Версія для друку

Дробахін Олег ОлеговичПерший проректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки

Заслужений діяч науки і техніки України

доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти:
Телефон робочий: (056) 374-98-02
E-mail: first_prorektor@dnu.dp.ua

Наукова біографія

У 1979 р. закінчив Дніпропетровський державний університет (ДДУ) за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». Навчався в аспірантурі за спеціальністю «Радіофізика, квантова радіофізика включно» на кафедрі фізики НВЧ ДДУ. У 1989 р. у Московському фізико-технічному інституті захистив дисертацію на здобуття степені кандидата фізико-математичних наук із спеціальності «Радіофізика» за темою «Визначення параметрів шаруватих діелектричних структур за особливостями відбитих сигналів». У 1999 р. у Харківському державному університеті захистив дисертацію на здобуття степені доктора фізико-математичних наук за спеціальностями «Фізика приладів, елементів і систем» та «Радіофізика» за темою «Радіофізичні принципи визначення параметрів об’єктів за значеннями узагальнених власних частот». Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Радіофізика» отримав в 1991 р., звання доцента і професора по кафедрі фізики НВЧ отримав у 1998 і 2002 роках. Автор та співавтор більше 450 наукових та навчально-методичних праць, з них 198 відображено у науковометричній базі Scopus, 2 винаходів. Галузь наукових інтересів: мікрохвильові вимірювання в вільному просторі і НВЧ трактах, голографічний підхід до НВЧ вимірювань, розв’язок оберненої задачі для шаруватих структур, цифрова обробка сигналів з використанням засобів параметричного спектрального аналізу.

Профілі в науковометричних базах:
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003374097
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7PXaTdMAAAAJ&hl=ru
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/U-9647-2017 
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Oo_Drobakhin/reputation  

До 1991 р. працював на інженерних та наукових посадах у НДЧ університету. З 1991 р. працював доцентом, професором, завідувачем кафедри фізики НВЧ, кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики. З 2019 р. – перший проректор університету, за сумісництвом – професор кафедри прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів. Читав лекції з 6 нормативних курсів, 10 спеціальних курсів, 6 з яких були авторськими. Надруковано 27 робіт навчально-методичного характеру, з яких 16 є навчальними посібниками. Чотири студенти являлися призерами національних конкурсів студентських робіт. Багато років очолював науково-методичну раду факультету, був заступником голови підкомісії «Прикладна фізика та наноматеріали» науково-методичної ради МОНУ, співавтор відповідних стандартів. У теперішній час читає наступні дисципліни: «Коливання та хвилі», «Принципи мікрохвильової голографії», «Комп’ютерний експеримент та цифрова обробка даних», «Комп’ютерні методи обробки сигналів». Під керівництвом підготовлено та захищено 6 кандидатських дисертацій.

Є старшим членом міжнародного інституту інженерів з електрики і електроніки (США), членом європейської мікрохвильової асоціації. Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Член спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій (Харківський національний університет). Є членом експертної ради з експертизи дисертацій з фізики та астрономії ДАКВК МОНУ, секції «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» наукової ради МОНУ, членом наукової ради НАНУ «Радіофізика та електроніка НВЧ». Член редколегій 3 наукових журналів, включаючи журнал "Известия вузов. Радиоэлектроника". Був керівником 7 держбюджетних та 4 госпрозрахункових тем. Був опонентом 25 докторських та кандидатських дисертацій.

Входив до складу експертних груп ДКАУ з вибору розгінного блоку в проекті Зеніт (сухопутний старт), з розгляду ескізних проектів ракети-носія «Циклон-4», першої ступені ракети-носія «Таурус», передстартових матеріалів для супутників «Січ-1М», «Січ-2».

Нагороджений подякою МОНУ, почесною грамотою головного управління освіти та науки Обласної державної адміністрації, почесними грамотами ректорату, почесною медаллю «За вірну службу ДНУ». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Указ Президента України від 07.04.17 № 101/2017), заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України від 12.10.18 № 318/2018).