ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Біологія. Екологія

BIOSYSTEMS DIVERSITY


 Biosystems Diversity
публікує рецензовані оригінальні наукові та оглядові статті з усіх аспектів різноманіття в галузі біології та екології від індивідуального до екосистемного рівня. Представлено матеріали, пов'язані з біорізноманіттям, популяційною екологією, еволюційною біологією, екологічною генетикою, багатовидовими угрупованнями, теоретичними моделями, агроекологічними дослідженнями. Ми друкуємо результати польових досліджень і лабораторних експериментів, спостережень у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, міських ландшафтах і агроекосистемах. Пропонуємо авторам представити свої ідеї відносно функціонування біологічних і екологічних систем. Biosystems Diversity фокусується на дослідженнях, що мають високий рівень наукового обґрунтування висновків, презентують нову важливу інформацію для широкого наукового кола. Журнал публікує статті, що стосуються таких фундаментальних розділів біології, як генетика, біохімія, мікробіологія, ботаніка, зоологія та екологія.

Журнал внесено до Категорії "А" Переліку наукових фахових видань України (біологічні науки, спеціальності 091, 101 – наказ Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 р.).
Мови видання: україньска, російська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність: щоквартально 

Головний редактор: О.Є. Пахомов
Заступники головного редактора: Wasser P. Solomon, Paul B. Tchounwou, George Fedak
Відповідальний секретар: В.В. Бригадиренко
Скорочена назва: Biosyst. Divers.
Biosystems Diversity ISSN 2519-8513; eISSN 2520-2529

Видавець: Oles Honchar Dnipro National University
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23001-12841 ПР від 11.12.2017
Адреса: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна

Web-сайт журналу: http://ecology.dp.ua 

Правила оформлення статті : http://ecology.dp.ua/index.php/ECO/pages/view/author

Випуски журналу:


 Т. 22 (2) 2014
Завантажити

 Т. 21 (1) 2013
Завантажити

 Т. 21 (2) 2013
Завантажити

 Т. 20 (1) 2012
Завантажити

 Т. 20 (2) 2012
Завантажити

 Т. 18 (1) 2010
Завантажити

 Т. 18 (2) 2010
Завантажити

 Т. 22 (1) 2014
Завантажити

 Т. 23 (1) 2015
Завантажити

 Т. 23 (2) 2015
Завантажити

 Т. 19 (1) 2011
Завантажити

 Т. 19 (2) 2011
Завантажити

 Т. 16, (1) 2008
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/16

 Т. 16 (2) 2008
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/18

 Т. 17 (1) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/11

 Т. 17 (2) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/12

 Т. 17 (3) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/15

 Т. 15 (1) 2007
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/19

 Т. 14 (1) 2006
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/21

 Т. 14 (2) 2006
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/20

 Т. 13  (1)  2005
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/22

 Т. 13 (2) 2005
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/24

 Т. 12  (1)  2004
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/25

  T. 24 (2), 2016
Завантажити

  BD Volume 25(1), 2017
Завантажити

  BD Volume 25(2), 2017
Завантажити

  BD Volume 25(3), 2017
Завантажити

  BD Volume 25(4), 2017
Завантажити

BD Volume 26(1), 2018
Завантажити

 BD Volume 26(2), 2018
Завантажити

 BD Volume 26(3), 2018
Завантажити

 T. 24 (1), 2016
Завантажити