Версія для друку

Кафедра іноземних мов для соціально-економічних спеціальностей

Адреса: пр. Дмитра Яворницького, 35, корп. 5, ауд. 76а
Телефон: (056) 766-49-44
E-mail: forlangefdnu@gmail.com

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ваняркін Вадим Михайлович.

Кафедра іноземних мов для економічних спеціальностей була заснована у 1995 році на базі фінансово-кредитного факультету. Перший завідувач – доктор психологічних наук, професор Л.М. Деркач.

На початку свого існування кафедра здійснювала підготовку студентів на економічному, геолого-географічному та на факультеті прикладної математики.


Із вересня 1995 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Вадим Михайлович Ваняркін. У 2013 році кафедра увійшла до складу факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства і наразі здійснює підготовку студентів на факультеті економіки і факультеті психології та спеціальної освіти.

Сучасний склад кафедри: завідувач – канд. філол. наук., доц. В.М. Ваняркін; канд. філол. наук, доц. О.М. Алісеєнко; канд. філол. наук, доц. Т.П. Ворова; канд. філол. наук, доц. Ю.С. Гончарова; канд. філол. наук, доц. О.Є. Коломойченко; викл. О.В. Бовкунова; викл. Г.Є. Нікітіна; викл. Гайдар В.П.

Провідним вектором наукової діяльності кафедри є вдосконалення іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів шляхом використання інтерактивних методів навчання. За цим напрямом досліджень видано понад 30 науково-методичних публікацій в Україні та за кордоном.

Із 2019 року кафедра працює над держбюджетною темою «Шляхи та засоби формування професійно-орієнтованої іншомовної компетенції студентів нефілологічних факультетів у контексті сучасних інтерактивних технологій».

Регіональна студентська науково-практична конференція «Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції»

Регіональна студентська науково-практична конференція «Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції»

Особливу увагу на кафедрі приділено науковій роботі студентів. Традиційними стали щорічні студентські науково-практичні конференції іноземними мовами, які проводяться з 2010 року (у тому числі 2 міжнародні та 4 регіональні). За результатами конференцій видається збірник наукових праць молодих вчених.

Кращі випускники, які успішно виконують навчальну програму, мають можливість захищати дипломні роботи іноземними мовами з отриманням відповідного сертифікату, затвердженого керівництвом університету.

З метою вдосконалення самостійної роботи студентів викладачі кафедри ініціювали заснування кіноклубу «English Movie Club», завдяки якому учасники гуртка розширюють свої знання англійської мови та лінгвокраїнознавства.

Із жовтня 2018 року на базі кіноклубу створено науковий гурток «Мова економіки (на основі відеоматеріалів)». Науковий керівник – доц. О.М. Алісеєнко.