Версія для друку

Факультет міжнародної економіки

вул. Наукова, 13, 9 корпус ДНУ, кімн. 421
Телефон деканату: (056) 374-97-13
Сайт факультету: www.fme.dnu.dp.ua
                           fme@fme.dnulive.dp.ua
                           www.facebook.com/groups/1073469436051072

Факультет міжнародної економіки

Історична довідка

Факультет міжнародної економіки бере початок з жовтня 1997 року. За період існування факультет здійснив підготовку понад 3000 висококваліфікованих фахівців-міжнародників, фахівців з управління персоналом та економіки праці, фахівців з міжнародних економічних відносин, фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, а також, починаючи з 2011 року, веде підготовку фахівців з туристичного бізнесу. Навчальний процес на факультеті забезпечують 44 викладача: 7 докторів наук, 21 кандидатів наук, 16 викладачів та асистентів.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Стукало Наталія Вадимівна, доктор економічних наук, професор.
Заступник декана з навчальної роботи – Сімахова Анастасія Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Трифонова Ольга Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Редько Вікторія Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з організаційно-виховної роботи – Кобченко Андрій Андрійович.
Заступник декана по роботі з іноземними студентами – Гапоненко Світлана Олександрівна.

Структурні підрозділи факультету

Інші структурні підрозділи факультету:

• Навчально-методична лабораторія фінансового менеджменту кафедри міжнародної економіки і світових фінансів
• Навчально-методична лабораторія кафедри менеджменту та туристичного бізнесу

Дізнайся про факультет із перших вуст!

Декан Наталія Стукало в студії "ОТВ Дніпро"
: про переваги факультету, перспективи працевлаштування й актуальні програми міжнародного обміну

Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (освітні програми „Міжнародні економічні відносини” та „Міжнародна економіка”)
Спеціальність 073 Менеджмент (освітні програми „Менеджмент організацій”, „Міжнародний менеджмент” та „Управління людськими ресурсами (HR-менеджмент)
Спеціальність 242 Туризм (освітні програми „Туристичний бізнес” та „Міжнародний туризм”)

Наші переваги

- навчання в одному з найпрестижніших і найкращих ВНЗ України;
- отримання диплома за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр, PhD;
- освітні послуги міжнародного рівня;
- участь у міжнародних програмах стажування та навчання студентів за кордоном, можливість навчання у Німеччині та Франції з отриманням диплома бакалавра та магістра Університету прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина) та диплома магістра Університету м. Ле-Ман (Франція);
- практична підготовка, володіння як мінімум двома іноземнми мовами;
- викладацька та студентська міжнародна мобільність;
- досвідчений та креативний професорсько-викладацький склад;
- спецкурси англійською мовою;
- сучасні методи навчання та дружня командна робота;
- актуальні наукові дослідження;
- гарантоване працевлаштування та успішна кар`єра.

Наукова та науково-технічна діяльність

На факультеті міжнародної економіки здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних працівників через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» та 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Діє Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора економічних наук.

На факультеті видається Вісник Дніпровського університету. Серія Світове господарство і міжнародні економічні відносини, який включений до переліку фахових видань згідно з Постановою Президії ВАК України від 06.10.2010 р. № 3-05/6 (https://dnu-wej.dp.ua/index.php/sgmev/index).

Для публікації основних результатів наукових досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань із питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій у 2012 р. було заснована нова серія у журналі «Вісник Дніпропетровського університету» - «Менеджмент інновацій».

Журнал активно розвивається, входить до цілого ряду наукометричних баз та з 2017 року перейменований у European Journal of Management Issues (https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI).

Наукова діяльність студентів
Студенти факультету беруть активну участь у науковій роботі

Міжнародні контакти

Одним з основних пріоритетів факультету завжди було і є встановлення ділових зв'язків із закладами вищої освіти інших країн. Завдяки цьому багато хто з викладачів кафедри пройшли стажування в університетах країн Західної Європи і США.

Студенти факультету постійно беруть участь у зустрічах з послами та представниками посольств країн Європи і США в Україні.

В рамках співпраці з 2007 року факультет міжнародної економіки ДНУ імені Олеся Гончара та Університету прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина) діє програма подвійного диплому за рівнем «бакалавр» для напрямів «Міжнародна економіка», «Менеджмент» та за спеціальністю «інженер-економіст». У межах програми студенти факультету на конкурсній основі мають можливість вчитися в німецькому університеті протягом двох семестрів (навчання здійснюється німецькою мовою) і готувати диплом під керівництвом німецьких фахівців. При успішному виконанні навчального плану ДНУ дозволяє студенту отримати два дипломи одночасно: диплом бакалавра відповідного напряму ДНУ імені Олеся Гончара і диплом Університету прикладних наук м. Міттвайда. Вже понад 110 студентів ФМЕ ДНУ ім. О.Гончара вже взяли участь в цій програмі.

ФМЕ активно працює над розвитком відносин з Університетом Ле-Ман м. Мен (Франція) (факультет права, економіки та менеджменту). Восени 2008 року був підписаний договір про надання можливості студентам спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Менеджмент» ДНУ імені Олеся Гончара отримувати подвійний диплом магістра в університеті м. Мен. В Університеті Ле-Ман навчання здійснюється на французькій мові. Уже 19 студентів ФМЕ ДНУ ім. О.Гончара пройшли курс навчання в університеті м. Мен.

