Версія для друку

Кафедра аналітичної хімії

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID

Вишнікін Андрій Борисович

Завідувач кафедрою

Професор

Д-р. хім. наук

Andriy Vishnikin

 

6602370128

U-6785-2017

Andriy B Vishnikin

0000-0003-0148-7845

Жук Лариса Петрівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

 

6701396498

 

Zhuk Larisa

0000-0003-3077-1650

Смітюк Наталія Михайлівн

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Смитюк Наталья Михайловна (Smityuk N.M)

6507871963

D-3973-2016

Natalia Smityuk

0000-0002-7328-8020

Маторіна Катерина Вячеславівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Екатерина Вячеславовна Маторина, Катерина Вячеславівна Маторіна (Кateryna Matorina)

 

57190492647

K-6808-2017

 

Katerina Matorina

0000-0002-4168-0159

Сидорова Лариса Петрівна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Сидорова Лариса Петрівна

7004812394

U-6250-2017

Larysa Sydorova

0000-0003-0460-3549

Худякова

Світлана Миколаївна

Доцент

Доцент

Канд. хім. наук

Khudyakova Svetlana

C-8984-2016

C-8984-2016

Svetlana Khudyakova

0000-0001-9921-8744

Чернявська Анна Юріївна

Асистент

 

56816822700

 

Chernyavska Anna

0000-0002-0679-3457


Телефон: +38(056) 776-59-34
Сторінка на сайті хімічного факультету: http://chem.dnu.dp.ua/analytic_chemistry.html

Завідувач кафедри – Вишнікін Андрій Борисович, академік Академії наук вищої школи України, доктор хімічних наук, професор.

Кафедра аналітичної хімії здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– Хімічний аналіз та експертиза матеріалів і виробів

Кафедра аналітичної хімії здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
102 Хімія

Випускники кафедри аналітичної хімії працевлаштовуються у лабораторіях контролю якості харчових продуктів, на підприємствах, які займаються екологічним контролем, виділенням і переробкою дорогоцінних металів, у криміналістичних лабораторіях, контрольно-аналітичних лабораторіях підприємств хімічної, металургійної, вугільної та інших галузей промисловості, агропромислового комплексу.


Кафедра аналітичної хімії

Кафедра аналітичної хімії

Навчальний процес забезпечують 7 викладачів: 1 професор, доктор наук (Вишнікін А.Б.), 6 доцентів, кандидатів хімічних наук (Худякова С.М., Сидорова Л.П., Жук Л.П., Смітюк Н.М., Маторіна К.В., Іваниця Л.О.).

.

Підручники кафедри аналітичної хімії

Підручники кафедри аналітичної хімії

Навчальні курси: основи аналітичної хімії, сучасні інструментальні методи аналізу, аналітична хімія навколишнього середовища, аналіз лікарських речовин, контроль якості продуктів харчування, спектральні та електрохімічні методи дослідження, методи розділення і концентрування в хімічному аналізі.

Доцент Гуртова на стажуванні в Технологічному університеті м. Комп’єн, Франція

Доцент Гуртова на стажуванні в Технологічному університеті м. Комп’єн, Франція

Основні напрями наукових досліджень: спектроскопічні (спектрофотометрія, атомно-абсорбційний аналіз) і електрохімічні методи аналізу; сучасні методи мікроекстракції і твердофазної сорбції, аналітична хімія гетерополікомплексів, автоматизовані проточні методи аналізу, аналітична хімія поліелектролітів; визначення металів платинової групи з використанням нових органічних реагентів, тест-методи, аналіз біомедичних об`єктів, аналіз вод, ґрунтів, харчових продуктів, об`єктів навколишнього середовища, фармацевтичних препаратів.

На кафедрі проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації (доктор філософії, доктор наук). За останні 5 років захищені 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій. У 2007 році захистив дисертацію доктора філософії громадянин Йорданії Мохаммед Аль-Швейят. У цьому році вступив вчитися до аспірантури громадянин Алжиру Аймад-Еддін Тамен. У 2018 році заплановано 3 захисти кандидатських дисертацій.

Співробітниками, студентами та аспірантами кафедри виконується держбюджетна тема «Нові типи іонних асоціатів і комплексних сполук для аналізу гідрооб`єктів гірничодобувних підприємств, лікарських препаратів, продуктів харчування».

Пристрій для поточного інжекційного аналізу

Пристрій для проточно-інжекційного аналізу

Міжнародна діяльність: співробітники, студенти і аспіранти кафедри проходять наукове стажування і навчаються в європейських університетах, в тому числі, в університеті м. Лунд (Швеція), Карловому університеті (Градєц Кралове, Чехія), Ягеллонському університеті, (Краків, Польща), університеті ім. Аристотеля (Салоніки, Греція). Особливо плідним є співробітництво з університетом ім. П.Й.Шафарика (Кошице, Словаччина), в якому щороку навчаються та займаються науковою роботою викладачі, студенти та аспіранти кафедри аналітичної хімії.

За останні 5 років (2012-2017 рр.) студентами та аспірантами кафедри в співавторстві надруковано 16 статей в провідних наукових виданнях з аналітичної хімії, таких як: Analytical Chemistry, Talanta, Microchemical Journal, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Студенти і аспіранти кафедри отримали 10 грантів Вишеградського фонду на проведення досліджень і навчання у країнах Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Чехія й Угорщина). Випускниця кафедри Аліна Дюжева навчається в аспірантурі університету ім. П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина).