Версія для друку

Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Величко Людмила Анатоліївна Доцент   Канд. наук з держ. упр. Liudmyla Velychko 57195305614 T-5513-2017 Liudmyla Velychko 0000-0002-8255-8774
Гвініашвілі Тетяна Зурабівна Доцент   Канд. екон. наук Tetiana Hviniashvili 56786197300 K-6371-2017 Tetiana Hviniashvili 0000-0002-7961-2549
Гринько Тетяна Валеріївна Декан

Професор

Професор Д-р екон. наук Tetiana Grynko 56786484800 C-8756-2016 Tetiana Grynko 0000-0002-7882-4523
Курінна Ірина Григорівна Старший викладач     Iryna Kurinna 57208086007 T-4526-2017 Iryna Kurinna 0000-0003-3872-7283
Куценко Володимир Йосипович Доцент Доцент

Ст. наук. співр.

Канд. техн. наук Volodymyr Kutsenko 56785876100 T-5370-2017 Volodymyr Kutsenko 0000-0003-0815-6109
Кучеренко Сергій Костянтинович Доцент Доцент Канд. екон. наук Serhii Kucherenko   T-6881-2017 Serhii Kucherenko 0000-0002-1501-1947
Лемберг Анна Геннадіївна Доцент   Канд. екон. наук Anna Lemberg 57208083056   Anna Lemberg 0000-0001-6200-5921
Лизньова Анжела Юріївна Доцент   Канд. екон. наук Lizneva Anzhela 57192701148      
Олійник Тетяна Іванівна Завідувач кафедрою Доцент Канд. екон. наук Tetyana Oliynik   T-4475-2017 Tetyana Oliynik 0000-0003-1224-3790
Остапенко Тетяна Миколаївна Доцент Доцент Канд. екон. наук Tetiana Ostapenko   R-1779-2016   0000-0002-9292-3560
Павлов Роман Анатолійович Доцент Доцент Канд. екон. наук Roman Pavlov 57191747161 S-2421-2017 Roman Pavlov 0000-0001-7629-2730
Семенча Ілона Євгенівна Професор Професор Д-р екон. наук Ilona Semencha 57209535827 S-4143-2017 Ilona Semencha 0000-0002-8736-3992
Міщенко Людмила Олександрівна Доцент Канд. екон. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=2nlXye
4AAAAJ&hl=ru
https://www.
scopus.com/
authid/detail.uri?authorId=
57218923224
https://
publons.com/
onboard/?onboard_type
=rid#rid-intro
https://
publons.com/
onboard/?onboard_type
=rid#rid-intro
Бєлобородова Марія Валеріївна Доцент Канд. екон. наук https://scholar.
google.com.ua/
citations?user=6znV0Do
AAAAJ&hl=uk
0000-0001-8329-7679
Яковенко Владислав Сергійович Доцент   Канд. екон. наук Vladyslav Iakovenko   U-7113-2017 Vladyslav Iakovenko 0000-0002-6325-8426
Попова Олександра Миколаївна https://scholar.
google.com/
citations?user=p0HKy6s
AAAAJ&hl=ru

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35; 5 корп. ДНУ, кімн. 53
Телефон: +38 (056) 744-24-97
E-mail: ep@efdnulive.dp.ua
Web-сайт: eup.dp.ua

Керівництво та науково-педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри – Олійник Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Бізнес-моделювання в підприємництві та торгівлі», «Антикризове управління підприємством», «Планування і контроль на підприємстві», «Бізнес-моделювання на підприємстві».

Наукові інтереси Т.І.Олійник охоплюють широкий спектр проблем з економіки, глобалізації, управління, розвитку, людських ресурсів, інтелектуалізації, інформатизації, маркетингу, динамічних здібностей, міграції, туризму.


У складі кафедри працюють 17 викладачів, з них – 2 доктори економічних наук та 13 кандидатів наук, 2 старших викладача, які є висококваліфікованими фахівцями у різних сферах економіки.

