Версія для друку

Кафедра іноземних мов для соціально-економічних спеціальностей

Адреса: пр. Дмитра Яворницького, 35, корп. 5, ауд. 76а
Телефон: (056) 744-32-24
E-mail: forlangefdnu@gmail.com

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ваняркін Вадим Михайлович.

Кафедра іноземних мов для економічних спеціальностей була заснована у 1995 році на базі фінансово-кредитного факультету. Перший завідувач – доктор психологічних наук, професор Л.М. Деркач.

На початку свого існування кафедра здійснювала підготовку студентів на економічному, геолого-географічному та на факультеті прикладної математики.


З вересня 1995 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Вадим Михайлович Ваняркін. У 2013 році кафедра увійшла до складу факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства і наразі здійснює підготовку студентів на економічному факультеті, факультетах психології та міжнародної економіки.

Сучасний склад кафедри: завідувач – канд. філол. наук., доц. В.М. Ваняркін; канд. філол. наук, доц. О.М. Алісеєнко; канд. філол. наук, доц. Т.П. Ворова; канд. філол. наук, доц. Ю.С. Гончарова; канд. філол. наук, доц. О.Є. Коломойченко; викл. О.В. Бовкунова; викл. Г.Є. Нікітіна.

Провідним вектором наукової діяльності кафедри є вдосконалення іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів шляхом використання інтерактивних методів навчання. За цим напрямом досліджень видано понад 30 науково-методичних публікацій в Україні та за кордоном.

З 2016 року кафедра працює над держбюджетною темою «Когнітивні аспекти мовного та мовленнєвого матеріалу у його структурно-семантичній, стилістичній та міжкультурній інтерпретації».

Регіональна студентська науково-практична конференція «Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції»

Регіональна студентська науково-практична конференція «Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції»

Особливу увагу на кафедрі приділено науковій роботі студентів. Традиційними стали щорічні студентські науково-практичні конференції іноземними мовами, які проводяться з 2010 року (у тому числі 2 міжнародні та 4 регіональні). За результатами конференцій видається збірник наукових праць молодих вчених.

Кращі випускники, які успішно виконують навчальну програму, мають можливість захищати дипломні роботи іноземними мовами з отриманням відповідного сертифікату, затвердженого керівництвом університету.

З метою вдосконалення самостійної роботи студентів викладачі кафедри ініціювали заснування кіноклубу «English Movie Club», завдяки якому учасники гуртка розширюють свої знання англійської мови та лінгвокраїнознавства.