Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Проекти освітніх програм

Пропозиції та зауваження за проектами освітніх програм надсилати на електронну адресу: nmv@365.dnu.edu.ua

Пропозиції та зауваження за проектами освітньо-наукових програм (PhD) надсилати на електронну адресу: aspdnu@i.ua

Проекти освітніх програм для набору 2020/2021 н.р.


за першим (бакалаврським) рівнем

014.03 ОП Середня освіта (Історія)

014.04 ОП Середня освіта (Математика)

014.06 ОП Середня освіта (Хімія)

014.05 ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.07 ОП Середня освіта (Географія)

014.08 ОП Середня освіта (Фізика)

016 ОП Спеціальна освіта

031 ОП Релігієзнавство

032 ОП Історія та археологія

033 ОП Філософія

052 ОП Політологія

054 ОП Соціологія

075 ОП Маркетинг

091 ОП Біохімія та фізіологія

091 ОП Мікробіологія та вірусологія

091 ОП Системна біологія та гідробіоресурси

091 ОП Біорізноманіття та ландшафтний дизайн

101 ОП Екологія

102 ОП Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів

103 ОП Науки про Землю

104 ОП Фізика та астрономія

105 ОП Радіофізика, електроніка та оптоінформатика

106 ОП Географія рекреації та туризму

111 ОП Математика

111 ОП Математика інтелектуальних систем

111 ОП Математика прогнозування та прийняття рішень

112 ОП Статистика

113 ОП Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання

113 ОП Комп’ютерне моделювання та технології програмування

121 ОП Інженерія програмного забезпечення

122 ОП Комп’ютерні науки

123 ОП Комп’ютерна інженерія

124 ОП Системний аналіз

126 ОП Інформаційні системи та технології

144 ОП Теплоенергетика

153 ОП Мікро- та наносистемна техніка

161 ОП Хімічні технології та інженерія

162 ОП Біотехнології та біоінженерія

172 ОП Інфокомунікації та системи зв’язку

181 ОП Харчові технології

223 ОП Медсестринство

224 ОП Технології медичної діагностики та лікування

229 ОП Громадське здоров’я


за другим (магістерським) рівнем

014.03 ОП Середня освіта (Історія)

014.04 ОП Середня освіта (Математика)

014.05 ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.07 ОП Середня освіта (Географія)

031 ОП Релігієзнавство

032 ОП Історія та археологія

052 ОП Політологія

054 ОП Соціологія

075 ОП Маркетинг

091 ОП Біохімія та фізіологія

091 ОП Біологія

091 ОП Біосистеми та ландшафтний дизайн

091 ОП Системна біологія та гідробіоресурси

101 ОП Екологія

101 ОП Промислова екологія та охорона екосистем

102 ОП Хімія

103 ОП Гідрологія

103 ОП Гідрогеологія та інженерна геологія

104 ОП Фізика та астрономія

104 ОП Функціональні та інтелектуальні матеріали

105 ОП Прикладна фізика та наноматеріали

106 ОП Географія

111 ОП Математика

112 ОП Статистика

113 ОП Інформатика

113 ОП Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи

113 ОП Комп’ютерна механіка

113 ОП Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу

121 ОП Інженерія програмного забезпечення

122 ОП Комп’ютерні науки

123 ОП Комп’ютерна інженерія

124 ОП Системний аналіз

133 ОП Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв

141 ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 ОП Теплоенергетика

153 ОП Мікро- та наносистемна техніка

161 ОП Хімічні технології та інженерія

162 ОП Біотехнології та біоінженерія

172 ОП Телекомунікації та радіотехніка

172 ОП Радіоелектронні апарати

181 ОП Харчові технології

224 ОП Технології медичної діагностики та лікування

231 ОП Соціальна робота

242 ОП Туризм 

242 ОП Міжнародний туристичний бізнес

за третім (освітньо-науковим) рівнем

033 ОНП Філософія

051 ОНП Економіка

052 ОНП Політологія

054 ОНП Соціологія

061 ОНП Журналістика

072 ОНП Фінанси, банківська справа та страхування

101 ОНП Екологія

102 ОНП Хімія

103 ОНП Науки про Землю

111 ОНП Математика

121 ОНП Інженерія програмного забезпечення

123 ОНП Комп’ютерна інженерія

131 ОНП Прикладна механіка

132 ОНП Матеріалознавство

134 ОНП Авіаційна та ракетно-космічна техніка

151 ОНП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

172 ОНП Телекомунікації та радіотехніка

173 ОНП Авіоніка

224 ОНП Технології медичної діагностики та лікування

291 ОНП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 ОНП Міжнародні економічні відносини