Гринько Тетяна Валеріївна – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник науки і техніки України. Викладає навчальні дисципліни: «Стратегія підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Управління змінами та розвитком підприємства». Наукові інтереси: механізми інноваційного розвитку промислових підприємств; управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання.

Олійник Тетяна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Антикризове управління підприємством», «Бізнес-моделювання на підприємстві», «Фінансова діяльність підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Інформаційний бізнес». Наукові інтереси: антикризове управління в безпековій діяльності підприємства.

Кучеренко Сергій Костянтинович – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Організація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів підприємництва», «Економічне управління організацією». Наукові інтереси: проблематика забезпечення українських підприємств іноземними інвестиціями; вдосконалення бізнес-структур промислових підприємств; оцінка ефективності систем організації управління підприємствами; проблеми підвищення прибутковості вітчизняних промислових підприємств.

Куценко Володимир Йосипович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник. Викладає навчальні дисципліни: «Управління торговим підприємством», «Організаційне проектування підприємства», «Економіка та організація діяльності бізнес-об’єднань», «Інтелектуальний бізнес», «Управління якістю продукції», «Економіка, організація і планування геолого-розвідувальних робіт», «Економіка, організація та управління хімічних підприємств», «Організація виробництва». Наукові інтереси: морально-етична культура господарювання; соціальна відповідальність на мікро-макро рівнях; сталий розвиток підприємства.

Величко Людмила Анатоліївна – кандидат наук з державного управління. Викладає навчальні дисципліни: «Проектний аналіз», «Торгівельна логістика», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Економічна безпека підприємства», «Управління проектами», «Основи торгівельної діяльності». Наукові інтереси: розвиток виробничої та торгівельної логістики; управління економічною системою підприємства.

Гвініашвілі Тетяна Зурабівна – кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Управління змінами та розвитком підприємства», «Управління персоналом підприємства», «Інноваційний розвиток підприємства». Наукові інтереси: управління змінами на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку.

Лемберг Анна Геннадіївна – кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Національний брендинг», «Маркетинг територій», «Управління маркетингом», «Стратегічне управління», «Економіка підприємства», «Бізнес-планування».

Лизньова Анжела Юріївна – кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Бізнес-планування». Наукові інтереси: Інтелектуально-орієнтоване управління; мотивація трудової діяльності персоналу; оптимізаційне управління; бізнес-планування.

Остапенко Тетяна Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Організація виробництва», «Основи товарознавства», «Оподаткування суб'єктів підприємництва», «Підприємництво та бізнес-культура», «Економіка підприємства». Наукові інтереси: контролінг витрат, управління витратами, управлінський облік.

Павлов Роман Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Організація та управління електронною комерцією», «Організація і технологія здійснення біржової діяльності», «Техніка здійснення біржової діяльності» та ін. Наукові інтереси: біржова діяльність; діагностика банкрутства; логістичний менеджмент суб'єктів господарювання.

Семенча Ілона Євгеніївна – професор, доктор економічних наук, професор. Викладає навчальні дисципліни: «Креативність», «Управління торгівельною справою». Наукові інтереси: функціонування та моделювання керуючих систем підприємств; оцінювання компетентності керівників підприємств; питання репутації та репутаційних ризиків в економіці; функціонування та розвиток об’єднаних територіальних громад в Україні, загальна теорія систем та управління складними системами, заснованими на знаннях.

Міщенко Людмила Олександрівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Має понад 110 наукових і навчально-методичних робіт, із них 40 наукових статей у фахових вітчизняних економічних виданнях, 1 публікація у виданні, внесеному до науковометричної бази Scopus, 3 колективні монографії. Сфера наукових інтересів та досліджень: підприємництво як соціально-економічне явище, економічна безпека підприємницької діяльності. Викладає навчальні дисципліни: «Сервісна діяльність», «Рекрутинг у сервісному бізнесі», «Економіка соціокультурної сфери», «Економіка підприємств туристичного бізнесу», «Основи торговельної діяльності», «Підприємництво та бізнес-культура».

