Версія для друку

Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Гвініашвілі Тетяна Зурабівна Завідувач кафедри  Доцент Канд. екон. наук Tetiana Hviniashvili 56786197300 K-6371-2017 Tetiana Hviniashvili 0000-0002-
7961-2549
Гринько Тетяна Валеріївна Декан Професор Професор Д-р екон. наук Tetiana Grynko 56786484800 C-8756-2016 Tetiana Grynko 0000-0002-
7882-4523
Кучеренко Сергій Костянтинович Доцент Доцент Канд. екон. наук Serhii Kucherenko  - T-6881-2017 Serhii Kucherenko 0000-0002-
1501-1947
Павлов Роман Анатолійович Доцент Доцент Канд. екон. наук Roman Pavlov 57191747161 S-2421-2017 Roman Pavlov 0000-0001-
7629-2730
Яковенко Владислав Сергійович Доцент Доцент Канд. екон. наук Vladyslav Iakovenko  - U-7113-2017 Vladyslav Iakovenko 0000-0002-
6325-8426
Семенча Ілона Євгенівна Професор професор Д-р екон. наук Ilona Semencha 57209535827  S-4143-2017  Ilona Semencha 0000-0002-
8736-3992
Яровенко Тетяна Сергіївна  Професор доцент Д-р екон. наук Tetiana Yarovenko 55319991700 U-1649-2017 Tetiana Yarovenko 0000-0002-
4665-6502
Куряча Наталя Вікторівна Доцент   Канд. екон. наук Natalia Kuriacha   B-8351-2018 Natalia Kuriacha 0000-0002-
7105-9232
Петриняк Уляна Ярославівна Доцент   Канд. екон. наук   57476537900      
Гордєєва-Герасимова Людмила Юріївна Старший викладач     Liudmyla Hordieieva-
Herasymova
  
  T-6450-2017    Liudmyla Hordieieva-
Herasymova
0000-0002-
8845-2890
Байлова Олена Олександрівна Асистент              
Олійник Тетяна Іванівна доцент доцент Канд. екон. наук Tetyana Oliynik 57211217824     0000-0003-
1224-3790

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35; 5 корп. ДНУ, кімн. 53
Телефон: +38 (056) 744-24-97
E-mail: ep@ef.dnu.edu.ua
Instagram: https://www.instagram.com/eup.dp.ua/

Керівництво та науково-педагогічний склад кафедри

Завідувачка кафедри – Гвініашвілі Тетяна Зурабівна, кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України.
Викладає навчальні дисципліни: «Стратегія підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інноваційний розвиток підприємства».
Наукові інтереси: управління змінами на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку.

Контакти: gviniashvili.t@ef.dnu.edu.ua


У складі кафедри працюють 10 викладачів, із них – 3 доктори економічних наук та 6 кандидатів наук, 1 старший викладач, 1 асистент, які є висококваліфікованими фахівцями у різних сферах економіки та менеджменту.

Гринько Тетяна Валеріївна
– доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
Викладає навчальні дисципліни: «Стратегія підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Управління змінами та розвитком підприємства».
Наукові інтереси: механізми інноваційного розвитку промислових підприємств; управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання.

Контакти: grinko.t@ef.dnu.edu.ua

Яровенко Тетяна Сергіївна – професор кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, доктор економічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Тренінг підприємницьких процесів», «Економіка та організація малого бізнесу», «Організація виробництва та торгівлі», «Проєктний аналіз».

Кучеренко Сергій Костянтинович – кандидат економічних наук, доцент.
Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Організація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва», «Підприємництво та бізнес-культура», «Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів підприємництва», «Економіка та фінанси підприємства».
Наукові інтереси: проблематика забезпечення українських підприємств іноземними інвестиціями; вдосконалення бізнес-структур промислових підприємств; оцінка ефективності систем організації управління підприємствами; проблеми підвищення прибутковості вітчизняних промислових підприємств.

Контакти: kucherenko.s@ef.dnu.edu.ua

Павлов Роман Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент.
Викладає навчальні дисципліни: «Інвестиційна діяльність підприємства», «Організація та управління електронною комерцією», «Організація і технологія здійснення біржової діяльності», «Техніка здійснення біржової діяльності» та ін.
Наукові інтереси: біржова діяльність; діагностика банкрутства; логістичний менеджмент суб’єктів господарювання.

Контакти: pavlov.r@ef.dnu.edu.ua

Яковенко Владислав Сергійович – кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії економічних наук України.
Викладає навчальні дисципліни: «Формування бізнес-моделі підприємства», «Потенціалі і розвиток підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Технології обґрунтування та просування стартап проєктів», «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктам».
Наукові інтереси: моделювання бізнес-процесів, прогнозування соціально-економічних процесів, креативна економіка, Data Science, соціальна інженерія.

