ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Біологія. Медицина

Regulatory Mechanisms in Biosystems публікує рецензовані оригінальні наукові та оглядові статті з усіх аспектів регуляторних механізмів у біологічних системах від молекулярного рівня їх організації до організменного рівня. Науковий журнал зосереджений на фізіологічних механізмах регуляції обмінних процесів, біохімічних та фізіологічних особливостях будь-якого виду, включаючи людину. Журнал охоплює широкий спектр регуляторних механізмів у біологічних системах, пов'язаних як із природними процесами, так і з процесами, перетвореними під впливом хімічних речовин, медичних препаратів і будь-яких інших техногенних факторів. Ми публікуємо статті, що презентують винятково клінічні дослідження хворих, результати клінічних випробувань, якщо такі статті допомагають вирішувати важливі питання регуляторних механізмів у біосистемах. Regulatory Mechanisms in Biosystems фокусується на високоякісних дослідженнях, що мають науково обґрунтовані висновки, цікаві для широкого наукового кола. Журнал публікує результати досліджень у таких основних галузях: біохімія, молекулярна біологія, біоінформатика, біофізика, клітинна біологія, ендокринологія, генетика, імунологія, мікробіологія, фізіологія, нейронаука, фармакологія, токсикологія.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (для біологічних наук - постанова ВАК України від 26.01.2011 р., наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р., для медичних наук - постанова ВАК України від 26.01.2011 р., наказ МОН України № 820 від 11.07.2016 р.).
Мови видання: україньска, російська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність: щоквартально (з 2017 р.) 15 березня, 15 червня, 15 вересня, 15 грудня
Головний редактор: О.Є. Пахомов
Заступники головного редактора: І.М. Бондаренко, John A. McLachlan, Melamed Israel, Stefan G. Pierzynowski
Відповідальний секретар: В.В. Бригадиренко
Скорочена назва: Regul. Mech. Biosyst.
Regulatory Mechanisms in Biosystems ISSN 2519-8521
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина ISSN 2310-4155; e-ISSN 2312-7295
Видавець: Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22623-12523 ПР від 24.03.2017
Адреса: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна
Web-сайт журналу: medicine.dp.ua

Правила оформлення статті: medicine.dp.ua/index.php/med/pages/view/author


Статті журналу:

 Т. 1 (1) 2010
Завантажити

 Т. 1 (2) 2010
Завантажити

 Т. 2 (1) 2011
Завантажити

 Т. 2 (2) 2011
Завантажити

 Т. 3 (1) 2012
Завантажити

 Т. 3 (2) 2012
Завантажити

 Т. 4 (1) 2013
Завантажити

 Т. 4 (2) 2013
Завантажити

 Т. 5 (1) 2014
Завантажити

 Т. 5 (2) 2014
Завантажити

 Т. 6 (1) 2015
Завантажити

 Т. 6 (2) 2015
Завантажити

 T. 7 (1), 2016
Завантажити