ДНУ пропонує абітурієнтам навчання на 62 спеціальностях денної форми та 21 спеціальності заочної форми навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра ...
Версія для друку

Правила прийому до ДНУ

Правила прийому до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в 2017 році

Додатки до Правил прийому до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в 2017 році:

Додаток 1.1 Перелік освітніх ступенів і спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1.2 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 1.3 Перелік спеціальностей, у разі вступу на які конкурсний бал вступника може бути збільшений внаслідок успішного закінчення навчання у структурних підрозділах

Додаток 1.4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 1.5 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра (спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 2 Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 4 Перелік спеціальностей

Додаток 5 Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році

Додаток 6 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Правила прийому до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в 2017 році

Правила прийому до докторантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в 2017 році

Додатки: