Версія для друку

Кафедра біохімії та фізіології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Ушакова Галина Олександрівна зав. кафедри проф. д-р біол. наук Galyna Ushakova 7004018560 D-2733-2016 Galyna Ushakova 0000-0002-5633-2739
Севериновська Олена Вікторівна декан БЕФ,проф. проф. д-р біол. наук Северинов ська Олена 7801581377 X-7379-2018 O. Severynovska 0000-0002-0002-1237
Дьомшина Ольга Олександрівна доц. доц. канд. біол.наук Ольга Дьомшина (Dyomshina) 55843770800 D-2971-2016 Dyomshina Olga 0000-0001-7791-4028
Горіла Марина В’ячеславівна доц. доц. канд. біол.наук Marina Gorelaya 6507886781
6505786266
S-5965-2017 Marina Gorelaya 0000-0002-1385-6751
Скорик Олена Денисівна доц. канд. біол.наук Скорик О.Д. 55250777500 T-3502-2017 Скорик О.Д. 0000-0002-3177-1014
Хоменко Олена Миколаївна доц. доц. канд. біол.наук Olena Khomenko - V-3750-2018 Olena Khomenko 0000-0001-9341-6192
Довбань Олена Олександрівна - - - Олена Довбань 57194472511 ABG-7559-2020 Olena_Dovban 0000-0002-7851-3629

Адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Казакова, 24, корп.17, 4-й поверх
Телефон: +38 (056) 776-58-70
E-mail: biochemistry@i.ua
Сайт кафедри: www.biochemistry-dnu.dp.ua

Завідувачка кафедри – Ушакова Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор.

Колектив кафедри:

2 професори, д.б.н. – Ушакова Галина Олександрівна, Севериновська Олена Вікторівна
4 доценти, к.б.н. – Горіла Марина В’ячеславівна, Дьомшина Ольга Олександрівна, Скорик Олена Денисівна, Хоменко Олена Миколаївна
1 асистент – Довбань Олена Олександрівна

Сумісники:
Доцент, канд. мед. наук, Ставицький Віктор Валерійович, Директор НМЦ ПДО ПК
Стейкхолдери-викладачі:
Професор, докт. біол. наук, Недзвецький Віктор Станіславович, Науково-дослідний центр Дніпровського державного агро-економічного університету.
Доцент, канд. біол. наук, Кириченко Світлана Василівна, начальниця навчально-методичного відділу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Зав. лабораторії – Щербина Тетяна Володимирівна
Інженер Цуркан Олександр Михайлович
Освітня діяльність:

Кафедра біохімії та фізіології забезпечує підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами спеціальності 091 Біологія:
– Біохімія та фізіологія (з 2019 року)
– Біоінформатика (з 2022 року)

Кафедра біохімії та фізіології забезпечує підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами спеціальності 091 Біологія:

– Біохімія (з 2018, 2019 року)
– Біохімія та фізіологія (з 2020 року)

Кафедра біохімії та фізіології забезпечує підготовку за третім (PhD) рівнем вищої освіти за освітньою програмою спеціальності 091 Біологія:

– Біологія
Наукова робота:

Наукова робота спрямована на визначення молекулярно-біохімічних та фізіологічних механізмів навчання, пам’яті, адаптації нейронів та гліальних клітин головного мозку до стресогенних факторів, посттравматичного синдрому та за умов ризику ураження головного мозку, а саме участі в них нейроспецифічних протеїнів та глікозаміноглікан-зв’язуючих компонентів міжклітинного матриксу. Проводяться дослідження природних нейропротекторних речовин. Поряд з цим досить широко проводяться дослідження печінки, нирок, підшлункової залози, системи червоної крові та кісткового мозку під впливом ксенобіотиків.

До наукових пріоритетів кафедри відноситься фундаментальне комплексне дослідження біохімічних та фізіологічних механізмів метаболічного стресу та нейрофізіологічних механізмів керування й регуляції функціональних систем.

Міжнародні проєкти та гранти:

- Договір про співробітництво між ДНУ та Інститутом фізіології та харчування тварин ім. Кєлановського (Яблона, Польща);


К.б.н. Ковальчук Ю.П. під час відрядження до Інституту фізіології та харчування тварин ім. Кєлановського (Яблона, Польща), 2022 р.

Проф. Ушакова Г.О. в лабораторії Інституту фізіології та харчування тварин ім. Кєлановського (Яблона, Польща), 2019 р.

