На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Група аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді навчально-методичного відділу

Адреса: 1 корпус ДНУ, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010
Телефон: (056) 374-98-72

Центр гуманітарних проблем освіти ДНУ імені Олеся Гончара був створений наказом ректора за № 730 від 29 травня 1991 року як структурний підрозділ університету. У 2011 році Центр гуманітарних проблем освіти було реорганізовано в групу аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді навчально-методичного відділу (науковий керівник – доцент Н.П.Олійник).

Центр гуманітарних проблем освіти ДНУ
Проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та
виховання молоді, професор В.В.Іваненко та науковий керівник групи аналізу
у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, доцент Н.П.Олійник

Діяльність групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді спрямована на здійснення координаційної, інформаційної, організаційної, науково-методичної, культурно-просвітницької роботи, гуманізацію та гуманітаризацію навчально-виховного процесу в університеті, всебічний гармонійний розвиток і формування позитивних якостей особистості, усвідомленого патріотизму, духовності, моральності, фізичної досконалості.

Основні напрямки роботи:
1) посилення національно-патріотичного й громадянського виховання, сприяння розвитку особистості, її самореалізації, підтримання ініціатив студентської молоді; 2) ознайомлення студентів літературними та мистецькими процесами, науковими, історичними й культурними надбаннями України і зокрема Придніпров’я;
3) координація діяльності всіх гуманітарних структур, викладацького й студентського активів, надання науково-методичної, консультаційної, практичної допомоги з проблем освітньо-виховного процесу, усього комплексу виховної роботи заступникам деканів, кураторам академічних груп, студентам;
4) підтримка й розвиток талановитої студентської молоді; створення клубів за інтересами, гуртків, творчих об’єднань, студентських театрів;
5) організація й проведення різноманітних заходів, спрямованих на активізацію творчого потенціалу молоді.

Групою аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді розроблено й здійснено низку заходів, спрямованих на розкриття наукового й творчого потенціалу студентів університету: науково-практичні конференції, семінари, тематичні зустрічі, круглі столи, різноманітні виставки, презентації творчих проектів, літературні читання, просвітницькі бесіди, тренінги, індивідуальні консультації тощо. Однією з найпомітніших стала науково-практична конференція «Болонський процес і динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації», яка відбулася 27 листопада 2015 року й за підсумками якої видано збірник.

Виступ професора В.В. Іваненка 
Виступ професора В.В. Іваненка на конференції 27 листопада 2015 р.

  Збірник статей«Болонський процес і динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації»
Збірник статей«Болонський процес і динаміка адаптації українського
студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації»

Центральне місце в освітньо-виховному процесі посідають патріотичне виховання й волонтерський рух. В університеті пройшов ряд меморіальних заходів, присвячених пам'яті випускників і співробітників ДНУ імені Олеся Гончара, загиблих на Сході України, яким встановлено Пам'ятний Знак у холі 4-го поверху головного корпусу. Пошанування героїв є патріотичною подією, яка об’єднує молодь та наставників.

Виступ ректора ДНУ, професора М.В. Полякова

Виступ ректора ДНУ імені Олеся Гончара, професора М.В.Полякова під час
вшанування пам’яті загиблих на Сході України випускників і співробітників університету

До Дня захисника України спільно з Радою ветеранів (голова – професор І.В.Іщенко) проводяться урочисті зустрічі студентів з учасниками бойових дій на Сході Україні.


Урочиста зустріч до Дня захисника України (жовтень 2016 року): доповідає  голова Ради ветеранів, професор І.В. Іщенко

Урочиста зустріч до Дня захисника України (жовтень 2016 року): доповідає голова Ради ветеранів, професор І.В. Іщенко

Група аналізу тісно співпрацює з Центром соціальних ініціатив і волонтерства (керівник – доцент З.П. Бондаренко) та Психологічною службою (керівник – доцент В.І.Лазаренко). Наприклад, в грудні 2016 року до Дня волонтера пройшов круглий стіл «Волонтерство у контексті превенції ґаджетозалежності».

Круглий стіл «Волонтерство у контексті превенції ґаджетозалежності»: доповідає керівник Центру соціальних ініціатив і волонтерства, доцент <strong>З.П. Бондаренко</strong>

Круглий стіл «Волонтерство у контексті превенції ґаджетозалежності»: доповідає керівник Центру соціальних ініціатив і волонтерства, доцент З.П. Бондаренко

Популярною й необхідною в університеті стала традиція проведення фотоконкурсів студентських та викладацьких світлин, які організує група аналізу. На сьогодні відбулося десять фотовиставок-конкурсів. Наразі триває одинадцятий фотоконкурс – «Наш край – козацький!». За його результами підготовлено електронний альбом кращих світлин.

Регулярно проводяться заняття у рамках «Школи молодого куратора» (керівник – доцент С.В. Полякова). Позитивний резонанс серед студентів традиційно мають засідання Юридичної клініки (лектор – заступник декана з виховної роботи юридичного факультету, старший викладач В.В.Хейлик). На збереження здоров’я молодого покоління спрямована робота «Школи здорового способу життя» (лектор – старший викладач О.Ю.Шнайдерман).

Досвід виховної, в тому числі наставницької, роботи в нашому університеті зібрано й узагальнено у виданій в 2016 році книзі «Вигранюємо особистість, патріота…», де вміщено статті про проблеми виховання молоді та нариси про роботу кращих кураторів. Книга присвячена 100-річчю нашого університету.

