ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпропетровського університету

Біологія. Екологія

 
«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія» друкує оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України(для біологічних наук – постанови ВАК України № 1-05/7 від 15.01.2003 р., 1-05/3 від 08.07.2009 р., наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р. № 1081).

Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Пахомов Олександр Євгенович
Заступник головного редактора: Wasser, Solomon P., Tchounwou, Paul B., Fedak, George
Відповідальний секретар: Бригадиренко Віктор Васильович
Основні напрямки статей у журналі: Мікробіологія; вірусологія; цитологія та гістологія; біохімія; біофізика; зоологія; ботаніка; екологія; генетика; фізіологія рослин; імунологія; лабораторна діагностика біологічних систем.
Свідоцтво про реєстрацію – Серія КВ № 19821-9621Р
Key title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Bìologìâ, ekologìâ
Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol.
Parallel title: Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology
Variant title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Bìologìâ, ekologìâ
ISSN 2310-0842 (print version)
ISSN 2312-301X (Online)

Web-сайт журналу: http://ecology.dp.ua 

Правила оформлення статті : http://ecology.dp.ua/index.php/ECO/pages/view/author

Статті журналу:


 Т. 22 (2) 2014
Завантажити

 Т. 21 (1) 2013
Завантажити

 Т. 21 (2) 2013
Завантажити

 Т. 20 (1) 2012
Завантажити

 Т. 20 (2) 2012
Завантажити

 Т. 18 (1) 2010
Завантажити

 Т. 18 (2) 2010
Завантажити

 Т. 22 (1) 2014
Завантажити

 Т. 23 (1) 2015
Завантажити

 Т. 23 (2) 2015
Завантажити

 Т. 19 (1) 2011
Завантажити

 Т. 19 (2) 2011
Завантажити

 Т. 16, (1) 2008
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/16

 Т. 16 (2) 2008
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/18

 Т. 17 (1) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/11

 Т. 17 (2) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/12

 Т. 17 (3) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/15

 Т. 15 (1) 2007
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/19

 Т. 14 (1) 2006
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/21

 Т. 14 (2) 2006
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/20

 Т. 13  (1)  2005
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/22

 Т. 13 (2) 2005
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/24

 Т. 12  (1)  2004
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/25

 T. 24 (1), 2016
Завантажити