ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Вступ до магістратури: реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

 Шановні вступники до магістратури!

Вступ до магістратури на усі спеціальності ДНУ (крім спеціальностей та спеціалізацій галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка») передбачає реєстрацію та складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), а при вступі на спеціальність 081 «Право» – Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 09:00 12 травня 2020 року по 18:00 05 червня 2020 року в дистанційному режимі відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ» від 30 квітня 2020 року № 1/9-228

Складати додаткове фахове вступне випробування для тих, хто вступає до магістратури на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), не потрібно.

Перелік спеціальностей (освітніх програм), на які можна вступати виключно на контракт на основі диплома спеціаліста (магістра) зі складанням іспиту з іноземної мови в ДНУ:
031 Релігієзнавство;
073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування);
073 Менеджмент (Управління навчальним закладом);
223 Медсестринство;
224 Технології медичної діагностики та лікування;
231 Соціальна робота;
281 Публічне управління та адміністрування.

ТРИ КРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ:

1. Підготуйте скановані копії (фотокопії):
1) заповненої заяви-анкети;
2) документа, що посвідчує особу;
3) облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера ОКПП);
4) документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках!);
5) медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЗНО);
6) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах З-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117);
7) довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в 2020 році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО).

2. Надішліть їх на електронну пошту, що вказана біля спеціальності, найбільш пріоритетної для Вас:
Перелік спеціальностей (освітніх програм) та електронних адрес для надсилання скан(фото)копій.
Якщо Ви потребуєте створення особливих умов для проходження ЗНО надсилайте скан(фото)копії на адресу: pk@365.dnu.edu.ua

УВАГА!!! Реєстрацію здійснюють на одну спеціальність. Другий раз реєструватися не потрібно.
Якщо Ви плануєте вступати на декілька спеціальностей, серед яких є спеціальність 081 «Право», необхідно зареєструватися тільки на спеціальність 081 «Право».

Обов'язково зазначте: у темі листапрізвище, ім'я, по батькові,
                                      у тексті листапрізвище, ім'я, по батькові (повністю),
                                      номер облікової картки платника податків.