В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...
Версія для друку

Студентське містечко

Положення про студентське містечко ДНУ ім.О.Гончара

Положення про студентську раду студентського містечка ДНУ ім.О.Гончара

Положення про гуртожиток студентського містечка ДНУ ім.О.Гончара

Положення про раду студентів гуртожитку студентського містечка ДНУ ім.О.Гончара

Положення про порядок поселення, проживання та виселення з гуртожитків ДНУ ім.О.Гончара

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках студентського містечка ДНУ ім.О.Гончара

Тарифи на проживання в гуртожитках ДНУ ім. О.Гончара

Студентське містечко є структурним підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. У своїй роботі студентське містечко керується Конституцією України, чинними законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Положенням про студентське містечко Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, наказами та розпорядженнями ректора. 
   
Призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб мешканців, наданні їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торгівельних та інших послуг.

Керівництво студентським містечком здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади ректором університету. Директор студентського містечка підпорядкований ректору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на студмістечко завдань та реалізацію його функцій.

Директор студентського містечка визначає основні напрямки економічного і соціального розвитку, керує усією діяльністю і організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення його структури.

Керівництво студентського містечка

Директор студентського містечка – Сніда Євгеній Олегович.

Регламент роботи: понеділок-п’ятниця з 08.00 до 16.30. Тел.: (056) 374-55-46.

E-mail: snida2017@ukr.net

Прийом із особистих питань: вівторок з 16.35 до 18.35.

Приймальня директора знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 38 (гуртожиток № 2), каб. 39.

Заступник директора – Сєркова Ірина Олегівна.

Регламент роботи: понеділок-п’ятниця з 08.00 до 16.30.

Кабінет заступника директора знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 38 (гуртожиток № 2), каб. 23.

Конкурс
«Кращий гуртожиток студентського містечка
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара»

У травні 2017 року відбувся конкурс із визначення кращого гуртожитку студентського містечка нашого університету. Вже втретє його проводило студентське містечко спільно з профспілковим комітетом університету. Ідея проведення конкурсу щороку знаходить відгук та підтримку серед студентської громади студмістечка. Водночас, жага до перемоги стимулює персонал гуртожитків та студентство до активного залучення в роботу з покращення житлово-побутових умов, кращої організації діяльності органів студентського самоврядування, дозвілля для студентів.

До складу конкурсної комісії входили голови рад студентів гуртожитків, представники профспілкового комітету, адміністративно-господарчої частини, які оцінювали гуртожитки за 11 критеріями:
- організація виховної та культурно-масової роботи в гуртожитку;
- наявність у гуртожитку інформаційних стендів;
- дотримання мешканцями правил внутрішнього розпорядку;
- забезпеченість студентів місцями в читальних залах та залах для креслення;
- санітарний стан місць загального користування;
- наявність та стан кімнати Ради студентів гуртожитку, кімнат мешканців гуртожитку;
- наявність та стан спортивної кімнати в гуртожитку;
- участь (у вільний від навчання час) мешканців у ремонті гуртожитку, благоустрої та озелененні території;
- наявність протоколів засідання, плану роботи та його виконання Радою студентів гуртожитку;
- робота, яка проводиться в гуртожитку Радою студентів та комендантом серед мешканців щодо підтримання в належному стані житлових кімнат, читальних залів, меблів, а також прилеглої території до гуртожитку;
- наявність актової зали та її функціонування.

За встановленими конкурсною комісією результатами перше місце посів гуртожиток №2, друге – гуртожиток №7, третє – гуртожиток №3.

Призери отримали від профспілкового комітету грошові сертифікати; за перше місце – 4 тис. грн., за друге – 3 тис. грн., за третє – 2 тис. грн.

Зазначимо, що організація такого заходу сприяє здоровій конкуренції серед адміністрації гуртожитків та органів студентського самоврядування щодо вирішення назрілих проблем у соціально-побутовій сфері, виховній та культурно-масовій роботі.