Версія для друку

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, кімн. 73, 74 (IV поверх)
Телефон: +38 (056) 766-49-39, +38 (056) 372-58-77
E-mail: ei@ef.dnulive.dp.ua, ecb75@ukr.net

Завідувач кафедри – Шевцова Олена Йосипівна, доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Голова ГО «Асоціація фінансів, банківської справи та страхування Придніпров’я».

Нині освітній процес на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування забезпечують 17 науково-педагогічних працівників, з них: 3 доктора економічних наук, професора, 13 кандидатів економічних наук, доцентів та 1 кандидат наук з державного управління, доцент. Всі викладачі кафедри є висококваліфікованими фахівцями у сфері державних фінансів, корпоративних фінансів, фінансового ринку, страхування та банківництва.

Також освітній процес на кафедрі забезпечує навчальна лабораторія фінансів, банківської справи та страхування (завідувач лабораторії – Кільчевська В.В.).


Кафедра є випусковою за двома рівнями вищої освіти
:

перший (бакалаврський) рівень – спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за денною, заочною та вечірньою формами навчання;

другий (магістерський) рівень – 1 рік 5 міс. навчання (на основі ступеня бакалавра), спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми програми: «Фінанси», «Банківська справа», «Страхування та управління ризиками» (єдина освітня програма в регіоні за даним напрямом) за денною та заочною формами навчання. 

Невід’ємною складовою освітнього процесу є практична підготовка студентів. Починаючи з третього курсу, всі студенти проходять виробничу, переддипломну та управлінську практики в установах, банках, організаціях, органах державної влади та на підприємствах різних форм власності і господарювання. Викладачі кафедри завжди допомагають студентам у виборі місця практики.

[Виробнича практика студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»]


Кафедрою фінансів, банківської справи та страхування через аспірантуру, здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за денною та заочною формами навчання. Термін навчання становить 3 роки 10 міс. (на основі ступеня магістра).

Науково-педагогічні працівники кафедри особливу увагу приділяють науковим дослідженням, результати яких публікуються у фахових журналах, монографіях та навчальних посібниках.

Працівники кафедри фінансів були виконавцями науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету та укладених угод між університетом та підприємствами-замовниками. Протягом останніх років викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт:

– «Системність регулювання та управління в умовах структурно-просторових перетворень банківського та небанківського секторів економіки» (державний реєстраційний номер 0119U100904), науковий керівник – доктор економічних наук, професор Шевцова О.Й.;

– «Фінансова політика та механізм її реалізації в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку України» (державний реєстраційний номер 0119U100869), науковий керівник – доктор економічних наук, професор Макаренко Ю.П.