Версія для друку

Кафедра англійської філології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Анісімова
Алла Ігорівна
доцент,
завідувач
кафедри
англійської
філології
доцент,
к. філол. н.
к. філол. н. Алла Анисимова Алла Анисимова Alla_Anisimova3 0000-0003-
1593-2137
Білова
Алла Григорівна
ст. викладач Алла Белова Alla Bilova Alla_Belova 0000-0001-
5335-8880
Буділова
Олександра Володимирівна
доцент к. філол. н. к. філол. н. Александра Будилова Alexandra Budilova Alexandra_Budilova 0000-0002-
5143-1375
Волкова
Марина Юріївна
доцент доцент,
к. філол. н.
к. філол. н. Марина Волкова Marina Volkova Maryna_Volkova 0000-0003-
1038-7870
Гонсалєс-Муніс
Світлана Юріївна
доцент доцент,
к. філол. н.
к. філол. н. Svitlana Honsalies-Munis Svitlana Honsalies-Munis Svitlana_Honsalies-Munis 0000-0001-
7059-3962
Добрушина
Марія Юріївна
викладач Добрушина Марія Юріївна Mariia Dobrushyna Mariia_Dobrushyna 0000-0001-
8799-990X
Конопелькіна
Олена Олексіївна
доцент доцент,
к. філол. н.
к. філол. н. Konopelkina Helen Helen Konopelkina Helen_Konopelkina 0000-0002-
7368-9596
Корольова
Лариса Вікторівна
викладач Лариса Корольова Larisa Koroliova Larisa_Koroliova 0000-0002-
1517-9723
Лисенко
Наталії Олександрівни
доцент к. філол. н. к. філол. н. Лисенко Наталія Олександрівна Nataliia A Lysenko Nataliia_Lysenko3 0000-0002-
0171-6209
Лобанова В.В. ст. викладач Валентина Лобанова Валентина Лобанова Valentina_Lobanova 0000-0002-
9448-8195
Сафонова
Наталія Анатоліївна
доцент доцент,
к. філол. н.
к. філол. н. Safonova Nataliia Nataliia A. Safonova Nataliia_Safonova 0000-0002-
5980-4658
Семешко
Ніна Михайлівна
доцент доцент,
к. філол. н.
к. філол. н. Нина Семешко Нина Семешко Nina_Semeshko 0000-0003-
2826-0392
Шишкіна
Ірина Василівна
доцент к. філол. н. к. філол. н. Шишкіна Ірина Василівна,
Shyshkina Iryna
Irina Shyshkina Irina_Shyshkina 0000-0003-
0027-4020
Яшкіна
Вікторія Володимирівна
доцент доцент,
к. філол. н.
к. філол. н. Вікторія Яшкіна Виктория Яшкина Viktoria_Yashkina 0000-0003-
0570-8772

Адреса: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, поверх 10
Тел.: (056) 374-98-73
E-mail: kafedra_uaf@i.ua

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Анісімова Алла Ігорівна.

Кафедру засновано у 1972 році.

Кафедра англійської філології здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014 Середня освіта: Англійська мова і література
– 035.041 Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури

Кафедра англійської філології здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.041 Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури

У 2002 році при кафедрі було створено навчальну лабораторію сучасних технологій навчання іноземним мовам, яка разом із кафедрою співпрацює з різними навчальними закладами, зацікавленими у підготовці й підвищенні кваліфікації викладачів англійської мови.

Протягом багатьох років на кафедрі досліджуються проблеми лексикології, лінгвостилістики, міжкультурної комунікації та культурологічного підходу до викладання мови; лексичні, граматичні та стилістичні проблеми лексичних одиниць та їх перекладу. Результати наукових пошуків членів кафедри друкуються у фаховому збірнику «Англістика та американістика», який випускається з 2004 року, та обговорюються на щорічних Всеукраїнських конференціях, які проводяться кафедрою.

У 2012 році кафедра англійської філології брала участь у міжнародному проекті Темпус IV «Розвиток та впровадження освітніх програм з мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України», над яким працює разом з іншими ВНЗ України, Грузії, Німеччини, Латвії та Литви.

6-9 вересня 2016 року в Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі пройшла підсумкова конференція в рамках спільного проекту Європейського Союзу Темпус «Розвиток та впровадження освітніх програм з мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України» (530360-TEMPUS-14-2012-GE- TEMPUS JPCR). Головними цілями конференції було визначено презентування досягнутих за проектом результатів та обмін досвідом між партнерами. Цілі було досягнуто.

Від ДНУ імені Олеся Гончара конференцію відвідала делегація на чолі з ректором університету, академіком Миколою Поляковим, у складі проректора з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародного співробітництва професора М. П. Д’яченка, декана факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, професора І. С. Попової, завідувача кафедри англійської філології А. І. Анісімової, завідувача кафедри української літератури Н. П. Олійник, доцентів кафедри англійської філології Н. А. Сафонової і Л. О. Глухової.

Головними здобутками ДНУ імені Олеся Гончара є відкриття спеціалізації «Мультилінгвальна освіта» для студентів-магістрів англійського відділення (затверджена на засіданні Вченої ради ДНУ 09.06.2016, пр. № 13), забезпечення навчально-методичною літературою з проблем мультилінгвізму/мультикультуралізму (переклад), серед яких фундаментальна праця К. Бейкера «Основи білінгвальної освіти та білінгвізму» (5-те видання), а також створення та оснащення мультилінгвальної лабораторії (корп. 1, ауд. 1005).