Контакти: yakovenko.v@ef.dnu.edu.ua

Семенча Ілона Євгеніївна
– професор кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, доктор економічних наук, професор.
Викладає дисципліни: «Управління торгівельною справою», «Тренінг-курс Створення власного бізнесу», «Комерціалізація підприємницької ідеї», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Тренінг курс «Як заробляти гроші під час кризи».

Контакти: semencha.i@ef.dnu.edu.ua

Куряча Наталія Вікторівна – доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: «Оподаткування суб'єктів підприємництва», «Бізнес-комунікації», «Бізнес у соціальних мережах», «Економічний аналіз», «Критичне мислення у бізнесі», «Іміджеологія».

Контакти: kuriacha.n@ ef.dnu.edu.ua

Гордєєва-Герасимова Людмила Юріївна – старший викладач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: «Управління витратами», «Антикризове управління підприємствами», «Бізнес-етика», «Комплексний тренінг-курс».

Байлова Олена Олександрівна – асистент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: «Основи товарознавства», «Планування і контроль на підприємстві», «Основи підприємництва», «Вступ до спеціальності та академічна доброчесність».

Контакти: bailova@ef.dnu.edu.ua

Петриняк Уляна Ярославівна – доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, кандидат економічних наук.
Викладає навчальні дисципліни: «Бізнес-моделювання в підприємництві та торгівоі», «Організація виробництва».
Наукові інтереси: управління конкурентоспроможністю бізнес - структур, маркетинг та менеджмент діяльності підприємств.

Контакти: Petrinyak.u@ef.dnu.edu.ua

Олійник Тетяна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами
Викладає дисципліни: «Бізнес-моделювання в підприємництві та торгівлі», «Антикризове управління підприємством», «Планування і контроль на підприємстві», «Бізнес-моделювання на підприємстві».
Наукові інтереси Т.І. Олійник охоплюють широкий спектр проблем з економіки, глобалізації, управління, розвитку, людських ресурсів, інтелектуалізації, інформатизації, маркетингу, динамічних здібностей, міграції, туризму.

Контакти: oliinyk.t@ef.dnu.edu.ua
Освітня діяльність кафедри

Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами є випусковою за двома рівнями вищої освіти:

- перший (бакалаврський) рівень – 3 роки 10 місяців навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» (освітня програма «Економіка підприємства та організація бізнесу») за денною, заочною та вечірньою формами навчання
- перший (бакалаврський) рівень – 2 роки 10 місяців навчання (на основі ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста) за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» за денною, заочною та вечірньою формами навчання
- другий (магістерський) рівень – 1 рік 4 місяця навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» (освітні програми: «Економіка підприємства та управління бізнесом») за денною, заочною та вечірньою формами навчання
- другий (магістерський) рівень – 1 рік 4 місяця навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 073 Менеджмент (освітня програма: «Бізнес-адміністрування») за денною та заочною формами навчання

Наукова діяльність кафедри

За останні роки на кафедрі виконано та захищено 4 докторські дисертації, більше 20 кандидатських дисертацій. Зараз на кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Науково-педагогічні працівники здійснюють дослідження в межах наукової фундаментальної теми кафедри: д.н. 0122U001404 "Економічні детермінанти розвитку інноваційно-орієнтованих бізнес-структур в цифровому суспільстві" керівник д.е.н., професор Гринько Т.В.

У 2017 році викладачі кафедри розробили науковий проєкт «Концепція трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України», який отримав перемогу у конкурсі науково-дослідних робіт та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

За активної участі кафедри здійснюється випуск журналу Economic Stabiliti Studies, який включено до переліку фахових наукових видань з економічних наук.

Щороку колектив кафедри проводить Міжнародну науково-практичну конференцію, у якій беруть участь представники наукових шкіл з Німеччини, Франції, Польщі, Литви та інших країн ЄС.

Найбільш вагомі результати досліджень учасників конференції публікуються у колективних монографіях: «Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи» (2018 р.), «Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів XXI століття» (2019 р.), «Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва» (2020 р.), «Актуальні аспекти розвитку суб’єктів підприємництва в умовах глобальної економіки» (2021 р.), «Економіка і менеджмент 2022: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2022 р.), «Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації» (2023 р.) за загальною редакцією професорки Гринько Т.В.

У 2019-2020 н.р. викладачі кафедри опублікували посібник «Управління змінами та розвитком підприємства» (колектив авторів: Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З.), колективну монографію «Formation of organizational-economic mechanism of management and logistics of business entities in the system of economic security of Ukraine» (колектив авторів: Бикова В.Г., Величко Л.А., Гвініашвілі Т.З., Гринько Т.В., Лемберг А.Г., Павлов Р.А., Тімар І.В.) та ін.