Студенти та аспіранти факультету беруть активну участь у програмі міжнародного обміну Erasmus Mundus, що, на конкурсній основі, надає можливість протягом одного-двох семестрів здійснювати навчання в європейських університетах в рамках академічної мобільності. Уже понад 10 студентів і аспірантів ФМЕ ДНУ імені О.Гончара були скористалися можливістю навчатися в закордонних ЗВО (навчання відбувається в основному англійською мовою).

Крім цього студенти беруть активну участь в індивідуальних програмах стажувань та навчання в інших країнах (в Іспанії, Великобританії, США, Канаді, Італії, Швейцарії, Угорщини, Австрії, Польщі та ін.).

Студентське життя

Рада студентів факультету міжнародної економіки діє з 2002 року.
Голова ради студентів ФМЕ: Гринцевич Юлія.

Міс ДНУ 2014

Валерія Березняк (ФМЕ), Міс ДНУ 2014

Відповідно до прийнятих змін щодо стосується студентського самоврядування, рада студентів отримала право брати участь у вирішенні таких питань, як: відрахування і поновлення студентів на навчання в університеті; переведення студента з бюджетної на контрактну форми навчання та навпаки; призначення стипендій тощо.

З початком АТО на Сході України основним напрямом діяльності РС ФМЕ став соціальний сектор.

Студенти факультету активно та з відчуттям великої відповідальності долучаються до благодійних акцій та інших соціальних ініціатив.

Постійно відбувається збір необхідних речей (теплого одягу, засобів особистої гігієни, коштів) для потреб переселенців та військовослужбовців. 

Була проведена акція по збору крові для поранених військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів. Зібрану кров отримають госпіталі, куди продовжують надходити постраждалі в ході АТО. 

Загальна мета акції:
- зібрати донорську кров для військовослужбовців, поранених під час військових дій на Сході країни;
- об’єднання викладачів, студентів та працівників університету заради однієї мети.

Акція по збору крові для поранених військовослужбовців

Випускники факультету міжнародної економіки працюють у закладах вищої освіти, приватних фірмах, на промислових підприємствах, в органах місцевого і державного управління, банківських та страхових установах, міжнародних аудиторських компаніях, туристичних компаніях. Студенти, які пройшли навчання за програмами двох дипломів, що діють на нашому факультеті, працюють за кордоном у таких відомих корпораціях, як концерн BMW (Німеччина), BOSCH (Німеччина), Mercedes-Benz (Німеччина), Siemens (Німеччина), Renault (Франція), Bio-Rad Laboratories (Американо-Німецький холдинг), Westlake Chemical Corp. (США-Німеччина), PricewaterhouseCoopers (Німеччина) та інших, не менш відомих корпораціях світу.

Успішні випускники ХХІ століття


Олександр Ракша

Державний службовець, займає посаду Начальника управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації.

Випускник 2008 року.
«У 2008 році я закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, факультет міжнародної економіки за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» та здобув кваліфікацію економіста. Ця освіта надала мені теоретичні знання у сфері міжнародних відносин, зовнішньоекономічної діяльності та заклала фундамент для розвитку моєї майбутньої кар’єри. Зараз я маю надзвичайно цікаву роботу, яка є логічним продовженням мого навчання та кар’єри.

Щорічно студенти факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара проходять виробничу та ознайомлювальну практики у сфері зовнішньої політики та європейської інтеграції в Управлінні зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації.

Приєднуйтесь до факультету міжнародної економіки ДНУ та станьте частиною великої команди професіоналів у сфері міжнародних економічних відносин».

Кирило Баталов

Заступник делегата Агенції місцевої демократії Дніпропетровської області.

Випускник 2010 року. Отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

«Займаюсь підготовкою проектних пропозицій із метою залучення місцевих громад; питаннями стратегічного розвитку організацій Дніпропетровської області; сприянням підвищенню іміджу області за кордоном, а також інформуванням потенційних донорів стосовно локальних ініціатив; підготовкою і проведенням тренінгів для представників територіальних громад Дніпропетровської області.

Завдячую Alma mater за отримані знання; вивчення двох іноземних мов; набуття практичного досвіду й професійних навиків; навчання у високопрофесійних досвідчених викладачів; знайомства з новими друзями та найкращі студентські роки на факультеті міжнародної економіки».

Ірина Комарова

Спеціаліст з підбору та адаптації персоналу в Міжнародній аутсорсинговій компанії.Випускниця 2017 року факультету міжнародної економіки за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», отримала диплом магістра з відзнакою.
«Ще до вступу до університету я чітко розуміла – моя майбутня професія буде пов'язана з роботою з людьми. Навчання на факультеті міжнародної економіки за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» допомогло мені зрозуміти, що я зробила правильний вибір.

Перший досвід я отримала, проходячи стажування та практики в різних компаніях. Починала свою кар'єру в якості помічника рекрутера в рекрутинговому агентстві. З тих пір пройшло не так багато часу, і зараз я вже працюю спеціалістом з підбору та адаптації персоналу в Міжнародній аутсорсинговій компанії. Я щиро вірю, що талановиті співробітники є основою будь-якої компанії. А для того, щоб бути професіоналом у сфері управління персоналом, необхідно навчатися за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». І навчити цьому зможе досвідчений професорсько-викладацький склад факультету міжнародної економіки.

Щиро завдячую тобі, мій факультет!»