Бєлобородова Марія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Економічний аналіз», «Економічний аналіз торговельної діяльності», «Основи товарознавства», «Бізнес-процеси в торгівлі», «Бізнес-комунікації», «Економіка підприємства», «Основи підприємництва», «Розвиток професійного лідерства та управління в медсестринстві», «Правління та організація діяльності закладів охорони здоров’я».

Яковенко Владислав Сергійович – доцент, кандидат технічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Організаційне проектування підприємства», «Працевлаштування та управління кар'єрою», «Економіка та організація інноваційної діяльності». Наукові інтереси: моделювання бізнес-процесів, прогнозування соціально-економічних процесів, креативна економіка, Data Science, соціальна інженерія.

Курінна Ірина Григорівна – старший викладач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами. Викладає навчальні дисципліни: «Регіональна економіка», «Основи менеджменту та підприємницької діяльності», «Потенціал і розвиток підприємства». Наукові інтереси: механізми інноваційного розвитку промислових підприємств.

Попова Олександра Миколаївна – асистент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами. Викладає навчальні дисципліни: «Регіональна економіка», «Економіка підприємства сфери послуг», «Основи підприємництва», «Основи підприємницької діяльності», «Економіка підприємства». Наукові інтереси: економіка та управління суб’єктами підприємницької діяльності, іміджиологія підприємств сфери послуг, брендинг, інноваційна діяльність.Освітня діяльність кафедри

Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами є випусковою за двома рівнями вищої освіти:

- перший (бакалаврський) рівень – 3 роки 10 місяців навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні програми: «Підприємництво та організація сервісної діяльності», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») за денною, заочною та вечірньою формами навчання;
- перший (бакалаврський) рівень – 1 рік 10 місяців навчання (на основі ступеня молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за денною, заочною та вечірньою формами навчання;
- другий (магістерський) рівень – 1 рік 5 місяців навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні програми: «Економіка підприємства», «Підприємництво та організація бізнесу») за денною, заочною та вечірньою формами навчання;
- другий (магістерський) рівень – 1 рік 5 місяців навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 073 Менеджмент (освітня програма: «Бізнес-адміністрування») за денною та заочною формами навчання.

Наукова діяльність кафедри

Викладачі кафедри є членами спеціалізованої вченої ради університету К.08.051.17 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.08 – гроші та кредит.

За останні роки на кафедрі виконано та захищено 4 докторські дисертації, більше 20 кандидатських дисертацій. Зараз на кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Науково-педагогічні працівники здійснюють дослідження в межах наукової фундаментальної теми кафедри: «Теоретико-методологічні засади функціонування та управління економічними системами в сучасних умовах господарювання».

У 2017 році викладачі кафедри розробили науковий проект «Концепція трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України», який отримав перемогу у конкурсі науково-дослідних робіт та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

За активної участі кафедри здійснюється випуск журналу Economic Stabiliti Studies, який включено до переліку фахових наукових видань з економічних наук.

Щороку колектив кафедри проводить Міжнародну науково-практичну конференцію, у якій беруть участь представники наукових шкіл з Німеччини, Франції, Польщі, Литви та інших країн ЄС.

Найбільш вагомі результати досліджень учасників конференції публікуються у колективних монографіях: «Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи» (2018 р.), «Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів XXI століття» (2019 р.), «Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва» (2020 р.) за загальною редакцією професора Гринько Т.В.

У 2019-2020 н.р. викладачі кафедри опублікували посібник «Управління змінами та розвитком підприємства» (колектив авторів: Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З.), колективну монографію «Formation of organizational-economic mechanism of management and logistics of business entities in the system of economic security of Ukraine» (колектив авторів: Бикова В.Г., Величко Л.А., Гвініашвілі Т.З., Гринько Т.В., Лемберг А.Г., Павлов Р.А., Тімар І.В.) та ін.

Протягом останніх п’яти років викладачі, аспіранти, здобувачі та студенти кафедри взяли участь у понад 600 міжнародних та всеукраїнських конференціях, опублікували більш ніж 150 наукових статей, 20 монографій, у тому числі в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science.

