Версія для друку

Кафедра економіки та управління національним господарством

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Бондаревська Ксенія Валентинівна

Kseniia Bondarevska
Доцент Доцент Канд. екон. наук Kseniia Bondarevska   AAF-9249-2019 Kseniia Bondarevska 0000-0001-8683-6834
Волошко Наталія Олексіївна

Nataliia Voloshko
Доцент Доцент Канд. екон. наук Nataliia Voloshko   Nataliia Voloshko   0000-0002-3384-140X
Дон Ольга Дмитрівна 

Olha Don
Старший викладач     Olga Don   T-7689-2017 Olga Don 0000-0003-1062-1671
Скрипник Наталія Євгенівна 

Skrypnyk Nataliia
Доцент Доцент Канд. екон. наук Skrypnyk Nataliia   C-3503-2018 Skrypnyk Nataliia 0000-0003-0147-3101
Ставицька Алла Василівна

Alla Stavytska
Доцент    Канд. екон. наук Alla Stavitska   T-8584-2017 Alla Stavitska 0000-0002-0077-4415
Стеблянко Ірина Олегівна 

Iryna Steblianko
Завідувач кафедри Доцент Д-р екон. наук Irina Steblianko 57191853477 C-8780-2016 Irina Steblianko 0000-0001-8103-1404
Яровенко Тетяна Сергіївна 

Tetiana Yarovenko
Професор Доцент Д-р екон. наук Tetiana Yarovenko 55319991700 U-1649-2017 Tetiana Yarovenko 0000-0002-4665-6502

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, каб. № 21, 22
Телефон: +38(056) 373-12-14
E-mail: eung_fe@ukr.net
Кафедра у Facebook: www.facebook.com/kafedraeung/

В.о. завідувача кафедри – Яровенко Тетяна Сергіївна, доктор економічних наук, доцент.

Освітній процес забезпечують: 2 доктори економічних наук, 5 кандидатів економічних наук, 1 старший викладач, 1 інженер II категорії, 1 старший лаборант.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Стеблянко Ірина Олегівна – доктор економічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Національна економіка», «Регіональна економіка», «Соціальна відповідальність».

Яровенко Тетяна Сергіївна – професор кафедри економіки та управління національним господарством, доктор економічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Світова економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України», «Міжнародний економічний аналіз», «Управління регіональним розвитком», «Глобальні маркетингові стратегії», «Трансформаційна економіка», «Міжнародні економічні відносини».

Бондаревська Ксенія Валентинівна – доцент кафедри економіки та управління національним господарством, кандидат економічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Міжнародна міграція», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Міжнародна соціально-економічна безпека», «Трансформаційна економіка та економічна політика держави», «HR-менеджмент».

Волошко Наталія Олексіївна – доцент кафедри економіки та управління національним господарством, кандидат економічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Країнознавство», «Транснаціоналізація світової економіки», «Національна економіка», «Державне та регіональне управління», «Регулювання соціально-економічних процесів».

Скрипник Наталія Євгенівна – доцент кафедри економіки та управління національним господарством, кандидат економічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», «Європейська економіка», «Інтеграція України в ЄС», «Світова економіка», «Національна економіка».

Ставицька Алла Василівна – доцент кафедри економіки та управління національним господарством, кандидат економічних наук. Викладає дисципліни: «Міжнародні валютно-кредитні відносини», «Глобальні макроекономічні відносини», «Організація бізнесу», «Економічний розвиток сучасної цивілізації», «Теорія міжнародних економічних відносин», «Історія міжнародних економічних відносин», «Регуляторна політика СОТ».

Дон Ольга Дмитрівна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Міжнародна безпека», «Міжнародні організації», «Економічні системи епохи глобальних змін», «Організація бізнесу», «Глобальна торгова система».

Кулакова Юлія Анатоліївна – інженер II категорії кафедри економіки та управління національним господарством.

Гірман Наталія Петрівна – старший лаборант кафедри економіки та управління національним господарством.

Кафедра економіки та управління національним господарством є випусковою за двома рівнями вищої освіти:

перший (бакалаврський) рівень – 3 роки 10 місяців навчання за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародні економічні відносини»);
другий (магістерський) рівень – 1 рік 5 місяців навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародні економічні відносини»).Напрямки наукових досліджень кафедри
:

1. Структурний розвиток національної економіки.
2. Соціальна економіка.
3. Світова економіка і регулювання міжнародних економічних відносин.
4. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин.
5. Міжнародні соціально-економічні процеси.
6. Міжнародний ринок праці та міграційна безпека.

Професорсько-викладацький склад кафедри виконує науково-дослідну роботу за темами:

– «Глобальні проблеми, загрози та виклики економічного розвитку» (№ 0116U003356), 2016-2018 рр.;
– «Нові тренди соціально-економічного розвитку у глобальному вимірі» (№ 0119U101150), 2019-2021 рр.

Перемоги студентів у конкурсах та олімпіадах:

– Аксьонова А.О. під керівництвом к.е.н., доц. Бондаревської К.В. посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2019 р.);

– Аксьонова А.О. під керівництвом к.е.н., доц. Бондаревської К.В. посіла ІІ місце в обласному конкурсі «Досягнення цілей сталого розвитку» Програми розвитку ООН в Україні (2019 р.);

– Каряка В.І. під керівництвом к.е.н., доц. Бондаревської К.В. отримала диплом у номінації: «Творчий підхід у вирішенні завдання» на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності: «Управління персоналом та економіки праці» (2018 р.);

– Піліна О.О. під керівництвом к.е.н., доц. Волошко Н.О. отримала диплом ІІІ-го ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» (2019 р.);

– Литвиненко І.І. під керівництвом д.е.н., проф. Сардака С.Е. отримала диплом ІІІ-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Міжнародні економічні відносини» (2018 р.).

Програми навчання за кордоном:

– у межах співпраці з Університетом прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина) діє програма подвійного диплому за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти;
– у межах співпраці з Університетом м. Ле-Ман (Франція) діє програма подвійного диплому за другим (магістерським) рівнем.


Студенти та аспіранти беруть активну участь у програмі міжнародного обміну Erasmus Mundus, що на конкурсній основі надає можливість протягом одного-двох семестрів навчатися в європейських університетах в рамках академічної мобільності.

Можливості працевлаштування випускників:

Підготовка фахівця з міжнародних економічних відносин надає конкурентні переваги та широкі можливості вибору місця майбутнього працевлаштування, виходячи з власних бажань та наявної кон’юнктури на ринку праці. Робота в сфері міжнародних економічних відносин є перспективною, галузь має тенденцію до динамічного розвитку та об’єктивно-необмежуваного поля діяльності, яка передбачає постійність зв’язків у межах економічної, політичної та культурної співпраці з представниками інших країн світу.

Випускники спеціальності можуть працювати на підприємствах усіх форм власності, в тому числі з іноземним капіталом, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування та бути фахівцями з міжнародних економічних відносин у сучасному бізнес-середовищі.

Викладачами кафедри постійно підтримуються зв’язки із потенційними роботодавцями, що надає додаткові можливості студентам для подальшого працевлаштування.