В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів

Факультет Фізики, електроніки та комп'ютерних систем/Radiophysica_i_electronika/

4Kurs