ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Біологія. Медицина

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина» друкує оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (для біологічних і медичних наук – постанова ВАК України № 1-05/1 від 26.01.2011 р.).

Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Пахомов Олександр Євгенович
Заступник головного редактора: McLachlan John A., Melamed Israel, Pierzynowski Stefan G.
Відповідальний секретар: Бригадиренко Віктор Васильович
Key title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Bìologìâ, medicine
ISSN 2310-4155(Print)
ISSN 2312-7295 (Online)

Web-сайт журналу: medicine.dp.ua

Правила оформлення статті: medicine.dp.ua/index.php/med/pages/view/author


Статті журналу:

 Т. 1 (1) 2010
Завантажити

 Т. 1 (2) 2010
Завантажити

 Т. 2 (1) 2011
Завантажити

 Т. 2 (2) 2011
Завантажити

 Т. 3 (1) 2012
Завантажити

 Т. 3 (2) 2012
Завантажити

 Т. 4 (1) 2013
Завантажити

 Т. 4 (2) 2013
Завантажити

 Т. 5 (1) 2014
Завантажити

 Т. 5 (2) 2014
Завантажити

 Т. 6 (1) 2015
Завантажити

 Т. 6 (2) 2015
Завантажити

 T. 7 (1), 2016
Завантажити