Версія для друку

Кафедра теоретичної та прикладної механіки

Завідувач кафедри – Лобода Володимир Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Телефон: 776-82-41.

Організатором кафедри теоретичної механіки у Дніпропетровському державному університеті був видатний вчений, заслужений діяч науки і техніки УРСР, академік АН СРСР і АН УРСР, професор Олександр Миколайович Діннік. Він же був ініціатором і активним учасником організації механічного відділення при Дніпропетровському державному університеті.
О.М. Діннік як засновник наукової школи в галузі прикладної теорії пружності на Україні був прибічником багатогранного розвитку механіки в нашій країні. З його ініціативи 1933 року на фізико-математичному факультеті Дніпропетровського університету були одночасно відкриті кафедра теоретичної механіки, кафедра теорії пружності та кафедра аеромеханіки. Загальне керівництво науковою діяльністю співробітників усіх кафедр механіки ДДУ здійснював академік Діннік А.Н.

Кафедрою теоретичної механіки в різні роки завідували відомі вчені та педагоги:

професор О.І. Пеньков (1933–1939 рр.)
доцент Б.Г. Тульчинський (1939–1941рр., 1945–1949 рр., 1951–1954 рр.)
професор В.А. Лазарян (1944–1945 рр.)
професор М.Я. Леонов (1949–1950 рр.)
професор Ю.А. Шевляков (1954–1968 рр.)
доцент П.А. Загубіженко (1968–1971 рр.)
професор М.Ю. Швайко (1971–1992 рр.)
Зараз кафедрою завідує В.В.Лобода – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Пізніше на базі кафедри теоретичної механіки були організовані кафедра прикладної теорії пружності та кафедра аерогідромеханіки.
За час свого існування кафедра теоретичної механіки зробила великий внесок у підготовку фахівців для народного господарства, наукових закладів и вищих навчальних закладів нашої країни. Випускники кафедри теоретичної та прикладної механіки Дніпропетровського державного університету є ядром механічних кафедр вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська і Придніпровського регіону. Більш ніж 200 випускників кафедри теоретичної механіки захистили кандидатські дисертації.
Навчальний процес забезпечують 4 професора, 7 доцентів, 1 старший викладач.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціальностей 6.04020203, 7.04020203, 8.04020203 як фахівців з механіки та прикладної математики.

Головний напрям наукових досліджень кафедри – розробка методів розв’язання граничних задач та задач стійкості теорії пружності, пластичності й руйнування для однорідних та кусково-однорідних середовищ, зокрема:
а) проблеми механіки руйнування композитних п’єзоелектричних та п’єзомагнітних матеріалів; дослідження тріщини між двома матеріалами, яка є основною причиною руйнування композитних матеріалів;
б) теорії пластичності і повзучості при складному навантаженні в рамках теорії мікродеформацій, дослідження процесів деформування матеріалів з пам’яттю форми.
в) граничні та контактні задачі теорії пружності, в'язкопружності для неоднорідних і кусково-однорідних середовищ. Випускники кафедри успішно працюють в конструкторських бюро, у науково-дослідних інститутах академії наук України, у державних та приватних комерційних установах у банках та IT-компаніях. Кожного року 2-3 випускника кафедри направляється на навчання за кордон по Ph.D. програмам за рахунок університетів Європи та США.

Кафедра має тісні контакти з Інститутом геотехнічної механіки НАН України, Інститутом технічної механіки НАН України, Конструкторським бюро «Південне», Інститутом природокористування та екології НАН України, учбові та наукові контакти з Падерборнським університетом (Німеччина), Інститутом сучасної механіки (Клермонд, Франція), Хемпшірським університетом (США), Делфтським університетом (Нідерланди).
Більш детальна інформація про кафедру наведена на сторінці ММФ «напрями підготовки» - 6.040202 – Механіка (див. вище)