навчання з метою забезпечення належного рівня викладання матеріалу та знань студентів. Це передусім: колоквіуми, електронні тестові завдання, рольові ігри, турніри, відео-семінари тощо. Всі викладачі кафедри застосовують наочні комп’ютерні презентації під час занять. Розроблена викладачами кафедри навчальна та навчально-методична література наявна у репозиторії ДНУ.

Кадрове забезпечення

Навчальний процес забезпечують досвідчені фахівці в галузі географії та методики викладання географії.
ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Зеленська
Любов
Іванівна
зав. кафедри професор д-р пед. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
XWqGYVwAAAAJ
C-9727-2016 Liubov_Zelenska 0000-0002-
4022-7731
Безуглий
Віталій Вікторович
доцент доцент канд. пед. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
EcgmaDUAAAAJ
D-1200-2016 Vitalii_Bezuhlyi 0000-0001-
6454-3635
Грушка
Віктор Володимирович
доцент доцент канд. геогр. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
v6NZqtEAAAAJ
D-1331-2016 Viktor_Hrushka 0000-0002-
1016-109X
Дук
Наталія Миколаївна
доцент доцент канд. геогр. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
nUEQCkEAAAAJ
8234471900 D-1120-2016 Nataliia_Duk 0000-0002-
1566-1245
Лисичарова
Галина Олександрівна
доцент доцент канд. пед. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
sotdrHsAAAAJ
D-1345-2016 Halyna-Lysycharova 0000-0002-
7368-9828
Манюк
Вадим Володимирович
доцент доцент канд. біол. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
UvjMBs8AAAAJ
A-8221-2018 Vadym_Maniuk 0000-0002-
8433-8847
Суматохіна
Ірина Миколаївна
доцент доцент канд. геогр. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
XRsg5QsAAAAJ
8234472000 D-1182-2016 Iryna_Sumatokhina 0000-0002-
5892-6362
Гаврюшин
Олександр Валерійович
ст. викл. - - https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
UEmELIAAAAAJ
C-9681-2016 Oleksandr_Havriushyn 0000-0002-
0634-2146
Сизенко
Олег Володимирович
ст. викл. - - https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=
jEm4LM4AAAAJ
AAF-8947-2019 Oleh_Syzenko 0000-0002-
9158-1693


Наукова діяльність

Кафедра є авторитетним центром діяльності Дніпропетровського відділення Українського географічного товариства, регіональним науковим центром із проблем географічного краєзнавства і туризму, методики навчання географії. Фахівці кафедри проводять дослідження з актуальних сучасних напрямів географічної науки: тематичне картографування, геоінформаційне й атласне картографування, історія регіонального природокористування, математико-картографічне моделювання, регіональне природокористування, інноваційні технології навчання, урбаністика, історична географія, топоніміка, географія спадщини суспільства, конструктивно-географічні засади заповідної справи та ін. Опубліковано численні наукові праці: монографії, наукові статті, підручники і навчальні посібники, серії картографічних творів.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з національними університетами України – Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Київським національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова; із провідними вишами Австрії, Німеччини, Польщі.

Кафедрі підпорядкована навчальна лабораторія топографії, картографії і дистанційних методів. Матеріально-технічне забезпечення лабораторії складає 221 одиницю, серед яких мультимедійний проектор, сім персональних комп’ютерів, 40 геодезичних приладів (теодоліти, нівеліри), 13 приладів для проведення метеоспостережень (анемометри, гігрометри, барометри), електронні посібники на фізичних носіях, а також багатий картографічний фонд, що включає атласи, топографічні і тематичні карти, аеро- і космічні знімки, обладнання для виконання картографічних та картометричних робіт. Комп’ютери мають сучасне програмне забезпечення та містять виключно ліцензійні продукти, серед яких актуальна версія Microsoft Office 365 з ліцензією A1, центр для командної роботи Microsoft Teams, а також програмне забезпечення з вільною ліцензією, зокрема геоінформаційна система qGIS, графічні редактори InkScape та Krita, програми для перевірки текстів на плагіат.

Приміщення кафедри та лабораторії забезпечене підключенням до мережі Інтернет, у тому числі через Wi-Fi, є обладнання для проведення відеоконференцій та дистанційних занять.

Загальний технічний стан обладнання повністю відповідає вимогам техніки безпеки та трудової дисципліни. У лабораторії встановлений інформаційний стенд з усіма необхідними нормативними документами з охорони праці та пожежної безпеки, є аптечка та вогнегасник.