Версія для друку

Кафедра романської філології

Телефон: 374-98-74

Завідувач кафедри – Кірковська Інга Станіславівна, кандидат філологічних наук, доцент.

На кафедрі працюють 11 викладачів, серед них: доцентів ─ 7, старших викладачів ─ 1, викладачів ─ 3.

Навчальний процес
Навчальний процес

Кафедра романської філології здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.055 Французька та англійська мови і літератури

Кафедра романської філології здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.055 Французька та англійська мови і літератури

Крім того, кафедра забезпечує викладання інших романських мов в ролі другої та третьої, а також латини. Так, іспанська мова викладається як друга та третя іноземна мова, а італійська та португальська лише як третя.

Співробітники кафедри ведуть роботу над науково-дослідною темою «Когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні аспекти вивчення та викладання романських мов». Робота над даною темою має на меті створення власної когнітивно-дискурсивної методики дослідження мовних явищ у сучасних романських мовах з подальшим її впровадженням у навчальний процес та використанням у наукових розвідках викладачами, магістрами й студентами кафедри романської філології.

Заняття в аудиторії імені Е.О.Гуляєвої (1012)
Заняття в аудиторії імені Е.О.Гуляєвої (1012)

У 2010 році при кафедрі романської філології відкрито Центр португальської мови, основним завданням якого є створення освітнього, наукового та культурного середовища для вивчення португальської мови у Дніпропетровському регіоні.

У 2013 році між університетом Ле Мен (м. Мен, Франція) та французьким відділенням ДНУ підписано угоду щодо впровадження системи двох дипломів для ступеню «Магістр 1 циклу» зі спеціальності «Французька мова як іноземна» за дистанційною формою навчання.

Із 2017 року студенти французького відділення беруть участь у конкурсному відборі за програмою Erasmus+ для навчання протягом семестру (5 місяців) у Страсбурзькому університеті (Франція), де вони отримують стипендію.

На кафедрі створено студентський франкомовний театр «Феєрія». Трупа існує з 2008 р. Колектив трупи є багаторазовим переможцем у різних номінаціях Міжнародного фестивалю студентських франкомовних театрів.

Театр «Феєрія»
Театр «Феєрія»

Усі викладачі кафедри в різний час проходили лінгвістичне стажування у Франції завдяки стипендіям уряду Франції. Майже всі викладачі мають міжнародні сертифікати та дипломи ВНЗ Франції.

Наукова діяльність викладачів кафедри по захисту кандидатських та докторських дисертацій здійснюється через цільову аспірантуру та докторантуру Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Київського національного лінгвістичного університету.

У рамках щорічного договору між Посольством Франції в Україні та ДНУ ім. О.Гончара вже понад п'ятнадцять років зі студентами французького відділення працюють французькі стажери.