Версія для друку

Кафедра романської філології

Телефон: 374-98-74

Завідувач кафедри – Кірковська Інга Станіславівна, кандидат філологічних наук, доцент.

На кафедрі працюють 11 викладачів, серед них: доцентів ─ 7, старших викладачів ─ 1, викладачів ─ 3.

Кафедра романської філології є випусковою кафедрою факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ ім. Олеся Гончара, яка готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)».

Навчальний процес

Навчальний процес

Крім того, кафедра забезпечує викладання інших романських мов в ролі другої та третьої, а також латини Так, французька та іспанська мови викладаються як друга та третя іноземна мова, а італійська та португальська лише як третя.

Співробітники кафедри ведуть роботу над науково-дослідною темою «Когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні аспекти вивчення та викладання романських мов». Робота над даною темою має на меті створення власної когнітивно-дискурсивної методики дослідження мовних явищ у сучасних романських мовах з подальшим її впровадженням у навчальний процес та використанням у наукових розвідках викладачами, магістрами й студентами кафедри романської філології.

Заняття в аудиторії імені Е.О.Гуляєвої (1012)

Заняття в аудиторії імені Е.О.Гуляєвої (1012)

У 2010 році при кафедрі романської філології відкрито Центр португальської мови, основним завданням якого є створення освітнього, наукового та культурного середовища для вивчення португальської мови у Дніпропетровському регіоні.

У 2013 році між університетом Ле Мен (м. Мен, Франція) та французьким відділенням ДНУ підписано угоду щодо впровадження системи двох дипломів для ступеню «Магістр 1 циклу» зі спеціальності «Французька мова як іноземна» за дистанційною формою навчання.

Із 2017 року студенти французького відділення беруть участь у конкурсному відборі за програмою Erasmus+ для навчання протягом семестру (5 місяців) у Страсбурзькому університеті (Франція), де вони отримують стипендію.

На кафедрі створено студентський франкомовний театр «Феєрія». Трупа існує з 2008 р. Колектив трупи є багаторазовим переможцем у різних номінаціях Міжнародного фестивалю студентських франкомовних театрів.
Театр «Феєрія»

Театр «Феєрія»

Усі викладачі кафедри в різний час проходили лінгвістичне стажування у Франції завдяки стипендіям уряду Франції. Майже всі викладачі мають міжнародні сертифікати та дипломи ВНЗ Франції.

Наукова діяльність викладачів кафедри по захисту кандидатських та докторських дисертацій здійснюється через цільову аспірантуру та докторантуру Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Київського національного лінгвістичного університету.

У рамках щорічного договору між Посольством Франції в Україні та ДНУ ім. О.Гончара вже понад п'ятнадцять років зі студентами французького відділення працюють французькі стажери.