Книга «Вигранюємо особистість, патріота…»

Книга «Вигранюємо особистість, патріота…»

Не залишається поза увагою й повсякденна методична робота: аналіз звітів факультетів, підготовка планів виховної роботи за напрямами національно-патріотичного, волонтерства та соціальних ініціатив молоді, громадянського, правового, морально-етичного, культурно-естетичного, екологічного й фізичного виховання, формування здорового способу життя, інтелектуального та духовного розвитку,творчості студентства.

Широкого резонансу набула діяльність Культурологічного клубу «В гостях у ректора ДНУ імені Олеся Гончара», створеного в 2011 році. Керівником клубу є ректор університету, професор М.В. Поляков, який глибоко уcвідомлює необхідність постійної взаємодії та взаємозбагачення освіти, науки і мистецтва, створює умови для творчого зростання студентської молоді, реалізації її ініціатив, задоволення культурних і духовних потреб. Гостей обирає сам ректор, запрошуючи співрозмовників, які співпадають за масштабами особистості знаного в Україні та далеко за її межами вченого й керівника величезного університетського колективу. У рамках засідань, які відбуваються в Палаці студентів, сотні студентів і працівників мають чудову нагоду поспілкуватися з видатними особистостями нашого міста. Зокрема – з народним артистом України, актором Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка В.Й. Крачковським, ректором Дніпропетровської консерваторії імені Михайла Глінки Ю.М. Новіковим, відомим дніпропетровським поетом, членом Національної спілки письменників України Ю.І. Кібцем, хоровим диригентом, заслуженим діячем мистецтв України О.В. Переверзєвим.

Ректор ДНУ імені Олеся Гончара, професор <strong>М.В.Поляков</strong> та заслужений діяч мистецтв України <strong>О.В.Переверзєв</strong> під час засідання Культурологічного клубу

Ректор ДНУ імені Олеся Гончара, професор М.В.Поляков та заслужений діяч мистецтв України О.В.Переверзєв під час засідання Культурологічного клубу

Студенти і педагоги із задоволенням відвідують засідання Культурологічного клубу «В гостях у ректора ДНУ імені Олеся Гончара»

Студенти і педагоги із задоволенням відвідують засідання Культурологічного клубу «В гостях у ректора ДНУ імені Олеся Гончара»

Набув розвитку загальноуніверситетський клуб творчої молоді «Паростки» (керівник та режисер-постановник – доцент О.М. Бесараб, звукорежисер – С.В. Акімов), який об’єднує обдаровану, творчу, ініціативну й активну молодь з метою подальшого розвитку її таланту, дає можливість кожному донести своє бачення світу до ровесників через власну творчість: поезію, прозу, музику, пісню. За участю членів клубу проводяться творчі вечори (наприклад, «Крилате слово», «Про героїв минулих літ»). Окрім того, в Науковій бібліотеці група аналізу проводить поетичні вечори, куди запрошують популярних літераторів міста Дніпра.

Науковий керівник і працівники групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді з учасниками клубу «Паростки» і шанувальниками їх таланту

Науковий керівник і працівники групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді з учасниками клубу «Паростки» і шанувальниками їх таланту

Тривалу історію має тісна співпраця з Дніпропетровським академічним українським музично-драматичним театром імені Т.Г. Шевченка. Зустрічі з відомими акторами, колективні відвідини кращих вистав стали традиційними. Один з таких заходів – перегляд передпрем’єрного показу нової роботи режисера-постановника, народної артистки України Л.С.Кушкової «Доки сонце зійде, роса очі виїсть». В 2016 році університетська молодь мала змогу побачити комедійну виставу «Кайдашева сім’я» та постановку Дніпродзержинського музично-драматичного театру імені Лесі Українки – «Гамлет», ознайомилася з роботами кращих українських театрів під час патріотичного фестивалю «Миротворці».

Після вистави в Дніпропетровському академічному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка

Після вистави в Дніпропетровському академічному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка

Традиційним став культурологічний захід «Великоднє диво», який щорічно проводить група аналізу для ознайомлення молоді з українськими народними звичаями.

Науковий керівник групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, доцент <strong>Н.П.Олійник</strong> вітає учасників заходу «Великоднє диво»

Науковий керівник групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, доцент Н.П.Олійник вітає учасників заходу «Великоднє диво»

Культурологічний захід «Великоднє диво»: майстер-клас для студентів з Петриківського розпису

Культурологічний захід «Великоднє диво»: майстер-клас для студентів з Петриківського розпису

Група аналізу організовує святкові музично-поетичні заходи. До Дня Європи у травні 2016 року відбувся концерт європейської класичної вокальної музики, де у виконанні лауреата міжнародних конкурсів Олега Журавля та заслуженого діяча мистецтв України Володимира Скуратівського звучали шедеври західноєвропейської оперної класики.

Концерт класичної вокальної музики до Дня Європи у виконанні лауреата міжнародних конкурсів Олега Журавля та заслуженого діяча мистецтв України Володимира Скуратівського

Концерт класичної вокальної музики до Дня Європи у виконанні лауреата міжнародних конкурсів Олега Журавля та заслуженого діяча мистецтв України Володимира Скуратівського

А у вересні 2016 року під гаслом «Наші викладачі – найкращі!» пройшов святковий концерт до Дня працівника освіти. З любов’ю і майстерністю студенти подарували педагогам поетичні привітання, відомі пісні й танцювальні номери, отримавши можливість висловити через мистецтво подяку своїм викладачам.

Концерт до Дня працівника освіти: студенти дарують викладачам пісенну композицію «Україна – це ти»

Концерт до Дня працівника освіти: студенти дарують викладачам пісенну композицію «Україна – це ти»


Педагоги ДНУ імені Олеся Гончара – гості концерту до Дня працівника освіти

Педагоги ДНУ імені Олеся Гончара – гості концерту до Дня працівника освіти