Протягом останніх п’яти років викладачі, аспіранти, здобувачі та студенти кафедри взяли участь у понад 753 міжнародних та всеукраїнських конференціях, опублікували більш ніж 220 наукових статей, 28 монографій, у тому числі в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science.

Перспективним напрямом розвитку кафедри є інтеграція у світову наукову спільноту, підвищення рівня наукових розробок відповідно до сучасних європейських та світових стандартів.

 

Наукова робота студентів

Велику увагу на кафедрі приділяють організації науково-дослідної роботи студентів. Такий підхід відповідає сучасним вимогам європейського освітнього процесу, сприяє підвищенню зацікавленості студентів у результатах навчання, набуттю практичних навичок дослідницької роботи.

Студенти беруть активну участь у науково-практичних семінарах, конференціях, олімпіадах та конкурсах різних рівнів, що значно підвищує якість підготовки дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра з точки зору їхнього практичного впровадження.

За підсумками науково-дослідної роботи студентів «Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні» щорічно видається збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції, у якому відображено результати науково-дослідної роботи студентів.

У межах наукової роботи зі студентами на кафедрі функціонують наукові гуртки: «Актуальні проблеми управління підприємствами України» (керівники: д.е.н., професор Семенча І.Є.), «Сучасні проблеми розвитку суб’єктів підприємництва» (керівник: к.е.н., доцент Кучеренко С.К.) та «Сучасні тенденції розвитку підприємництва та торгівлі» (керівники: д.е.н., доцент Яровенко Т.С.).

Найбільш активні члени гуртка отримали рекомендації до вступу в магістратуру, працевлаштування, участі у літніх школах за кордоном.

Кафедра приділяє значну увагу питанням підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, де навчаються аспіранти денної та заочної форм навчання та докторанти.

Студенти беруть активну участь у конкурсах науково-дослідних робіт, стають дипломантами конкурсу «Інтелект-Творчість-Успіх» з отриманням грошового гранту на продовження наукових досліджень, учасниками стипендіальної програми ЗАВТРА.UA та майстер-класів провідних науковців-економістів зі світовим ім’ям.

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри здійснюється за напрямами: участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях та симпозіумах, співробітництво із навчальними закладами інших держав, спільні міжнародні наукові розробки у сфері економіки.

Виходячи з цього, встановлюються плідні зв’язки кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами з університетами: Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина), Вища Лінгвістична Школа (м. Ченстохова, Польща), Клайпедський університет (м. Клайпед, Литва), Університет професора доктора Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія), Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія).

Студенти мають можливість навчатися за різними програмами в університетах Європи (Польща, Італія, Бельгія, Франція) за Міжнародними програмами академічних обмінів ERASMUS MUNDUS-BMU-MID, FNEGE (Франція), згідно з якими передбачено двосеместрове навчання і стажування з отриманням стипендії в одному з дев’яти університетів-партнерів проєкту Західної Європи: University of Algarve (Португалія), Humboldt University Berlin (Німеччина), University of Bologna (Італія), University of Bordeaux 1 (Франція), University of Deusto (Іспанія), Pultusk Academy of Humanities (Польща), Aristotle University of Thessaloniki (Греція), University of Turku (Фінляндія), Vilnius University (Литва).

Кафедрою забезпечується участь студентів у міжнародних проєктах з академічних обмінів. Зокрема, здійснюється співпраця з Вищою школою менеджменту охорони праці (WSZOP) в місті Катовіце (Польща) в рамках спільної освітньої магістерської Програми Два дипломи та Познанським університетом економіки та бізнесу (Польща) за Програмою академічної мобільності студентів.
Проривом у міжнародній діяльності кафедри стало проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку за участю науковців країн Європейського Союзу».

Викладачі кафедри регулярно проходять стажування за кордоном та відвідують семінари, які проводять фахівці з країн Європи: Foundation Nationale pour L’Etseignement de la Gestion des Enterprises (FNEGE), Франція; Ecole Superieur Internationale de Commerce (ESIDEC), Франція; Kozmibski University, Poland; McGill University, Канада; INWENT – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH Німеччина; Cael Duisberg Centren demeinnutzige GmbH (Німеччина), «Українська ініціатива» – програма перепідготовки управлінських кадрів (проєкт профінансовано Європейським Союзом).

Розвиток міжнародного співробітництва, інтеграція в європейський освітній простір є одним із перспективних напрямів діяльності кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами найближчим часом.