В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Програми атестаційних екзаменів

Біолого-екологічний

  ПРОГРАМА
комплексного кваліфікаційного екзамену
за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія»

Завантажити

               ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для навчання за ОКР спеціаліста та рівнем магістра
за спеціальністю 091 «Біологія»
освітня програма "Фізіологія людини і тварин"
Завантажити

               ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для навчання за ОКР спеціаліста та рівнем магістра
за спеціальністю 091 «Біологія»
освітня програма «Ботаніка»

Завантажити

              ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для навчання за ОКР спеціаліста та рівнем магістра
за спеціальністю 091 «Біологія»
освітня програма «Біологія»

Завантажити

               ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для навчання за ОКР спеціаліста та рівнем магістра
за спеціальністю 091 «Біологія»
освітня програма «Біохімія»

Завантажити

               ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для навчання за ОКР спеціаліста та рівнем магістра
за спеціальністю 091 «Біологія»
освітня програма «Мікробіологія»

Завантажити

               ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для навчання за ОКР спеціаліста та рівнем магістра
за спеціальністю 091 «Біологія»
освітня програма «Зоологія»

Завантажити

               ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
для навчання за ОКР спеціаліста та рівнем магістра
за спеціальністю 091 «Біологія»
освітня програма «Фізіологія рослин»

Завантажити

 Програми для магістрів
“Екологія та охорона навколишнього середовища”

Завантажити

    

Завантажити

             

Завантажити

           

Завантажити

               

Завантажити

             

Завантажити

            

Завантажити

          

Завантажити

             
Завантажити