Перспективним напрямом розвитку кафедри є інтеграція у світову наукову спільноту, підвищення рівня наукових розробок відповідно до сучасних європейських та світових стандартів.Наукова робота студентів

Велику увагу на кафедрі приділяють організації науково-дослідної роботи студентів. Такий підхід відповідає сучасним вимогам європейського освітнього процесу, сприяє підвищенню зацікавленості студентів у результатах навчання, набуттю практичних навичок дослідницької роботи.

Студенти беруть активну участь у науково-практичних семінарах, конференціях, олімпіадах та конкурсах різних рівнів, що значно підвищує якість підготовки дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра з точки зору їхнього практичного впровадження.

За підсумками науково-дослідної роботи студентів «Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні» щорічно видається збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції, у якому відображено результати науково-дослідної роботи студентів.

У межах наукової роботи зі студентами на кафедрі працюють наукові гуртки: «Стратегії розвитку підприємництва» (керівники: д.е.н., професор Гринько Т.В., к.е.н., доцент Лемберг А.Г.) та «Сучасні проблеми розвитку суб’єктів господарювання» (керівник: к.е.н., доцент Кучеренко С.К.).

Найбільш активні члени гуртка отримали рекомендації до вступу в магістратуру, працевлаштування, участі у літніх школах за кордоном.

Кафедра приділяє значну увагу питанням підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, де навчаються аспіранти денної та заочної форм навчання та докторанти.

Студенти беруть активну участь у конкурсах науково-дослідних робіт, стають дипломантами конкурсу «Інтелект-Творчість-Успіх» з отриманням грошового гранту на продовження наукових досліджень, учасниками стипендіальної програми ЗАВТРА.UA та майстер-класів провідних науковців-економістів зі світовим ім’ям.

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри здійснюється за напрямами: участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях та симпозіумах, співробітництво із навчальними закладами інших держав, спільні міжнародні наукові розробки у сфері економіки.

Виходячи з цього, встановлюються плідні зв’язки кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами з університетами: Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина), Вища Лінгвістична Школа (м. Ченстохова, Польща), Клайпедський університет (м. Клайпед, Литва), Університет професора доктора Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія), Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія).

Студенти мають можливість навчатися за різними програмами в університетах Європи (Польща, Італія, Бельгія, Франція) за Міжнародними програмами академічних обмінів ERASMUS MUNDUS-BMU-MID, FNEGE (Франція), згідно з якими передбачено двосеместрове навчання і стажування з отриманням стипендії в одному з дев’яти університетів-партнерів проекту Західної Європи: University of Algarve (Португалія), Humboldt University Berlin (Німеччина), University of Bologna (Італія), University of Bordeaux 1 (Франція), University of Deusto (Іспанія), Pultusk Academy of Humanities (Польща), Aristotle University of Thessaloniki (Греція), University of Turku (Фінляндія), Vilnius University (Литва).

Кафедрою забезпечується участь студентів у міжнародних проектах з академічних обмінів. Зокрема, здійснюється співпраця з Вищою школою менеджменту охорони праці (WSZOP) в місті Катовіце (Польща) в рамках спільної освітньої магістерської Програми Два дипломи та Познанським університетом економіки та бізнесу (Польща) за Програмою академічної мобільності студентів.

Проривом у міжнародній діяльності кафедри стало проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку за участю науковців країн Європейського Союзу».

Викладачі кафедри регулярно проходять стажування за кордоном та відвідують семінари, які проводять фахівці з країн Європи: Foundation Nationale pour L’Etseignement de la Gestion des Enterprises (FNEGE), Франція; Ecole Superieur Internationale de Commerce (ESIDEC), Франція; Kozmibski University, Poland; McGill University, Канада; INWENT – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH Німеччина; Cael Duisberg Centren demeinnutzige GmbH (Німеччина), «Українська ініціатива» – програма перепідготовки управлінських кадрів (проект профінансовано Європейським Союзом).

Розвиток міжнародного співробітництва, інтеграція в європейський освітній простір є одним з перспективних напрямів діяльності кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами найближчим часом.