ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

РЕЄСТРАЦІЯ НА СПЕЦСЕСІЮ ЄВІ

Шановні вступники до магістратури!

Реєстрація на спеціально організовану сесію Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) триватиме з 10:00 17 серпня 2020 року по 18:00 25 серпня 2020 року (крім 24 серпня 2020 року).

Реєстрація проводиться для вступу до магістратури на усі спеціальності ДНУ (крім спеціальностей та спеціалізацій галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», а також крім спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 242 «Туризм»).

Реєстрація проводиться як в очному режимі за адресою: м.Дніпро, вул. Казакова, 18, корп. №14, кімн. 205, так і в дистанційному режимі.

РЕЄСТРАЦІЯ В ОЧНОМУ РЕЖИМІ – В ОДИН КРОК:

1. Подайте особисто до приймальної комісії (м.Дніпро, вул. Казакова, 18, корп.№14, кімн. 205):

1) заповнену заяву-анкету;

2) оригінал документа, що посвідчує особу;

3) оригінал облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера ОКПП);

4) оригінал документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);

5) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах З-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117);

РЕЄСТРАЦІЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ – В ДВА КРОКИ:

1. Підготуйте скановані копії (фотокопії):

1) заповненої заяви-анкети;

2) документа, що посвідчує особу;

3) облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера ОКПП);

4) документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);

5) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах З-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117).

2. Надішліть їх на електронну пошту: pk@365.dnu.edu.ua

Обов'язково зазначте: у темі листа«Спецсесія ЄВІ», прізвище, ім'я, по батькові;

                                        у тексті листа – прізвище, ім'я, по батькові (повністю),
                                                             номер облікової картки платника податків. 


УВАГА!!! Реєстрацію здійснюють на одну спеціальність. Другий раз реєструватися не потрібно.