В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів

Факультет Систем і засобів масової комунікації/Mignarodna_informaciya/

4Kurs

5Kurs