ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Біологія. Екологія

 
Biosystems Diversity публікує рецензовані оригінальні наукові та оглядові статті з усіх аспектів різноманіття в галузі біології та екології від індивідуального до екосистемного рівня. Представлено матеріали, пов'язані з біорізноманіттям, популяційною екологією, еволюційною біологією, екологічною генетикою, багатовидовими угрупованнями, теоретичними моделями, агроекологічними дослідженнями. Ми друкуємо результати польових досліджень і лабораторних експериментів, спостережень у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, міських ландшафтах і агроекосистемах. Пропонуємо авторам представити свої ідеї відносно функціонування біологічних і екологічних систем. Biosystems Diversity фокусується на дослідженнях, що мають високий рівень наукового обґрунтування висновків, презентують нову важливу інформацію для широкого наукового кола. Журнал публікує статті, що стосуються таких фундаментальних розділів біології, як генетика, біохімія, мікробіологія, ботаніка, зоологія та екологія.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (для біологічних наук – постанови ВАК України № 1-05/7 від 15.01.2003 р., 1-05/3 від 08.07.2009 р., наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29.09.2014 р.).
Мови видання: україньска, російська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність: щоквартально (з 2017 р.) 15 березня, 15 червня, 15 вересня, 15 грудня

Головний редактор: О.Є. Пахомов
Заступники головного редактора: Wasser P. Solomon, Paul B. Tchounwou, George Fedak
Відповідальний секретар: В.В. Бригадиренко
Скорочена назва: Biosyst. Divers.
Biosystems Diversity ISSN 2519-8513; eISSN 2520-2529
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія ISSN 2310-0842; e-ISSN 2312-301X
Видавець: Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22622-12522 ПР від 24.03.2017
Адреса: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна

Web-сайт журналу: http://ecology.dp.ua 

Правила оформлення статті : http://ecology.dp.ua/index.php/ECO/pages/view/author

Статті журналу:


 Т. 22 (2) 2014
Завантажити

 Т. 21 (1) 2013
Завантажити

 Т. 21 (2) 2013
Завантажити

 Т. 20 (1) 2012
Завантажити

 Т. 20 (2) 2012
Завантажити

 Т. 18 (1) 2010
Завантажити

 Т. 18 (2) 2010
Завантажити

 Т. 22 (1) 2014
Завантажити

 Т. 23 (1) 2015
Завантажити

 Т. 23 (2) 2015
Завантажити

 Т. 19 (1) 2011
Завантажити

 Т. 19 (2) 2011
Завантажити

 Т. 16, (1) 2008
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/16

 Т. 16 (2) 2008
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/18

 Т. 17 (1) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/11

 Т. 17 (2) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/12

 Т. 17 (3) 2009
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/15

 Т. 15 (1) 2007
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/19

 Т. 14 (1) 2006
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/21

 Т. 14 (2) 2006
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/20

 Т. 13  (1)  2005
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/22

 Т. 13 (2) 2005
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/24

 Т. 12  (1)  2004
ecology.dp.ua/index.php/ECO/issue/view/25

 T. 24 (1), 2016
Завантажити