- Договір про співробітництво між ДНУ імені Олеся Гончара та факультетом біології Лундського університету (Швеція);


Проф. Ушакова Г.О. у Лундському університеті, 2016 р., експериментальні роботи за проєктом «Вплив нейрозапалення, індукованого метаболічним синдромом, на морфологію та функції мозку Apoe-/- мишей за різної дієти»

Асистент, Олена Довбань
(в лабораторії факультету біології Лундського університету, Швеція)

– Грант професору Недзвецькому В.С. на стажування в Бінгольському університеті (м. Бінгол, Туреччина) на період 2015-2021 років;

– Грант професору Ушаковій Г.О., співробітникам НДЛ біохімії, НДІ біології – Бабець Я., Довбань О., Муравйовій Д., студентам кафедри – Жованник В., Отряжему П. та Семенко А. на стажування в Варшавському університеті (Польща) на навчальних наукових курсах PolLASA в межах виконання діючої угоди про співпрацю між ДНУ ім. Олеся Гончара та Лундським Університетом (Швеція) на період 2016-2017 року;


– Участь професора Ушакової Г.О. в березні 2017 року в семінарі з розробки навчальної програми з (біо)хімії за програмою ERASMUS+ в рамках проєкту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (м. Вільнюс, Литва).
Професори (зліва направо): Едіта Сузієделієне, Галина Ушакова, Валентина Дагієне (координатор проєкту) 
в навчальній біохімічній лабораторії Центру природничих наук Вільнюського університету (Литва)

- Грант професору Ушаковій Г.О. для проведення лекцій в Університеті Копенгагену, Данія (2008 р.);

У травні 2016 року розпочалося міжнародне співробітництво з Університетом імені Бен-Гуріона (Ізраїль). Протягом 2016−2018 навчального року на кафедрі тричі побував асистент професора (лектор), науковий співробітник департаменту анестезіології та критичного захисту цього університету Бойко Метью, який провів цикл лекцій для викладачів, аспірантів та студентів ДНУ. Протягом зими-весни 2022 р проведені воркшопи в онлайн режимі з практичної нейробіології для магістрів та аспірантів кафедри.

Протягом березня-квітня професор Федор Кондрашов, Інституту Науки та Технологій (Австрія) провів серію онлайн лекцій з еволюційної геноміки.


Кафедра біохімії та фізіології має великий досвід підготовки висококваліфікованих фахівців. У період навчання студенти проходять виробничу та преддипломну практику в клініко-діагностичних лабораторіях “Інвітро”, “Сінево”, “Імуно-Тест”, в лабораторіях міста та області, в науково-дослідних інститутах та установах України.
  
Навчальна практика


Виробнича практика (біохімія)

Практика (біохімія)
Практика (біохімія)

Аспіранти та викладачі кафедри регулярно демонструють високі результати своїх досягнень, беручи участь в міжнародних наукових конференціях, конгресах, конкурсах. Студенти-біохіміки та фізіологи є членами Українського біохімічного й фізіологічного товариств, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і конференціях, є учасниками наукових шкіл, призерами олімпіад та нагороджені дипломами I-III ступенів за кращі доповіді на з’їздах та симпозіумах.

 

Значна частина випускників кафедри отримала наукові ступені та звання і нині обіймають ключові посади у вітчизняних та закордоних науково-дослідних та навчальних закладах України, а також у багатьох країнах близького та далекого зарубіжжя (Канада, Франція, Польща, Чехія, Німеччина, Швеція, Іспанія, Китай, США).

Щодва роки в Дніпровському національному університеті, починаючи з 2011 року, тоді ще кафедрою біофізики та біохімії біолого-екологічного факультету було започатковане проведення Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології». У жовтні 2017 року відбулися IV конференції присвячена 100-річчю ДНУ. Тоді в роботі конференції взяли участь 292 учасники, серед них – 44 іноземних (з Туреччини, Швеції, Чехії, Білорусі, США, Норвегії, Польщі). У жовтні 2020 року проведена V конференція.


У форматі круглого столу були представлені доповіді з актуальних питань нейробіології, медичної біохімії, клітинної біології. Були презентовані результати досліджень впливу різних природних антиоксидантів які мають протекторні властивості для багатьох клітин та органів. Жваву дискусію серед учасників конференції мали сучасні результати щодо молекулярних механізмів патогенезу кардіоваскулярних та онкологічних хвороб.

1-2 жовтня 2020 р., Дніпро, Україна. Конференція проходила на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в режимі on-line. Презентації та обговорення новітніх результатів відбувалися за секціями:
1) нейробіологія; 2) медична біохімія та фізіологія; 3) екологічна біохімія; 4) клітинна біологія.

На конференції обговорювалися нові результати у напрямку розкриття біохімічних, молекулярних та клітинних механізмів розвитку хвороб Альцгеймера, Паркінсона, посттраматичного синдрому, цукрового діабету, тощо.

Наступна конференція запланована на 1-2 жовтня 2022 року.
https://www.biochemistry-dnu.dp.ua/registration2022.html

Ласкаво просимо до Дніпра!

Теплою була зустріч випускників кафедри різних років під час святкування 100-річчя нашої Альма-матер. Стільки приємних спогадів, світлин зі студентського життя!


Викладачі кафедри організовують проведення інтенсив-практикумів, лекцій, семінарів, екскурсій для вчителів і учнів-слухачів 9-11 класів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, учнів загальноосвітніх навчальних закладів міст та районів області І-ІІІ ступенів.